PRES

Eesistuja, iga 6 kuu järel roteeruv EL Nõukogu juhtriik. 2012 II poolaastal Küpros