IIA

Interinstitutional Agreement, EL institutsioonide vaheline koostööleping, tavaliselt reglement protseduurikaks