Euroopa semester

EL majandusvalitsuse ehk liikmesriikide majandusolukorra jälgimise ja mõjutamise osa. Sisaldab COM põhjalikku hinnanguandmist iga riigi majandusolukorrale ning riigipõhiseid soovitusi kõigile. Nimetatud semesteriks, kuna tsükkel peaks saama tehtud aasta esimesel poolel, aga pikeneb juba ka teise poolde