Euroopa semester

EL majandusvalitsuse ehk liikmesriikide majandusolukorra jälgimise ja mõjutamise osa. Sisaldab [[COM]] põhjalikku hinnanguandmist iga riigi majandusolukorrale ning riigipõhiseid soovitusi kõigile. Nimetatud semesteriks, kuna tsükkel peaks saama tehtud aasta esimesel poolel, aga pikeneb juba ka teise poolde