ESDP

Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika. Lihtsustatult öeldes, CFSP kaitse-, julgeoleku- ja tsiviilkriisihalduse osa, sh EL missioonid