ENP

Euroopa naabruspoliitika, raamistik EL suheteks kõigi oma naaberriikidega (välja arvatud Venemaa, kes pole soovinud sellega liituda)