CSDP

EL ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika, mille raames toimuvad sõjalise komponendiga missioonid