Coreper

Alaliste esindajate komitee, minu peamine tööfoorum. Coreper II, kus mina käin, tegeleb üld-, rahandus-, sise-, justiits-, välisasjadega, Coreper I, kus käib esinduse asejuht Clyde Kull, kõigi muude teemadega. Selles blogis tähendab ilma numbrita Coreper Coreper II.