CFSP

Common Foreign and Security Policy, EL ühtne välis- ja julgeolekupoliitika