31.01.2014

Teine konsultatsioonide päev Tallinnas. Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonnas kaubanduslepingud USA-ga (hakkab tõsiseks minema, mis tähendab, et vaidlused kuumemad), Kanadaga (hakkab lõpule saama, aga pole veel kaugeltki läbi, lahti mõned põllumajandusküsimused ja isikute liikumist puudutav), Jaapaniga (aprillis-mais hindab EL COM analüüsi põhjal, kas jaapanlased on teinud omapoolsed lubatud sammud mittetariifsete tõkete ja riigihangete alal). Uue partnerlusleppe läbirääkimiste alustamisel Venemaaga on olulisim, kas venelaste uus mandaat sisaldab piisavalt kaubandusse ja investeeringutesse puutuvat. Arengukoostöö osas on tore märkida, et oma kaks “plussi” neljast maineka mõttekoja European Council on Foreign Relations selleaastases Euroopa välispoliitika hinnangus sai EE just arengu- ja humanitaareelarve suurendamise eest.

Oma nn koduosakonnas, välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö omas, rääkisime oma ministeeriumi ettevalmistustest meie eesistumiseks 2018. Kuigi CFSP töögruppe juhivad üldiselt EEAS töötajatest alalised esistujad, on siiski gruppe, mis roteeruva PRES juhtimise all. Lisaks allub välisministeeriumile administratiivses mõttes kogu alaline esindus EL juures. Sisuteemadest käisime, nagu ikka, läbi laienemise. Aasta esimene pool pole sellel alal tegelikult nii töine kui teine (ehkki 2014 juunis loodame Albaaniale kandidaadistaatuse anda), kuid juba praegu tuleb mõelda, mida teha sügisestel aruteludel ja mida soovime COM järgmise laienemisvoliniku ambitsioonitaseme olevat.

Siseministeeriumis sama Stokholmi programmi jätk, mis justiitsvallas (vt Gondori kroonika 30.01.2014). Siin meile olulised e-piiride pakett, lennureisijate broneeringuinfo direktiiv ja eriti EL suutlikkuse tõstmine IT-projektide ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtul. Siin loodame suuremat rolli ka Tallinnas asuvale eu-LISA agentuurile. Viisadialoog Venemaaga toimub meile sobivas tempos. Isikute vaba liikumise teemal EL sees oleme vajadusel ka natuke kurjemal kaitsepositsioonil kui seni, kuid loodame, et EP valimiste järel teema vaibub.

Kaitseministeeriumis teemadeks 2013. aasta detsembri ÜKle järgnevad asjad, mida polegi nii vähe – kaitsetööstuse, sh EE oma, tulevik, küberkaitse ja õnnetute EL lahingugruppide saatus. Viimased on EL kiirreageerimisjõud, mida pole seni kordagi kasutatud ja mille tegelik lisaväärtus tuli eriti teravalt esile Kesk-Aafrika Vabariigi missiooni aruteludel Brüsselis. On kurvastavalt selge, et osalevad LR tegelikult ei taha lahingugruppe kasutada. Aga eesti lihtsat moodi öelda, et kuule, kaotame siis need hoopis ära, pole ka hakatuseks õige tee. On nimelt nii, et Euroopa Liidus on neetult raske, kui mitte võimatu, kaotada ära midagi, mis juba on olemas, loodud, tehtud, laual.

Eesti Pangas, mitteüllatuslikult, pangandusliidu arengud, kus olime põhiliselt briifitavate rollis. SSM on valmis pärast pankade varade hindamist (metoodika avalikustatakse järgmisel nädalal, tulemused suvel), SRM määrus ja valitsustevahelise leppe läbirääkimised on lõppfaasis. Nagu keeruliste Brüsseli asjadega ikka, on ka pangandusliidu alt palju detaile, mida tuleb Eestis nii era- kui avalikus sektoris veel täpselt korraldada ja kokku leppida.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga