30.05.2013

Poolepäevane [[Coreper]], kaks põnevamat teemat EL-Vene viisalihtsusleping ja [[Euroopa semester]]. Esimese osas on pärast märtsi alguse “läbimurret”, kui lagunes blokeeriv vähemus ja läbirääkimiste mandaadiga liideti teenistuspasside omanikud, toimunud teatavaid arenguid. Esiteks on venelased olnud nõus peaaegu kõigi EL esitatatud lisatingimustega (viisavabadus laieneks vaid biomeetriliste passide omanikele, teatavad kategooriad passiomanikke ikkagi välja, iga piiriületus peab olema teenistuslähetus, mis tõestatud noodiga jne) – järelikult on väga vaja. Teiseks on teravalt tõusnud reisijainfo vahetuse ehk [[PNR]] teema. Venemaa on ette valmistamas neile ja üle Venemaa lendavate reisijate andmete kogumist, kavatseb neid nõudma hakata, vastav seadus peaks jõustuma 01.07. Kuid kuna see teema on inimeste eraelu mõttes ülitundlik – kes ja milliseid andmeid minu kohta teada saab? – siis ei ole EL lennufirmadel praegu mingit õigust neid andmeid esitada. EL poolelt on üritatud kaht teemat siduda, viisavabadus teenistuspasside omanikele vaid siis, kui Venemaa kehtestab moratooriumi oma [[PNR]] nõude rakendamisele. Sarnase kultuuri ja mõttemaailmaga riikide nagu USA või Austraaliaga kestis EL-il kahepoolsete [[PNR]]-lepete läbirääkimised pikki aastaid, küllap nii ka venelastega ja seni peab kord selge olema. Ühesõnaga, 03.-04.06 Jekaterinburgis toimuval EL-Vene tippkohtumisel ootame oma juhtidelt jõulisi sõnumeid viisalihtsustuse ja [[PNR]] teemade tähtsuse kohta ja mitte veel viisaleppe parafeerimist.

[[Euroopa semester]] jõudis eile järgmisesse faasi, kui [[COM]] avalikustas riigipõhised soovitused kõigile [[LR]]-dele. Täna olid kolleegid oma esimesi reaktsioone väljendades üllatavaltki positiivsed. Kiideti senisest paremat, kaasavamat koostööd [[COM]]-ga, analüüsi tüsedust, soovituste laiemat variatsiooni (samas probleeme senisest tugevamalt nimetades). [[COM]] rõhutas ka, et kasinus versus kasv-diskursuses muutust pole. Ka kui mõnele [[LR]] on antud rohkem aega oma eelarvepuudujäägi vähendamiseks, on nendele riikidele tehtud muud soovitused täpsemad ja nende elluviimise tähtajad karmimad. Seda retoorikat on ka meil mõistlik järgida, sellest kriisist pole end lihtsalt võimalik “välja laenata”.

Järgneb soovituste arutelu [[NK]] töögruppides, ministrite vahel mitmes nõukogus ja heakskiitmine juuni lõpu [[ÜK]]-l. Oluline on, et esiteks [[LR]]-del oleks kõigil arutelufoorumitel samad seisukohad (kuna tegu on mitme ministeeriumi teemadega, siis pole see nõue nii üllatav, ka [[EE]] puhul). Teiseks et [[LR]] ei hakkaks moodustama omavahel koalitsioone a la sina toetad minu automaksusoovituse lahjendamist, mina sinu pensioniea tõstmise oma põhjalaskmist. Eelmisel aastal seda veel ei taibatud teha ja seetõttu läksid kõik soovitused läbi, aga inimene on leidlik ja õppimisvõimeline. Kolmandaks, et igal sammul peetaks meeles, et EL majandusvalitsuse, mille osa semester on, jõuline ellurakendamine mõjutab otseselt EL mainet. Nagunii on mõned rahvusvahelised lehed juba parastamist täis – kuna [[FR]] sai eelarvepuudujäägi vähendamiseks lisaaega, siis on [[COM]] arg ja majandusvalitsus läbi kukkunud. Eksite.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga