29.08.2013

Eile ja täna igapoolaastased kohtumised ministeeriumites. Justiitsministeeriumis andmekaitse, ühtne müügiõigus ja hiljuti väljakäidud Euroopa prokuröri idee. Andmekaitse vanker liigub endise aeglusega edasi ka pärast juulikuist DE-FR ministri kiirustamist nõudnud kirja, kuid see võib muutuda. Kokkuleppe saavutamine selle EP koosseisu ajal on ikkagi praktiliselt võimatu. Müügiõiguse asja liikumise tempo on veel aeglasem – EE 2018. aasta eesistumise teema? Müügiõiguse ühtse režiimi rakendamine vaid piiriülestele tehingutele pole meie eelistus, kuid kui see on ainus võimalus edasi liikuda, tuleb sellega ilmselt leppida. LT praeguse PRESna kuulab parasjagu LR seas ses suhtes maad. Euroopa prokuratuuri sisseseadmisele, mis hakkaks tegelema EL raha väärkasutuste uurimisega, on LR seas üpris tugev vastuseis. Peale õiguslike küsimuste – kuidas suhestuvad LR õiguskaitseorganid oma riigi territooriumil toimuvatesse uurimistesse? – on ikkagi küsimus ka uue institutsiooni loomise otstarbekuses. Kui ta siiski peab tulema, võiks ta tegelda vaid piiriüleste EL-projektide rahakasutusega.

Välisministeeriumi Euroopa osakonnas üldküsimused ja Läänemere strateegia. Sügishooajal kaks ÜK. Oktoobris, kui teemaks digitaalne majandus, on EEl suurepärane võimalus oma IT-kuvandit veelgi tugevdada ja asjaliku ning initsiatiivika LRna silma paista. Sisu peab tulema majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist. Sama kehtib ka Läänemere strateegia EE lipuprojekti, piiriüleste e-teenuste kohta. Homme läheme neid asju majandusministeeriumisse arutama. EL edasine laienemine liigub, aeglaselt küll, aga siiski. Sügisese laienemispaketi konkreetsematest tulemustest loodame eriti Albaaniale kandidaadistaatust ja Serbiaga praktiliselt liitumisläbirääkimiste alustamist.

Välisministeeriumi poliitikaosakonnas rääkisime EEAS ülevaatest, idapartnerlusest ja muidugi Süüriast. Ühtse välisteenistuse reformilt ootame teatavat juhtimise ja protsesside teravdamist ja LR kodanike teenindamise laiendamist  EL delegatsioonide poolt. Ei soovi CFSP kõrgele esindajale alalise asetäitja koha loomist (teda võib edukalt asendada eesistujariigi välisminister) ega naabruspoliitika täielikku viimist EEAS alla – COMl on ses asjas tugevad traditsioonid, mida pole otstarbekas lõhkuda. Idapartnerluse Vilniuse tippkohtumisel on ühisdeklaratsiooni komadest olulisem, et Ukrainaga õnnestuks allkirjastada ning Moldova, Gruusia ja Armeeniaga parafeerida assotsiatsioonileping, mille osaks ka ulatuslik kaubanduslepe. Venemaale see plaan ei tundu meeldivat, viimastel nädalatel on näha olnud tugevat panuste tõstmist nende poolt. Kui Süüriat rünnatakse, siis ei tee seda ei NATO ega EL, vaid mingi ad hoc koalitsioon. See tähendab aga EL sees kindlasti tagantjärele maadejagamist.

Pärastlõunal leidis valitsuskabinet eelarvearutelude eel aega EE eesistumist ettevalmistava komisjoni senise töö tulemuste kuulamiseks ja edasiste põhisuundade kinnitamiseks. Keskendunud ja asjatundliku debati lõpuks otsustati, et EE hakkab eesistujana järgima mudelit, kus strateegia kinnitatakse pealinnas, kokkulepete sõlmimine ja detailid aga toimuvad Brüsseli alalise esinduse juhtimisel. Üldjuhul järgitakse senist EL-asjade juhtimise süsteemi, kasutatakse olemasolevaid struktuure, neid asjakohaselt tugevdades. Aastateks 2015-2018 tehakse eesistumise tarvis eraldi keskne eelarve. Muide, Jaan Poska kirjutas kunagi Pariisi rahukonverentsilt, et kõige raibem lugu on rahaga. Ennustan, et 100-aastase Eesti riigi tingimustes saab suurimaks probleemiks eesistumist läbiviivate inimeste leidmine, hoidmine ja motiveerimine, mitte raha.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga