29.06.2015

Olin varahommikul kutsutud [[LU]], järgmise eesistuja juurde, teemaks teadagi rändeküsimus. Sõnum ühene: [[LR]] on selle asja nüüd üle võtnud, seega ka meie vastutus, seega peavad kõik kiiresti oma arvu välja käima, ja juuli lõpuks tuleb kokkuleppele jõuda. Saime esimest korda tõsiselt rääkida proportsionaalsest numbrist, mis oleks vastavuses meie osakaaluga EL SKT-st ja rahvaarvust. Vaatame, kui kaugele [[LU]] selle lähenemisega jõuab, igatahes käivad kiirkorras läbi kõik [[LR]] ja on juba 01.07, oma esimeses [[Coreper]]is lubanud tutvustada ajagraafikut ning 06.07 korraldada erakorralise [[Coreper]]i, lootes kõigilt numbreid juba laual olevat. Loodame, sest [[LU]] on neis asjades arusaadavalt ülikogenud.

[[Coreper]] kiitis kõigepealt ilma aruteluta heaks [[EE]], [[CY]] ja [[LU]] Majandus- ja sotsiaalkomitee delegatsiooni vähendamise 1 koha võrra. Võtke ta, ja mu meelekibedus pealekauba, nagu Steinbecki tegelane ütleb. Siiski saime võrreldes Regioonide komitee sarnase protsessiga väikese võidu selle näol, et suured [[LR]] ei teinud omapoolset deklaratsiooni selle kohta, et demograafilised arengud võivad neile tulevikus veel rohkem kohti anda; ja väikese kompensatsiooni ühes allkomitees saime ka.

Ainus arutelupunkt oli 25.-26.06 [[ÜK]] järelmid, kus läks pisut ütlemiseks. Ikka küsis mõni, kas solidaarsus on EL-is (ja EL lepingute järgi) olemuslikult kohustuslik või vabatahtlik; ja kas solidaarsuse puudumine näiteks põgenike asjas võib kaasa tuua ka valikulist solidaarsust nüiteks EL tõukefondide asjas – ilmne viide vabatahtlikkust toetanud [[LR]] kui netosaajatele EL-i eelarvest. Ma pidin seepeale ka sõna võtma ja ütlema, et [[ÜK]] tulemus on teada, nüüd peaksime keskenduma sellele, kuidas selle otsused ellu viia, numbrid kokku saada, ja ses asjas on loomulikult suurem kohustus vabatahtlikku lähenemist pooldanud [[LR]]del, sh [[EE]]l. Täna läks ilma suurema tülita, aga ei välista, et lühiajal mingi [[Coreper]]i lõuna või hommikusöök atmosfääri asjus ikkagi tehakse.

Lõpetuseks lõpetasime [[LV]] eesistumise. Väga hästi tehtud, öeldi väga südamlikult. Ongi nii. Keegi poleks uskunud, et andmekaitse määrus saabki tehtud, väga suured kahtlused olid, kas [[EFSI]] saab selle tähtajaga tehtud jne, jne. Lisaks kriisid, terrorism ja ränne, mida hallata tuli. Oma vähepretensioonika ent asjaliku stiliga ajasid lätlased kõik need asjad ilusti jutti, näidates tihti üles ka suurepäraseid diplomaatilisi võimeid (vt kasvõi üle-eelmine lõik). Respekt ja kerge kadedus.