29.04.2015

Hõlpsavõitu poolepäevane [[Coreper]] võttis kõigepealt 18.05 [[FAC]] päevakorra. Osalevad välis- ja kaitseministrid. Kaitseministrid arutavad [[CSDP]] missioone, sealhulgas võimalikku missiooni Liibüas. Koos valmistatakse ette juuni [[ÜK]], kus mh päevakorras julgeolekustrateegia ülevaatus. Välisministritel igikestev Lähis-Ida rahuprotsessi teema. [[PL]] tegi ka hoiatuslasu ja küsis, kas on mõeldud võimalusele, et ministrid saaksid [[FAC]]is arutada idapartnerluse Riia tippkohtumise deklaratsiooni teksti, kui [[Coreper]] kokkuleppele ei jõua. Tõsi, et iga samm ses asjas on olnud neetult raske. [[EEAS]] hakkas seepeale muidugi kätega vehkima, aga sõnum selle kohta, et ollakse valmis ka poliitilise tasandile minema, oli saadud, mis hea.

[[EEAS]] andis ülevaate EL-Ukraina tippkohtumisest. Positiivsena tuleb mainida [[COM]] presidendi Junckeri kindlat kinnitust, et kaubanduslepe hakkab jõustuma 01.01.2016, ärgu keegi unistagugi veelkordsest edasilükkamisest. Ukrainlased küsisid peamiselt kaht asja, viisavabaduse päeva ja EL missiooni Ida-Ukrainasse, mida sõjalisemat, seda parem. Esimese üle hakkame veel Brüsselis kõvasti piike murdma, [[COM]] raport tehniliste tingimuste täitmisest on neil sisemisel kooskõlastusel, aga poliitilised järeldused sellest – mida täpselt ukrainlased veel tegema peavad, seisab alles ees. Sama Gruusiaga, ehkki seal meie andmetel tehniline hinnang positiivsem. Missioonist ütles [[ÜK]] eesistuja Tusk, et rahuvalvemissiooniks pole ELis valmidust, aga mingist hindamismissioonist (assessment mission) võiks mõelda. Ütlesime siis paari samameelsega, et hakkaks mõtlema?

Andmekaitse määrus hakkab meil lähiaja töötunde täitma. Täna uriseti andmesubjekti teema üle (andmesubjekt on eesti keeles see inimene, kellele andmed kuuluvad). [[EE]] sai [[PRES]] lähenemisega nõustuda, aga suur enamus ei saanud. Juuni [[JHA]]l tuleb pikk öö, kui selle määrusega tõesti lõpule jõuda kavatsetakse.