29.01.2018

Brüsselis artikli 50 [[GAC]]il. Läbirääkimisdirektiivid üleminekuperioodiks olid juba eelmisel nädalal [[Coreper]]is kokku lepitud, täna kiideti aruteluta heaks. Perioodi lõpp peaks (loogiliselt) olema 2020 lõpp, kuna siis saab otsa ka praegune [[MFF]]. Seni kehtib kogu EL õigus koos järelevalve ja vaidluste lahendamise korraga vastavalt [[COM]] ja Euroopa kohtu poolt. UK peab ka üleminekuperioodil kohaldama muudatusi EL õiguses. Kodanike õigused peavad samamoodi edasi kestma. Kahe viimase punkti üle on oodata eriti tõsiseid läbirääkimisi UK-ga. Pealäbirääkija Barnier on juba järgmisel nädalal uueks vooruks valmis. Samaaegselt vormistab [[COM]] 2017 detsembris esialgselt kokku lepitud lahkumistingimusi juriidilise lepingu mustandiks, mis lähinädalatel [[LR]] ette peab jõudma. Ja loomulikult oodatakse UK täpsemaid positsioone tulevikusuhteks, ilma selleta on raske 22.-23.03 [[ÜK]]l vastu võtta läbirääkimissuuniseid selle üle. Viimase argumendiga pareeriti täna ka [[LR]] arutelu- või positsioneerimisalged tulevikusuhete teemal. Mõned mainisid [[CFSP]]d, mõned teenuseid, aga mis sa ikka arutled, kui teise poole soove pea üldse ei tea. Oli lühikesevõitu koosolek seega.

Hommikupoolikul kohtusin [[NK]] peasekretäri Tranholm-Mikkelseniga 23.02 mitteametliku [[ÜK]] teemade üle. Institutsionaalsetest küsimustest tuleb riigijuhtidel arutleda tasakaalu üle tippametikohtade jagamisel. [[EP]] on selgelt öelnud, et ei kiida [[COM]] presidendikandidaadina heaks kedagi, kes pole olnud oma poliitilise grupi tippkandidaat. Lissaboni leping sellist asja küll ette ei näe, ja lisaks nõuab see [[ÜK]] liikmetelt seisukohta, kuidas muude tippametite määramisel erinevaid tasakaaluelemente (geograafia, suured-väikesed [[LR]], poliitilised grupid) arvestada. Otsustamist, hiljemalt juunis 2018, vajab [[EP]]  koosseis, kus [[EE]]l on võimalus üks koht juurde saada, samas pole sugugi kindel, et kõigile sobib 73 UK [[MEP]] kohast mõne allesjätmine Brexiti järel. Lisaks teeb siin vett sogaseks üleeuroopaliste nimekirjade sisseseadmise soov, mis vähemalt 2019 valimisteks praktiliselt ja juriidiliselt võimatu tundub. [[MFF]]i üle tulevad 23.02 arutlusele prioriteedid, üldmaht ja võimalik euroala eelarve – viimane küll üsna vähetõenäoline.

Kohtusin põgusalt ka uue [[AT]] kolleegi Blümeliga, kes hakkab nende eesistumise ajal 2018 teisel poolel tegema täpselt sama, mis mina 2017 – [[EP]] ja [[GAC]]. Jagasin kogemust, lubasin igati nõu ja soovisin edu.