28.11.2012

TervepäevaCoreper küll, millele homme järgeb veel 2 ja reedel hommikust õhtuni. Aga päeva juhtteema oli hoopis EL (või EMU) tulevik. Esiteks osales välisminister Paet oma DE kolleegi Westerwelle kutsel esinduslikul konverentsil koos Herman Van Rompuy, 5 välisministri, hulga MEP-ide ja kodanikuühiskonna esindajatega. Nendes protsessides ja debattides on tõesti tõeline kunsttükk liikuda paralleelselt – lühiajalised kriisihaldusmeetmed ja pikem plaan. EL-i institutsioonide tugevdamine ja sellele demokraatliku legitiimsuse kindlustamine. EL lepingute muutmine ja nende asjadega edasiliikumine, mida saab teha olevasolevate raames. Paet möönis vajadust tõenäoliselt  EMU tugevdamiseks mingil määral lepinguid muuta, kuid mainis ka ära pika nimekirja asjadest, mida saab kohe teha: olemasoleva majandusvalitsuse rakendamine, siseturu arendamine, sealhulgas teenuste liberaliseerimine ja digitaalne siseturg, energiaühendused LR vahel, tugevam CFSP jne. Van Rompuy esitas huvitava mõtte, et GR kriisi lahendamine on esimene tõelise EL solidaarsuse akt, kuna kõik varasemad olukorrad on olnud win-win. Päeva reljeefseim hüüatus kuulus siiski PT välisministrile Portasele: EP ei vaja rohkem võimu, vaid rohkem valijaid! Sellega tuli nõustuda ka kohalolnud MEP-idel.

Pärastlõunal avalikustas COM oma eskiisi EMU tugevdamiseks. Kiirel lugemisel ELS-i kolleegide abiga võis seal tuvastada enamat läbimõeldust, kohati julgemaid ettepanekuid ja muidugi rohkem detaile, kui Westerwelle raportis või Van Rompuy senistes kavades. Pole ime, sest COM tugevus on ju tuhanded ametnikud, keda saab tööle panna. Tundub, et euroala eelarve, eufemismiga “fiscal capacity” on tulnud, et jääda. Ka COM paberis on ta kasutamine vähemalt lähema 5 aasta perspektiivis ettenähtud peamiselt struktuursete reformide läbiviimiseks LR-des. Raha allikatest aga ikka ei miskit. EE-d ja mitut muudki riiki alati valvsaks tegevale maksupoliitikate tihedamale koordinatsioonile on eskiisis lisandunud tööhõivepoliitikate koordinatsioon, eesmärgiks paremini toimivad tööturud ja suurem tööjõu mobiilsus euroala sees. Küsisin Coreper-i õhtusöögil COM president Barroso käest, kas ma ikka sain õigesti aru, et aasta pärast seda, kui meil lõppes tööjõu vaba liikumise üleminekuperiood mõne LR-ga, hakkame me üheskoos soodustama tööjõu aktiivsemat liikumist euroala riikide vahel. Vaevalt seda päris nii küll avalikult välja öeldakse – ja fakt on see, et Euroopa majanduskriisi teeb valusamaks tööjõu vähene liikuvus näiteks USA-ga võrreldes – kuid pisut amüsantne on see olukord küll. Ka Paet tuletas oma konverentsil meelde, et kui ta 2005 noore ministrina EL lauadade taha saabus, tervitas üks vanema LR kolleeg teda sõnadega: Sa tuled siis sellest riigist, kelle inimesed meie töökohti ära võtavad.

Ah jaa, LR ja EL institutsioonide vaheliste tulevaste reformilepingute eufemistlik nimi on COM järgi Konvergentsi ja konkurentsivõime instrument, Instrument for Convergence and Competitiveness. Võtame teadmiseks ja õpime hääldama.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga