28.05.2014

Peaminister Rõivas Brüsselis. Kohtumised [[EP]] liberaalide juhi Verhofstadti, [[COM]] presidendi Barroso, volinike Kroesi, Kallase ja Oettingeriga, lisaks esinemine Brüsseli eestlastele. Peateemaks eilne [[ÜK]], poliitiline protsess, kohtade jaotus. Kui eile õhtusöögi lõppedes tundus, et küllap see asi ikkagi Junckeri poole kaldub, siis täna kuulsime kahtlevaid toone. Märgiliseks peetakse seda, et eilne Euroopa konservatiivide ehk EPP juhtide koosolek ei andnud Junckerile oma selget toetust, samas kui 2009 Barrosole andis küll. Samas, ajad muutuvad ja eks peaministrid näevad ka seda, et üha jõulisema [[EP]] tingimustes võib [[COM]] presidendi kandidaat hätta jääda, kui ta ilma poliitilise programmita, [[LR]] poolse toeta, parlamendi ette satub. Sellest ka nii EPP kui ka [[ÜK]] eilne soov kõigepealt programmist, poliitikate sisust rääkida. Mina veel küll Junckeri šansse olematuiks ei pea. Usutavasti hakkab [[ÜK]] eesistuja Van Rompuy siiski just talle toetust taha koguma.

Kuna [[EE]] volinikukandidaat tuleb liberaalide rühma ehk ALDE ridadest, siis räägiti palju ka selle, [[EP]] jätkuvalt suuruselt kolmanda grupi võimalustest. [[EE]] eile välja öeldud liin, et vaja oleks kolme, mitte kahe suurema fraktsiooni koalitsiooni (vt Gondori kroonika 27.05.2014) sai tugevat toetust, ja mitte ainult liberaalide enda poolt. Konservatiivid ja sotsiaaldemokraadid panevad välja kokku vaid umbes 400 kokku 751 [[MEP]]i hulgast ja koosseisu enamuse hoidmine läheb väga raskeks. Seega oleks liberaalide kindel paadisolek stabiilsuse mõttes väga hea. Oodata on 4-6 liberaalist volinikukandidaati ja vähemalt ühe tippkoha peaksid nad ju saama, vähemalt rahandusvoliniku/[[COM]] asepresidendi tasemel. Mõtlemisekoht kõigile liberaale esitavatele [[LR]]le. Üldse sai päeva jooksul selgeks see kontaktide ja lobitöö maht ja intensiivsus, mis järgmistel nädalatel meil nii voliniku kabineti, alalise esinduse kui Tallinna poolt, kuni peaministri tasemeni välja, hoida-teha tuleb.

Aga räägiti ka jooksvatest, põletavatest asjadest. Järgmisel nädalal avalikustatavate [[COM]] soovituste puhul [[EE]]-le, nagu [[Euroopa semester]] ette näeb, meil üllatusi ega erilisi probleeme ette näha ei ole. Kütusekvaliteedi direktiivi rakendusakti puhul on meil jäänud vast üks sisuline probleem, mille lahendamine ei käi [[COM]]le usutavasti üle jõu. Uue [[MFF]] tõukefondide kasutamiseks vajaliku partnerlusleppe ja selle rakenduskava peatse allakirjutamise suhtes oleme ka optimistlikud. Energiaprojektid, sealhulgas meie piirkonna ühisprojektid liiguvad Ukraina kriisi tõttu veel suurema potentsiaaliga kui varem. Meil endil koos naaberriikidega tuleb aga peamine töö, omavaheline kokkuleppimine, ära teha. Saime tunnustada Oettingeri täna avaldatud [[COM]] energiajulgeoleku teatise eest, mis meie muredega ilusti arvestab.

Kohtumisel digitaalse Euroopa voliniku Kroesiga oli tore olukord, vastupidine tavalisele, kus [[EE]] esindajad rohkem küsija ja paluja rollis. Kroes esitas järjest küsimusi meie IT-valdkonna kohta, palus abi teistele [[LR]] asjade selgitamisel, toetust [[COM]] projektidele. Vahelduseks hea ka niipidi.

Lõpetuseks, südantsoojendav moment peaministri ja Barroso pressikonverentsilt. Viimane pani ühel hetkel oma spikri kõrvale ja rääkis peast (ja vist ka südamest), kuidas [[EE]] on eriline [[LR]] selle poolest, et seal ei süüdistata halbades asjades Brüsselit, ja nii on toetus EL-ile seal nii kõrge ja nii Euroopal kui [[EE]]l on sellest kasu. Tõsi on.