28.04.2016

[[Coreper]] algas, nagu [[NL]] ajal kombeks, saadikute omavahelise aruteluga hommikulauas. Teemaks nn horisontaalne lähenemine viisavabadusküsimusele ehk teisisõnu kas ja kuidas luua viisavaba režiimi peatamiseks mingi uus mehhanism. [[DE]] ja [[FR]] olid esitanud ühispaberi (nagu vanal heal ajal juba, mootor või nii). On selge, et mingist täiendusest päriselt pääsu pole. On aga oluline, et võimalik katkestamine saaks toimuda vaid kindlalt ja mõõdetavalt paika pandud kriteeriumite alusel nagu asüülitaotlejate arvu, pikemalt ebaseaduslikult riiki jääjate arvu järsk tõus jne. Ja uue mehhanismi väljatöötamine ei tohi toimuda nii, et nüüd jätame Gruusia ja Ukrainaga protsessi seniks seisma. Nii täna üldiselt ka arvati, ja kui nii, siis saame hunte toites ka oma lambukesed terveks jätta. Ruumis valitseb ka üpris tuntav arvamus, et [[COM]] ei peaks praegu EL asüülipoliitika aluseks oleva Dublini määruse muutmise ettepanekuga välja tulema. Iga variant sisaldaks tõenäoliselt mingit uut jaotusvalemit ja kellel seda praegu vaja? Türgi kokkulepe tuleb tööle panna hoopis, mitte omavahel vaielda.

Istungil tutvustas [[COM]] Vene-vastaste ja Vene sanktsioonide mõju. Ei midagi hirmsat. Mõju EL SKT-le on vaid -0,1%. EL eksport Venesse on 2015 vähenenud 28%, sealhulgas põllumajandustoodetel 39%. Põllumajanduse eksport üldse, muusse maailma, on aga hoopis kasvanud 6%. Selge on ka, et isegi kui Vene oma vastumeetmed homme lõpetaks, on nende turg rubla ja ostujõu languse tõttu tublisti muutunud.

Naaklesime pisut ka eelseisva EL-USA energianõukogu teemal. Täpsemalt, ruumis viibiva, torukujulise, nime ja numbrit 2 kandva elevandi üle. Nord Streami uus toru on pinnuks silmas paljudele, muide ka ameeriklastele. Kordame detsembri [[ÜK]] sõnastust selle üle, kuidas kõik energiaprojektid peavad täitma mitte ainult EL seadust, vaid ka EL energiapoliitika eesmärke, loe: allikate mitmekesistamine (vt Gondori kroonika 17.-18.12.2015).

Sõin lõunat [[NK]] peasekretäri Tranholm-Mikkelseniga. Juuni [[ÜK]] ettevalmistus, seesama Dublin, globaalstrateegia väljakäimine-heakskiitmine, Vene sanktsioonid (kus üllatusi ei pruugi ka seekord tulla). [[EE]] eesistumise ettevalmistusest, kus meid igati julgustatakse tulema välja mõne paberivaba asjaajamise piloot-näidisprojektiga. Nuputame siis.