28.02.2013

Iga-aastane [[ELS]] ja [[EAO]] juhtkonna dessant Brüsselisse. Kahepäevase käigu esimene osa, seminar esinduses. Kõigepealt [[DK]] kogemusest tööst [[EP]]-ga oma eesistumise ajal. Õppetundidena kõigi ministrite vajadus luua ja ülal pidada parlamendisuhteid. Sest, ikka ja jälle, poliitikud tahavad suhelda poliitikutega, mitte ametnikega, neil on sama keel ja mõtlemine. Teiseks [[MFF]] järelvaade. Nii Van Rompuy juures teemat vedanuile kui ka meile sai [[COM]] esialgse ettepaneku kogu tähendus selgeks alles palju hiljem. Järgmine kord peame töötama [[COM]]-ga enne, kui need ettepanekuga välja tulevad. Sest praegu võitlesime pea kaks aastat jõuliselt… et saada erandeid [[COM]] pakkumistes, mis meie meelest ebaõiglased, nii [[ÜKP]] lae kui ka [[ÜPP]] otsetoetuste asjas. Oleks saanud energiat ülesehitavamalt kulutada.

[[HU]] kogemus oma eesistuja-ajast 2011 oli väga põnev. Palju sõltub alati ka konkreetsetest inimestest ja ungarlastel oli Brüsselis väga tugev meeskond. Kuid ka nemad pidid tõdema, et ei aita miskit, kui kodus endal samal ajal jama, nende vastuoluline meediaseadus näiteks jõustus samal päeval kui eesistumine algas. Tuleb meelde kolleeg Mälgu kunagine ohe Londonist: päeva kõige hullem aeg on see, kui loed kodumaa uudiseid. Seminari lõpetuseks suhteliselt vabas vormis arutelu euroala saatuse, kriisi ja selle õppetundide üle. Valuutaliidu edu tagab Maastrichti reeglite täpne järgimine pluss pangandusliit, kõlas ratsionaalsete põhjamaalaste lõppjäreldus. Loodame, aga kindel ei saa olla. Õnneks on kahe asja vahel veel kogu viimase 3 aasta jooksul kokku lepitud majandusvalitsus, mis tuleb nüüd usutavalt (nii enda kui maailma jaoks) ellu viia.