27.05.2015

Tervepäeva[[Coreper]]. Kõigepealt tagasivaade 21.-22.05 idapartnerluse Riia tippkohtumisele. Üksmeelselt kinnitati, et õnnestus (EL ei tunne ebaedulugusid nagunii), eriti osaluse kõrge taseme poolest; ja kuna õnnestus ühisdeklaratsioon 28+6 vahel ikkagi kokku leppida. Mitmed [[LR]], ka [[EE]] rõhutasid edasiste sammude vajadus, eriti viisavabadusega Gruusiale ja Ukrainale ning assotsiatsioonilepete rakendamisega nende kahe pluss Moldovaga.

[[PRES]] sai vajaliku väikese paindlikkuse tänaseks, loodetavasti viimaseks triloogiks [[EP]]ga [[EFSI]] üle. Parlamendi soovidest praktikas järel väikesed muutused garantiifondi ehk EL eelarvest tuleva 8 miljardi jaotuse üle. Kuna see [[COM]] ja nimeliselt president Junckeri lemmiklaps, siis on ka [[COM]] nüüd paindlik ja loodame, et täna lõplik kokkulepe saadakse.

Andmekaitsega jälle samm edasi, [[Coreper]]i tagasi järgmisel ja ülejärgmisel nädalal ning 15.06 [[JHA]] loodame ministrite vahelt kokkulepet.

[[COM]] andis ülevaate Venemaale kehtestatud sanktsioonide ja nende vastumeetmete mõjust. EL SKT-le on mõju 0,25%, mida ei saa kuidagi liiga koormavaks pidada. Põllumajandustoodete eksport EL-ist on aga kokkuvõttes kasvanud. Hea.

Kõige emotsionaalsem teema oli arvatagi rändevoogude oma. [[COM]] raius, et nende metoodika ja matemaatika on õiged. Paljud, sh [[EE]] urgitsesid jälle nende ebaõigluse kallal. Kaunis karmil toonil tuletati meelde ka solidaarsusevajadust. Seda toetab ka fakt  et isegi kui põgenike ümberpaigutamine toimukski [[COM]] pakutud täismahus, jääks 60% põgenikest ikkagi [[IT]] ja [[GR]] kanda. Seda on hea ka meil meeles pidada. Kaunis keeruline ja ebameeldiv arutelu, mis jätkub väga kiires tempos järgmisel nädalal ja juba 16.06 [[JHA]]l tahetakse otsus vastu võtta. Nõuab ka meilt väga suurt operatiivsust ja tarkust. Suutlikkust näidata, et me oleme teistega solidaarsed, aga realistlikumas ulatuses kui [[COM]] poolt pakutu.