27.05.2014

Kauaoodatud [[ÜK]], et hinnata valimistejärgset olukorda. Enne toimusid veel suuremate Euroopa parteigruppide koosolekud. Õhtu põhiküsimus oli, kas eesistuja Van Rompuy suudab välja pidada oma liini, et täna nimedest ei räägi, räägime programmist ja edasisest protsessist. Võib vist öelda, et Van Rompuy iseenesest suutis. [[ÜK]] ei vötnud vastu järeldusi ega avaldust sel teemal, aga Van Rompuy pressiavalduses nimed puudusid, küll nimetati järgmise 5 aasta prioriteete – majanduskasv, töökohad, konkurentsivõime, [[EMU]] areng, kliimamuutustega võitlemine ja energiajulgeolek, põhivabaduste kaitse, samas kuritarvituste vastu võideldes, välistegevuse tugevdamine… üpris Brüsseli tavalise jõulukuusk ehk igaühele-midagi-variant.

Mõni peaminister muidugi mainis suurima, konservatiivide rühma tippkandidaadi Junckeri nime. Ja kogu pressikorpuse ainus küsimus oli arusaadavalt: Noh, kas Juncker on mandaadi saanud? Vastus on, et ta on loogiline kandidaat, aga mandaadi annab talle [[ÜK]], koos poliitikasoovituste, -prioriteetidega. Ehkki selles viimases osas hakkasin pärast Van Rompuy pressipunkte lugedes kahtlema, kas ikka tuleb mingeidki prioriteetideks nimetada võidavaid asju. Aga [[EE]] on oma soovid sellesse nimekirja esitanud ja nende jätkuva sisaldumise eest tahame hoolt kanda. Samuti toetame laiapõhjalist euroopameelset koalitsiooni [[EP]]s, kuhu kuuluksid kolm suurimat fraktsiooni.

Ukraina arutelu jäi napiks, kuna avaldus oli eelnevalt kokku leptud, ja see võttis kogu senise EL poliitika ses asjas kokku. Ka kolmanda faasi sanktsioonide ettevalmistuse, mis peamine – näidata rahulikult, et teeme oleme valmis, kui vaja. Suuliselt ütles möne suurema [[LR]] juht juurde, et ka suurriikide G-7 eelseisval kohtumisel peavad EL riikidest liikmed rääkima kõigi 28 häälega. Hea.