27.04.2015

Avasin Eesti Idapartnerluse keskuse seminari EL kommunikeerimisest partneriikides. Keskus on mõne aastaga saanud väga arvestatavaks tegijaks idapartnerluse maastikul, peamiselt avaliku halduse reformi alal. [[EE]] müüb oma kogemusi ja oskusi, saades sellega ka välispoliitilist kapitali, sidemeid, nähtavus Brüsselis jne – suurepärane! EL kommunikeerimine on tohutu töö ka liikmesriikides, mis veel partneritest rääkida, kus EL otsene igapäevane kasu palju vähem nähtav. Ja igatahes on see töö riigipõhine, omaluse tekitamine on spetsiifiline. Nii täna just tehti, igast partnerriigist oli kohal ajakirjanikke ja riigi kommunikatsiooniinimesi ning iga riigi kohta räägiti eraldi. Õhtul korraldasime esinduses neile ka vastuvõtu.

Lõuna Põhja- ja Baltimaade kolleegidega. Peateemad esiteks [[GR]], mida meie oma lennu kõrguselt palju ei näe, info tuleb peamiselt Financial Times´ist, mis on õnneks Brüsseli siseinfost kadestamisväärselt hästi informeeritud. Teiseks Vene-Ukraina-Riia tippkohtumise asjad, kus meie grupi frustratsioon paari suurema [[LR]] vastutulematuse üle kaunis suur. Kolmandaks 23.04 erakorraline [[ÜK]], mis ka põhjapoolsemate [[LR]]de meelest saavutas selle, et teema on kõrgeimal tasandil tähelepanu all (peale juba tsiteeritud [[IT]] peaministri rahul ka [[MT]] ja [[CY]] juhid, seega läks korda), ja et fookus nihkus ikkagi kuidagi keskele, nii eri aspektide kui ka [[LR]] eriarvamuste paleti mõttes. 3 Balti riiki on rändevoogude teemal suhteliselt sarnastel seisukohtadel, Põhjamaade vahel on aga suured erinevused – [[SE]] võtab palju põgenikke, teised mitte. [[COM]] tuleb 13.05 välja rändeteemalise teatisega, ja peab seal ikkagi realistlikult arvesse võtma ka 23.04 [[ÜK]] arutelude sisu.