27.03.2013

Tervepäeva[[Coreper]]. Palju pudinaid eri aladelt, eks see ole selline pühade-eelne tava (EL institutsioonid ei tööta homsest esmaspäevani incl. ja järgmisel nädalal pole ei [[COM]] istungit ega ka meie oma).  Aprilli [[FAC]] päevakorras on vastavalt veebruari lubadusele jälle Idapartnerlus, arutatakse nende riikidega juulis toimuvat ministrite taseme kohtumist ning spetsiifilisemalt suhete seisu Ukraina ja Moldovaga. Aprilli [[GAC]]-i päevakorras on detsembris [[COM]]-lt tellitud aruanded Serbia-Kosovo ning ametlikult pika nimega Makedoonia kohta. Lisaks [[MFF]] hetkeseis ja mai energiateemalise [[ÜK]] ettevalmistus. [[COM]] andis ülevaate eelmise nädala 14 voliniku Moskvas-käigust, meile olulisena arutati ka inimõigusi (olgu, ei arutatud, EL tõstatas, aga vastu ei kajanud), transpordiküsimusi ja [[WTO]] kohustuste (mitte)täitmist Venemaa poolt. Uuest partnerlus- ja koostööleppest ollakse ikka väga kaugel.

Pikem arutelu, kus ka [[EE]] esitas oma seni täitmata soove, toimus direktiivi üle, mis sätestab õiguse kaitsjale. Oli küllalt suur hulk [[LR]], kes koos meiega leiavad, et kaitsjale usaldatud info konfidentsiaalsus ei saa olla absoluutne (no näiteks kui öeldakse, et kavatsetakse tunnistaja X maha lüüa vms), aga tundub, et [[EP]] jaoks on see nn küsimus, kus tingida ei kavatseta. Eks [[PRES]] siis peab vähemalt ühe vooru jagu tänaselt põhjalt proovima. Teise küsimuse all näitasime paindlikkust, oleme valmis arutama ka kaitsja võtmist Euroopa vahistamiskäsu andnud, mitte ainult selle alusel vahistanud riigis.  Kuid konkreetsetes küsimustes nagu maksmine ja kõigi osapoolte kohustused tuleb veel kõvasti detailseid arutelusid.

[[SSM]] lõplikku kokkulepet täna mõneti üllatavalt vormistada ei saanud. Kuid kuna teemal on nii kõrge poliitiline profiil, siis loodetavasti õnnestub kerkinud probleemid siiski kiiresti ja sujuvalt lahendada. [[EP]]-ga on kokku lepitud ja kõik peaks sisuliselt korras olema.

Personalieeskirjaga liigutakse edasi, aprillis uuesti meie ees.

Lauaring [[MFF]] üle tundus üksvahe väheinformatiivne ja üksluine. Vastati küllalt üldiselt [[PRES]] esitatud väga üldiste küsimuste üle, mis käisid [[EP]]-le oluliste teemade kohta. Siis aga meenus, et [[MFF]] üle on pea kahe aasta jooksul peetud nii mitu väheinformatiivset, et mitte öelda üksluist lauaringi, et mõni lisaks ei võta enam tükki küljest. Lisaks peab [[PRES]] edasi minema, kokkulepe oleks hea enne suurt suve saavutada. Õnneks esitas [[COM]] täna ka 2013. aasta lisaeelarve ettepaneku, see on aga [[EP]] jaoks olnud [[MFF]]-läbirääkimiste alustamise eeltingimus. Nii et edeneme, kuigi väga pisikeste sammudega.