26.11.2014

Tervepäeva[[Coreper]], mille juurde käisid ka hommiku- ja lõunasöök. Esimene Regioonide komitee presidendiga. Kuna selle koosseisu küsimus ei tõusnud rohkem, kui mainiti korra probleemina, ja [[LU]] kogenud kolleeg sõna ei võtnud, olin ka mina vait. Day tutvustas [[COM]] hommikul vastuvõetud nn Junckeri plaani ehk 300 (täpsemalt koguni 315) miljardilist investeeringute saamise kava. Peale raha lubamise (mida EL paneb tagatisena sisse vaid 16 miljardit eurot) on programmi osaks veel selle raha sihiteadlik suunamine reaalmajandusse ja halduskoormuse vähendamine ettevõtete jaoks. Selleks vajalike õigusaktide vastuvõtmist soovib [[COM]] juba juuniks 2015. Kui nii läheb, siis on teada, mida [[LV]] oma eesistumise ajal tegelikult tegema hakkab. Lähem analüüs kogu asjast seisab muidugi alles ees.

[[Coreper]]i enda istungi ajal peamiselt järgmise nädala [[JHA]] asjad, kus meil midagi suurt enam tules pole. Siisap sain peamiselt tegelda meilboksi haldamisega, aga hakkama päriselt ei saanudki. Mis viib (taas kord) mõtted selle juurde, kuipalju on see tohutu meilimassi ja kõik-võivad-kõigile-otse-kirjutada-süsteem enam tehtav? Samas, [[COM]] ametnikuna saad veel hulka rohkem meile.

Pisut tegime häält eelseisva EL-USA energianõukogu ühisavalduse kavandit arutades. Ameeriklased pakuvad sinna tugevat sõnastust meie hea koordinatsiooni tulemusena sisse viidud Venemaa sanktsioonide kohta. Rida (paraku üpris pikk) [[LR]] esitas eri sõnastuses mõtet, et see pole sanktsioonide arutamise või mainimise koht, ja üleüldse, miks Ukraina siin? [[EEAS]] ja rida meiega sarnaselt mõtlevaid [[LR]] jälle tuletasid meelde, et EL-USA energianõukogu pandi üldse alule esimese Ukraina gaasikriisi järelmina. Pakkusin mingi kompromissettepaneku, vaatame, kuidas lendab. Draftimine sel ja järgmisel nädalal töögrupis ja ameeriklastega ja kui vaja, siis [[Coreper]]i tagasi.