26.09.2017

Jätkasin täna Brüsselis institutsioonidevaheliste teemadega. Juba heaks tuttavaks saanud [[EP]] põhiseaduskomitee esimehe Hübneriga rääkisime [[EP]] kohtade jaotuse ettepanekutest ja [[EP]] valimisõigusest. Kohtade jaotuse ettepanekuga peab välja tulema [[EP]], aga seda ette valmistades tahavad nad arukalt kuulda [[LR]] mitteametlikke esialgseid vaateid teemale. Tundub, et kohtade jaotuse endaga liigub parlament praegu põhimõtteliselt tehtavas suunas, suureks küsimärgiks on aga nn üleeuroopalise valimisringkonna teema. Ehk mingi arv [[MEP]]e ei valitaks mitte riigiti, vaid mingist üleeuroopalisest valimisringkonnast. Seda on aga vähemalt lähiajal väga raske sisse seada, vt Gondori kroonika 25.09.2017. Edasises tegevuses kohtade jaotuse eelnõuga sõltubki väga palju sellest, kas ja mis tugevuse üleeuroopalisus [[EP]] ettepanekusse sisse tuleb, parlament ses asjas hetkel raskesti ennustatav.

Pärastlõunal [[EPP]] esimehe Dauli juures, teemaks [[COM]] värske ettepanek muuta Euroopa erakondade rahastamissüsteemi nii, et äärmusparteidel oleks raskem toetust saada. Arusaadavalt toetab [[EPP]] seda tugevalt, ka teised suuremad erakonnad on taga. Lubasin siis [[EE]] eesistuja poolt võimalikult kiiret tööd selle eelnõuga, aga valmis saada ei lubanud.