26.05.2015

Hommikupoole [[PRES]] kutsel kohtumine, koos [[LU]] ja [[CY]] kolleegiga, teemaks kohtade arv Majandus- ja sotsiaalkomitees. [[COM]] esitas ka siin ettepaneku meilt 3-lt üks koht ära võtta nagu ka Regioonide Komitees (vt Gondori kroonika 10.12.2014). Nüüd on aga [[LV]] eesistujana mõelnud välja ühe kavala nõksu, kuidas ühe eksperdikoha võib-olla siiski säilitada saaksime. Julgustasime neid edasi tegutsema, rõhutades häälekalt, milline skandaal kogu see äravõtmise asi tegelikult ikkagi on – rituaalne tants, mis tuleb ikka ära tantsida.

Pärastlõunal asendasin ministrit arengupoliitika[[FAC]]il. Nagu [[Coreper]]is 20.05, nii ka täna põhivaidlused arengu rahastamise eri tasemete saavutamine. Nõukogu juhatas [[CFSP]] kõrge esindaja Mogherini (tema eelkäija jättis selle formaadi küll rahulikult [[PRES]] peale), kes oli välja pakkunud ka täitsa mõistlikud kompromissettepanekud. Siiski läks pikemaks draftimiseks, kus mõned rohkem panustavad vanemad [[LR]] tahtsid uutele tasemetele jõuda tegelikult isegi mitte kiiremini, vaid jätta muljet, et püütakse rohkem. Teised, vähemandjad aga vaidlesid loiult vastu. Lõpuks jäeti Mogherini ettepanekud sisse tema lubaduse peale, et ta teeb tõlgendava avalduse (post-2015 tähendab aastat 2030 ja lühiperspektiiv kõige vaesemate maad abistamisel paljude [[LR]] jaoks tähendab 2020); ja kui sellest ei piisa, saab juuni [[FAC]] või ka [[ÜK]] selle asja juurde naasta. Järeldused siin.

[[BE]] tutvustas ka oma paberit Digitaliseerimine arengu toetamisel. Toetasin.

Ka selles nõukogu formaadis arutati rännet, arengupoliitika võimalusi rändevoogudega toimetulekul. Õnneks oli aeg peaaegu läbi, mistõttu [[EE]] ja veel mõne idapoolsema [[LR]] vaikimine liigselt silma ei torganud.

Seejärel siirduti õhtusöögile ÜRO peasekretäri Ban Ki-Mooniga, kellele kanti uhkelt ette värskelt saavutatud kokkuleppest rahastamise üle. Ettekanne võeti rahuloluga vastu ja EL-i juhtrolli maailma arenguabis (tõsi, üle 50% rahast) kiideti igati.