25.09.2017

Juhatasin esimest [[EE]] eesistumisaegset [[GAC]]i. Päev kestis ilma vaheajata 8-18, õpetlik kogemus ka selles mõttes, et mõelda, ümber mõelda, juurde mõelda enam väga palju ei jõua, kõik peab valmis olema, jutu- ja pressipunktid. Siin-seal jõuad lause juurde panna või maha võtta, aga kõik peab olema enne täpselt läbi kirjutatud ja mõeldud. Nii üldasjade- kui pressitiim nii Tallinnas kui Brüsselis oli tõesti teinud ülimalt head eeltööd.

[[GAC]]i alguses tutvustasin [[EE]] eesistumise prioriteete, väga lühidalt, eesistumine juba päris kaugel ka. 19.-20.10 [[ÜK]] päevakorra kohta tuli mõneti üllatavalt lauaring, tegu ju vaid teemade loeteluga. Aga eks eelmisest [[GAC]]ist juba 3 kuud, vahepeal asju juhtunud, rääkida oli. [[ÜK]] eesistuja Tusk soovil on päevakorras ränne, kaitse, digitaalne Euroopa ja välisasjad, viimase alt kindlasti Põhja-Korea ja Türgi. Digiteemal nõuti lisaks Tallinna 29.09 tippkohtumiselt tulevale ka konkreetsete eelnõude hetkeseisu, edasiliikumist – see on otsene eesistuja ülesanne ja kindlasti peab sellest ka Tallinna tippkohtumisel rääkima. Ainsa lisateemana nõuti mitme [[LR]] poolt taas kaubanduspoliitika arutamist – kui mitmes kord juba, see iseloomustab EL hingeseisundit globaliseerumise taandumise ajastul.

[[COM]] õigusloome kavatsuskirja alt loetleti oma prioriteete, nagu ka oodata oli. Natuke läks arutelu lappama ses mõttes, et konkreetsetele eelnõudele lisaks räägiti palju ka EL tuleviku suurtest teemadest. [[COM]] president Juncker nõuab nõudlikult laia arutelu (vt Gondori kroonika 13.09.2017), eesistuja Tusk on oma Tallinna-tippkohtumise kutsekirjas lubanud euroala tippkohtumist detsembris 2017 ja otsuseid juuniks 2018. See on väga julge, arvestades, millisel teosammul euroala institutsioonilisi küsimused alates 2012 veninud on (ja arvestades ka eilsed [[DE]] valimistulemusi). Igatahes, tänase arutelu alusel saadame [[COM]]le kirja ja loodame, et [[LR]] soove võetakse 2018 õigusloome kavas arvesse.

Tava[[GAC]]i lõpetas [[COM]] soovitud infopunkt nende dialoogist [[PL]]ga. Õigemini, [[COM]] meelest dialoogi õieti pole ja see muidugi frustreerib. [[PL]] ei kavatse vist ka end liiga palju otseselt häirida lasta ja nii toimuski lauaring, kus pea kõik kinnitasid õigusriigi olulisust, isegi fundamentaalsust, ärgitasid dialoogi jätkama. Aga ei saa otse öelda, et kriitikat [[PL]] suhtes oleks rohkem olnud kui eelmine kord (vt Gondori kroonika 16.05.2017). Klubis ühe liikme negatiivne esiletõstmine ongi alati väga keeruline. Samas, liiga pikalt see olukord kesta ei saa, teema kas läheb Varssavis rahulikumasse sängi, ja kui ei, siis arvan, et [[COM]] hakkab tõsiselt kaaluma Lissaboni leppe artikli 7 käivitamist ([[LR]] poolt ühe põhiväärtuse järgimatus).

Lõunal küsisin [[LR]]delt arvamusi järgmise [[EP]] valimiste kohta. Eeldatavalt on UK selleks ajaks lahkunud ja 73 [[MEP]]ikohta jääb sellega nagu “üle”. Aga nagu ülejäägiga ikka, suur kiusatus on seda ära sööma hakata ja siis võib ühel hetkel lausa puudu tulla. Meil täna sinnamaani siiski ei jõutud, aga [[EP]]s ringlev kava jagada 73 kohast osa [[LR]]de vahel nii, et kelleltki ei pea maha võtma ja lepingus nõutav proportsionaalsus saab jalule seatud, tundus paljudele mõistlik. Üle-euroopalisel valimisringkonnal on mõni tõsine fänn, aga tundub üpris kindlalt, et juriidilised ja praktilised raskused seda vähemalt 2019 valimisteks sisse seada ei luba.

Pärastlõunal kogunes [[GAC]] artikli 50 koosseisus, 27-kesi. Pealäbirääkija Barnier andis ülevaate hetkeseisust. Peaminister May 22.09 kõnes sisaldunud konstruktiivse tooni kohta avaldati üksmeelselt lootust, et seda konstruktiivsust saab täna alanud järjekordsel läbirääkimistevoorul UK seisukohtades konkreetsemalt näha. Ainus pisut ebaselge punkt on üleminekuperiood, mis ju loogika järgi kuulub II faasi teemade hulka (loogiline, ülemineku sätestamiseks peaks umbes teadma, millele üle minnakse). Aga 29.03.2019, lahkumiskuupäev läheneb ja üleminekuperioodi kohta pole ka läbirääkimisjuhist. Tõsi, on [[ÜK]] suunised, mis ütlevad, et kui ollakse siseturul, ka ajutiselt, siis peavad kehtima kõik siseturu reeglid. Avaldasime igatahes jätkuvat vankumatut toetust Barnier’le, kes läks sealt otse kohtuma UK delegatsioonijuhi Davisega.