25.09.2013

Tervepäeva[[Coreper]]i ehk kõige sisulisem osa oli hommikusöök, kus teemaks suhted [[EP]]ga. [[NK]] on vaikselt edasi liikumas triloogide teemaga. Praegu on nii, et [[EP]]l on ses protsessis eriti [[NK]] esindajatest tugevam positsioon. [[MEP]]id on ametis 5 aastat, eesistumine kestab 6 kuud. Ametnikud on harva väärilised vastased sihiteadlikele, valmis meediastrateegiaga poliitikutele. Lisaks mängivad mitmed muudki tegurid – kus kohtumisi peetakse (kes kelle juurde tuleb, kelle pinnal kohtutakse), mitmekesi ollakse jne. [[LT]] on praegu [[NK]] sekretariaadi toel liikumas edasi mitme nimetatud teemaga – järjepidevuse tugevdamiseks järgmise (ja miks mitte eelmise) [[PRES]] kaasamine, rohkem trilooge [[NK]] ruumides jne. Hea. Teine suur teema on EL institutsioonidevaheline leping ehk [[IIA]] koostöö reeglite üle. 2009 mängis [[NK]] end sellest välja ja leping sõlmiti vaid [[COM]] ja [[EP]] vahel. Esimene pole aga viimasele üks ühe vastu vääriline vastane, parlament sai kõik, mis tahtis. Ja nüüd valmistuvad järgmisteks koosseisudeks, piltilikult öeldes on kuskil [[EP]] sahtlites juba valmis vandetõotuse tekstid järgmise [[COM]] volinikukandidaatidele – kui kõiges ei luba parlamendile vastu tulla, siis kukutame läbi. On selge, et 2014 soovib [[NK]] olla osa [[IIA]]st ja selle sisu peale mõtlemisega tuleb alustada. Kolmas ärritaja on [[COM]] presidendi kandidaadi või kandidaatide asi. Ühtpidi on raske uskuda, et [[EP]] loobuks oma uuest õigusest see kandidaat  esitada. Teisalt on veel vähem usutav, et peaministrid-presidendid annaksid käest süsteemi, kus pealikud tulevad kokku ja otsustavad (tavaliselt oma ridadest), et kes nüüd peab ametikoha võtma. See on teema, mida needsamad [[ÜK]] liikmed peaksidki omavahel arutama, mida varem, seda parem, sest muidu võib hilja olla, kui kõigil [[EP]] fraktsioonidel juba kandidaat nii-ütelda püsti.

[[Coreper]]i istung algas oktoobri [[ÜK]] päevakorraga. Kuna teema on digitaalne Euroopa, siis mainisin juba nüüd, esimesel arutelul ära ka [[EE]] ootused – e-allkirja määruse ja teiste digituru nii-ütleda võimaldajate kiire vastuvõtmine ning mitmekülgne lähenemine andmete turvalisuse probleemile (andmekaitse, pilveteema ja kaitstud e-identiteet).

Pärastlõunal palju nn pudinaid, mille hulgas säras eraldi andmekaitsereform. [[COM]] surub seda kõvasti, aga iga kord läheb laias laastus nii, et lauaring ohkab üsna üksmeelselt, et asi on nii keeruline, tehniline ja toores, et tuleb ekspertidele tagasi saata (asi, mida keskmisest kõrgema enesehinnanguga suursaadkud just tihti ei tee. Ikka ise, oma tarkuse turvil, tahetakse enamasti rasked asjad ära otsustada). No ei paista selle paketi vastuvõtmist praeguse [[EP]] koosseisu ajal, nagu [[COM]] väga tahab.