25.05.2016

Täna tuli [[ECOFIN]]is ministrit asendada. Arranžement oli seda ettevaatamatum, et arutlusel oli väga oluline eelnõu, maksude vältimise vastane direktiiv, kus ka [[EE]]l oma konkreetsed erihuvid. Mis tulenevad meie eripärasest ettevõtte tulu maksustamise süsteemist, lihtne näide: kui sa maksustad kasumit selle väljavõtmise, mitte tekkimise hetkel, siis kaotab mõiste “tax year” nagu mõtte. Pikki nädalaid oli [[PRES]] kõigile meie (ja teiste) ettepanekutele tuimalt “ei” öelnud, mis veelgi süvendas ebamugavustunnet. Täna sai siiski selgeks, et nende taktika oligi näidata oma päikselisemat palet just nõukogus, ministrite vahel, et luua paremat atmosfääri.

Sissejuhatavas ringis kandsid kõik ette oma erimured ja esimesena kommenteeriski [[NL]] rahandusminister Dijsselbloem kohe [[EE]] omi, lubades need pardale võtta. Samuti tuldi konkreetsetes küsimustes vastu [[UK]]le, [[ES]]le. Järgnevalt tehti kiire ring ka kaamerate ees (kuna tegu aruteluga seadusandliku teksti üle, siis peab see avalik olema) ja mindi kirjutama uut teksti. Selle saabudes oli rahulolu raske varjata – 6 pardale võetud parandusettepanekust olid 2 [[EE]] omad, meie tublide maksuekspertide sõnastuses ja veel 1 läks üldisemas, suuremas küsimuses täpselt meie soovitud suunda. Kokkuvõttes oli [[PRES]] väga hästi ette valmistunud, väga sihikindel; ka [[COM]] oli koostööaldis ja tänase põhjal võib üpris kindel olla, et 17.06 [[ECOFIN]] suudab sel ülitähtsal teemal kokkuleppele jõuda. Teema on tähtis, kuna – nagu Gondori kroonika lugejad teavad – võitlus maksudest kõrvalehiilimisega on praeguse aja üks läbivaid teemasid, kus eriti suured [[LR]] on väga aktiivsed ning ajavad asja erinevate G-de ja ka [[OECD]] raames; ja loomulikult toovad töö ka nii-ütelda Brüsselisse kaasa. Meil pole selle vastu muidugi sisuliselt midagi ja ka maksuasjades pahatihti hiilivad kõhklused riikliku suveräänsuse üle on ajaga tasanenud. Ei ole vaja igal pool tonte karta, iga kord, kui Brüsselis sõna “maksumäär” kasutatakse, toolilt üles hüpata. Aga nõukogus see-eest on vaja käia, kui tahta päriselt oma asju ajada. Täna läks õnneks, aga mitte niipalju meie, kuivõrd [[PRES]] huvide pärast.