25.03.2015

[[Coreper]] käsitles kiiresti ja sujuvalt eelmise nädala [[ÜK]], [[FAC]] ja [[GAC]] tagasivaate. 20.04 [[FAC]] strateegiline teema on Ladina-Ameerika. Teemadest veel kindlasti Liibüa, [[ENP]] ja kõik, mis võib veel vahepeal ette tulla (näiteks Jeemen?), välispoliitikas muutuvad asjad väga kiiresti. Küsiti mitme [[LR]] poolt, kas [[FAC]] ei peaks vastu võtma järeldusi [[ENP]] käimasoleva ülevaatuse kohta, aga mitu [[LR]] argumenteerisid ka, et protsessi faas pole veel õige.

Järgmiseks kohtade vähendamine EL majandus- ja sotsiaalkomitees. Ka siin tahetakse 3 väikeselt – [[LU]], [[CY]] ja [[EE]] – üht kohta ära võtta, nagu Regioonide komitee puhul lõpuks läks (vt Gondori kroonika 21.10.2014 ja 10.12.2014). Ka siin võitleme me raevukalt ja jääme lõpuks alla, jäädes lootma lubadusele, et kui 2020 läheb uueks kohtade ülevaatuseks, siis meilt enam maha võtta ei saa. Täna igatahes keegi meist 3-st [[PRES]] ettepanekuga, mis sisaldas juba ka 2020-kaitseklauslit, ei nõustunud.

[[EEAS]] raporteeris idapartnerluse 20.-21.05 Riia tippkohtumise ja 27.04 EL-Ukraina tippkohtumise ettevalmistuste hetkeseisust. Kummalgi puhul pole ühistekstid veel [[Coreper]]i aruteluks valmis, täna toimus rituaalne tants ja tehti hoiatuslaske. Mina rääkisin vajadusest saada [[COM]]lt Ukraina ja Gruusia viisavabaduse tegevuskava raportid piisavalt vara; ja [[COM]] lubaski vastu tulla. Hoolimata [[PRES]] palvest läksid aga mõnedki täna juba sisusse, ehkki nõunikud arutavad alles deklaratsiooni teksti. Mis, mööname, praegu õiges suunas ei tundu minevat. Meie jaoks on seal naabrite naabrit natuke liiga palju ja EL avarat pilku, vastutulekut liiga vähe. 01.04 ootame tekst [[Coreper]]i.

Lõuna [[EEAS]] uue peasekretäri Le Royga, vahelduseks sisuliselt ja poliitiliselt [[ENP]]st. Ja kooruski välja mingi arusaamisealge, et liikmesusperspektiivi ajalise ja ruumilise kehtivuse tõlgendamisest ehk veel olulisem on, kuidas EL suudab kasutada oma vast tugevaimat välispoliitilist instrumenti: transformeerivat jõudu, võimet mõjutada oma naaberriike muutma end EL-ile sarnasemaks (ja fakt on, et liikmesusperspektiiv ise ei tööta piisava jõuga juba ka mõne Lääne-Balkani riigi puhul). Järelikult peame laiemalt mõtlema, kuidas naaberriikidele pakutav oleks nende jaoks piisavalt motiveeriv, et end enda kodanike jaoks paremaks, euroopalikumaks muuta. Kurvavõitu tõde on ent siiski, et paremat motivaatorit kui liikmesuse valgus pika tunneli lõpus pole seni suudetud välja mõelda. Kõik muud pakkumised nõuavad palju rohkem, konkreetsemat ja kiiremat vastutulekut EL poolt.

Õhtupoolikul kohtusime koos asekantsler Laanemäega [[EP]] peasekretäri Wellega. Peateemaks EL institutsioonidevahelised suhted, kus parlament on viimase paari nädalaga muutunud oluliselt ja nähtavalt [[NK]]-sõbralikumaks. Põhjuseks ilmselt hapumaks muutunud suhted [[COM]]ga. Lisaks tundub ka parlamendi poolel olevat aktsepteeritud tõsiasi, et eelnõusid lihtsalt tuleb lähiaastail [[COM]] poolelt vähem ja teised institutsioonid peavad sellega kohanema. Mis [[EP]] poolel tähendab, et raportööriau jagub vähematele [[MEP]]idele. Siisap ka Welle sisendusjõuline jutt sellest, kuidas uute eelnõude asemel tuleb vääga hoolikalt vaadata, miks juba esitatud eelnõud eri institutsioonides seisma on jäänud.