25.02.2016

Pidusest Tallinnast otse erakorralisse siseküsimuste [[JHA]]sse. Esimene päevakorrapunkt läks libedalt, seda enam, et eilne [[Coreper]] oli põhimõttelise kompromissi juba saavutanud. 6-kuulise üleminekuperioodi järel saab ka EL kodanikke hakata Schengeni välispiiridel regulaarselt ja süstemaatiliselt kontrollima. See on teema, mis tõsteti [[FR]] eelmise aasta terroritegude järel ja kiiresti ära tehti.

Aga rändekriisi haldamise hetkeseisu arutelu läks emotsionaalseks. Kõik kordavad: on kiire, kiire! Üpris ilmselt oleme sisenenud närvilisse faasi, kus panused kasvanud ([[GR]] Schengeni õigustiku täitmise uurimine, paljud kahepoolsed sammud, viimati [[AT]] omad), ja vähemalt mõnes [[LR]]s usk seniste lahenduste toimimisse kiiresti kahanemas. Leerid olid juba traditsioonilised: sihtriigid hoiatavad, et varsti enam nii ei saa, et nemad (eriti [[DE]]) lahendavad kõigi teiste tegematajätmisi. Lisaks kõlas ka otsene saboteerimisüüdistus 2015 septembris ümberpaigutamise otsusele vastu hääletanute suunas: te ei kavatsegi ühist otsust täitma hakata! On väga, väga hea, et [[EE]] pole seal grupis, aga seegi on nõudnud pingutusi. Selle grupi riigid räägivad juba suhteliselt lahtise tekstiga, et kuulge, see ümberpaigutamine ei hakka kunagi tööle ja seda tuleb tunnistada. Piiririigid selgitavad, et teevad kõik, kõik, mis kokku lepitud ja vaja ja süüdistavad teisi nende olukorra raskendamises oma ühepoolsete sammudega.

[[COM]] kordab detsembri ja veebruari [[ÜK]] otsuseid ja nõuab nende täitmist 07.03. erakorraliseks [[ÜK]]ks, mis ilmselt ebarealistlik. Siiski võisid soovijad märgata pisikest nihet [[COM]] retoorikas: reaalselt ümberpaigutatute numbrite ees rõhutati [[LR]] poolsete pakkumiste arvu – kas tähendab see vaikset leppimist sellega, et [[GR]]s on potentsiaalseid ümberpaigutatavaid tõesti raske leida, kuna absoluutne enamus tahab kohe põhja poole edasi liikuda? Aga isegi kui nii on, tuleb EL-il, ka [[EE]]l ikkagi kuidagigi näidata ka ümberpaigutamise toimumist, et saada tegelda kõigi muude suundadega. [[COM]] esinemisest ei jäänud ka kahtlust, et nende meelest peavad Türgiga kavandatavas ümberasustamise skeemis osalema kõik [[LR]].

Ainus hea uudis on eileöine kokkulepe Brüsseli teises servas NATO missiooni käivitamiseks.