25.02.2015

[[Coreper]] tegeles peamiselt 12.-13.03 [[JHA]] justiitsteemadega. Andmekaitse isegi edeneb [[PRES]] targa ja sihipärase tegevuse tagajärjel. Täna (ja ka järgmisel nädalal) erasektori andmekaitse ühtse kontaktpunkti ehk One stop shop asjad, kus tundub, et saame kokkuleppele. Õigusabi direktiivi olid meie justiitsministeeriumi inimesed koos samameelsetega nii tublisti ajanud, et [[PRES]] oli meie soovid täielikult pardale võtnud. Seega tuli esineda sütitava sõnavõtuga väljapakutud sõnastuse kaitseks, mis on alati lihtsam, kui muutust nõuda.

Lõunal jätsime hüvasti [[EEAS]] esimese peasekretäri (alates 2010) Vimontiga, kes on üsna kindlasti diplomaatia geenius. On olnud [[FR]] alaline esindaja EL juures ja välisministeeriumi kantsler. Ükskõik millist (kui väikest) diplomaatilist teenistust on raske juhtida, ja Vimontile sattus ülesandeks kõigepealt see teenistus kolme institutsiooni esindajatest ([[COM]], [[NK]] sekretariaat ja [[LR]] diplomaatia) luua. Seda veel [[CFSP]] kõrge esindaja Ashtoni juhtimisel, kes ka ise oma ametit pikalt õppis. Ütlesime muidugi palju sooje sõnu, teenitult, sest tegu ka ülimalt meeldiva ja kõigi jaoks alati kättesaadava inimesega. Olen ka mina temaga öösel 12 paiku meile vahetanud. Sisuasjadest tõusid esiteks [[FAC]] ja [[ÜK]] (ehk pea- ja välisministrite) roll EL välispoliitikaaruteludes. Muidugi pole välispoliitika otseselt valitsusjuhtide igapäevateema, aga nad arutavad ju ka näiteks majandusküsimusi, samuti ilma (rahandus)ministriteta, seega peavad hakkama saama. Siin tõuseb [[CFSP]] kõrge esindaja vahendajaroll, kes osaleb välispoliitikaaruteludel [[ÜK]]l. Teiseks EL kui välispoliitika toimija rolli muutus. Seni olime harjunud euroliitu/ennast maailma-areenil nägema kui erapooletut vahendajat, näiliselt isetut tegutsejat. Nüüd, Vene-Ukraina kriisiga on sel lõpp, vähemalt üks selle konflikti osapool näeb EL-i otsese huvitatud osapoolena ja ka meil on tark seda endale tunnistada ja vastavalt käituma hakata. Vastavalt käituma ehk kiiremini, tugevamalt, heas mõttes isekamalt – meie naabruses toimuv läheb meile korda, punkt.