24.11.2014

[[EP]]-huvilistel soovitan lugeda mõttekoja CEPS analüüsi võimujaotusest parlamendis. Hulganisti tabeleid, millest näeb [[EP]] komiteede juhtide ning muude tähtsamate kohtade jaotust [[LR]] ja poliitiliste gruppide järgi. Kuigi [[EP]] kohad jagatakse d’Hondti meetodil parteigruppide vahel, on siiski tõsiasi, et 17 komiteejuhti 20-st on pärit 6 suuremast [[LR]]st. Kuna nad loogiliselt kuuluvad ka suurematesse rühmadesse parteigruppide sees. Nii on näiteks [[PL]] konservatiivid saanud 3 komitee esimehe kohta. Konkreetsete isikute puhul, keda parteigrupid tähtsatele postidele esitavad, on määravaks [[EP]] kogemus ja sealt tulenev ala tundmine. [[EP]] on seepärast muide üks koht, kus 2004 liitunud [[LR]] võib veel nimetada uuteks – veel eelmises koosseisus oli meie “klassil” vaid 1 komiteejuhi kohta, praeguses juba 4. 20 komiteejuhist on 10 ka varasemas parlamendikoosseisus samasse komiteesse kuulunud. EL hetke põhiküsimus: kas (või kuipalju) sakslased ruulivad? saab ka siin loogilise vastuse. Ruulivad küll, aga mitte ainult suuruse pärast. Vaid 31% [[DE]] [[MEP]]idest on parlamendis uustulnukad, vrd 50% [[FR]], 57% [[ES]] ja [[PL]] ning võimsad 75% [[IT]] omadest – kellel on kogenuim esindus?

Huvitav on ülevaade sellest, millistesse komiteedesse tahavad minna eri [[LR]] [[MEP]]id. Majanduskomitee  huvitab rohkem [[DE]], [[GR]] ja [[BE]] parlamendiliikmeid, siseasjad ja vabadused rootslasi, tööstus, teadus ja energia jälle austerlasi. Kaubanduskomitees on rohkem itaallasi ja prantslasi, välisasjad huvitavad kreeklasi ja – mitte üllatavalt – uute [[LR]] [[MEP]]e.

Järeldused [[EE]]le ja meie [[MEP]]idele? [[EP]] liikmena läbilöömiseks on vaja pikemat vaadet, tahtmist seda tööd pikalt teha, mitu koosseisu. Senioorsuse arvestamine parlamendis käib rohkem sealse, mitte koduse kogemuse kohta. Kindlasti pole meie suurusega [[LR]]l luksust saata mitut [[MEP]]i ühte komiteesse, ja muidugi tuleb oma 6-liikelise rühma jõudu väga targalt jagada, komiteede sisulist tähtsust meie jaoks arvestades. Seekord saime sellega muide paremini, realistlikumalt hakkama kui mõnel eelmisel korral. Ka selles aitab [[EP]]-kogemus.