24.07.2014

Tervepäeva[[Coreper]] ei suutnud kokku leppida EL avaliku teenistuse kohtu 2 uue liikme nimetamises. Kirjas on, et järgima peab nii pädevust kui rotatsioonipõhimõtet kui geograafilise tasakaalu põhimõtet. Pädevust hindav paneel on esitanud senise belglasest esimehe, portugallase ja bulgaarlase, selles järjekorras. Muidugi usume meie ka, et asjatundlikkus on kõige olulisem, aga kui senine esimees kandideerib kolmandaks ametiajaks, siis ei saa teised kandidaadid lähedale ja nii jääb Kesk- ja Ida-Euroopa kui vähesemate kogemustega kandidaatide regioon kõrvale. [[BG]] polnud [[PRES]] kompromissiga (belglane saab, aga lubab olla vaid poole 6-aastasest ametiajast) nõus ja septembris jätkame, kuna vaja ühehäälsust.

EL-Kanada tippkohtumise ettevalmistamisel avaldati lootust, et saab sõlmida kaks kaua torus olnud suurt lepingut, strateegilise partnerluse leppe ja kaubandusleppe. Usun siis, kui näen. [[EE]] poolt nimetasin Kanada kriisiga plahvatuslikult kasvanud huvi Ukraina vastu, mida tuleb idapartnerluse asja ajamiseks kindlasti rakendada. Samuti oleks tore, kui Kanada loobuks blokeerimast EL saamist Arktika Nõukogu vaatlejaliikme kohale, põhjuseks hülgetoodete impordikeeld, mille [[WTO]] hiljuti õiguspäraseks kuulutas. Muidugi, kui Kanada nõus, siis peab ka Venemaa oma tõelist värvi näitama…

Enamus ajast läks aga Ukraina kriisi peale. Üpris valutult lepiti 22.07 [[FAC]] järelduste valguses kokku 15 isiku ja 18 firma või organisatsiooni lisamine sanktsioonide nimekirja. See nimekiri avaldatakse homme õhtupoolikul. Isikute osa on suhteliselt tüse, mida ei saa aga paraku öelda teise osa kohta. See õiguslik alus ja vettpidavate tõendite vajalikkus, meie valu ja tegelikult ka võlu, mis teha. Aga juba 29.07 arutab [[Coreper]] järgmisi nimesid, seekord Vene otsustetegijate toetajate või neist kasusaajate, teisisõnu: võimuga seotud oligarhide omi. Selleks vajaliku õigusliku aluse ajasime täna hõlpsasti jutti.

Esimene aruteluring majandussanktsioonide üle kestis, khm, mõnevõrra pikemalt. Olen siinsamas blogis korduvalt selle paketi põhielemendid maha ennustanud: relvatehingud, aga tulevased, finantsturgudele pääs, aga tulevaste tehingute kohta ja sensitiivse tehnoloogia müügi keeld. Nii umbes praegu paistab minevat, minu hetkespekulatsioon oleks, et tehnoloogia müük keelatakse ka energiasektoris, välja arvatud gaasisektor, embargo kehtestatakse kogu kaitsesektorile, aga mitte tagasiulatuvalt. Keelatakse kahese kasutusega kaupade müük Venemaale, aga ainult kui lõppkasutaja on militaarvallast. Selliste asjade mõjuhinnangud on alati väga kahtlased, aga arvatakse, mõju EL SKT-le võiks nende sanktsioonide tõttu sel ja järgmisel aastal olla 0,3-04%, Vene omale aga 1,5-4%.

Homme veel üks aruteluring, seejärel peab [[COM]] esitama ahvikiirusel vastavad juriidilised eelnõud ja järgmise nädala alguses töögrupi ja 29.07 [[Coreper]]i arutelud. Tundub liiga optimistlik tempo olevat, sest saatan on peidus üksikasjades, need aga tulevad välja alles juriidilistest tekstidest – kas keeld kehtib ka vanade laenude refinantseerimisele, kuidas sanktsioonide tagasipööramise võimalusega on jne, jne. Kuid [[ÜK]] eesistuja Van Rompuy andis täna riigijuhtidele teada, et kui saadikud 29.07 kokkuleppele ei saa, ei välista tema [[ÜK]] kokkukutsumist. Tuleb siis teha, arvan.

1 thought on “24.07.2014

Comments are closed.