24.06.2014

[[GAC]] Luksemburgis, asendasin ministrit. Ilma suurema jututa kiideti heaks EL merejulgeoleku strateegia ([[GR]] eesistuja prioriteet) ja Aadria-Joonia strateegia. Mäletatavasti oli Läänemere strateegia esimene makroregionaalne strateegia, nüüdseks on lisandunud samasugused tegevuskavad Doonau piirkonna kohta, tegeldakse Musta mere ja Alpi regiooniga. Pisut pikemalt võeti sõna Albaania kandidaadistaatuse üle. Otsus oli küll sisuliselt selge, kuid päris paljud [[LR]] pidid kodupubliku jaoks tõstma immigratsiooni-, korruptsiooni ja kuritegevusega võitlemise küsimusi. Teised, ka [[EE]], siis tasakaalustasid sõnumit laienemispoliitika usaldusväärsuse rõhutamisega. Otsus tehtud sai, 27.06 [[ÜK]] koputab ära ja üks kandidaatriik juures. See ei tähenda ju iseeenesest peatset liitumist, aga teatav verstapost EL poole liikumisel ikka.

[[ÜK]] järelduste uut versiooni draftiti suhteliselt loiult. [[Coreper]]is pisut kirgi tekitanud [[EMU]] tuleviku lõigu (vt Gondori kroonika 18.06.2014) oli Van Rompuy üldse kustutanud. Mõned [[LR]] võitlesid ka täna kliima-energiavõitlust, meie oleme pannud oma panuse sellele, et tõsine debatt ja tegelikud otsused tulevad oktoobri [[ÜK]]l. Milleks tuleb muidugi ka korralikult valmistuda, tõsi. Sise- ja justiitsküsimuste nn Stokholmi jätkuprogrammi sõnastusse oli [[EE]] ettepanekul lisatud viide IT-innovatsioonide tähtsuse kohta. Kui sellele lisada juba esimesse varianti sisse saadud Tallinna eu-LISA agentuuri nimeline mainimine, siis ei saa jätta kviteerimata teatavat töövõitu. Muide [[LV]] tahab 2015, oma eesistumise ajal, pühendada ühe [[ÜK]] digitaalse siseturu teemadele. On olnud tore saada neid selles järjekindlalt toetada. Ukraina-Venemaa teemat täna rohkem ei puudutatud. Assotsiatsioonilepete ja kaubanduslepete allkirjastamine 3 idapartneriga on ise juba väga suur asi ja sanktsioonidega edasiliikumine sõltub vahepealsetest sündmustest nii EL-is (arutelud USA-ga täies hoos) kui muidugi Venemaal ja Ukrainas.

Lõuna ajal tavapärane videosild [[ÜK]] eesistuja Van Rompuyga. [[LR]]dele on laiali saadetud nn prioriteetidepaber, alus järgmise 5 aasta [[COM]] tegevusprogrammile. Muidugi ei saa 4-leheküljeline paber olla põhjalik tegevuskava, pigem strateegiliste suuniste või isegi hinnangute kokkuvõte. Tuleb tunnistada, et esimene versioon sellest oli kaunis tasapaks. Van Rompuy on aga väga huvitatud, et see ilma suurema naaklemiseta 26.06 [[ÜK]]l heaks kiidetaks. Selleks peavad täna õhtul kogunevad [[šerpa]]d väga kõvasti tööd tegema. Ja seepärast oli ka Van Rompuy juba praegu kaunis vastutulelik, lubades pardale võtta ettepanekud laienemise mainimisest, EL-NATO koostööst, külmutatud konfliktidega tegelemisest EL idanaabruses, Euroopa2020 strateegiast ja muustki. Ka nõustus ta, et üldosas peaks rääkima rohkem sellest, mida saab ja peab tegema EL tasandil. Õige, sest esitatud paber, ilmse vastutulekuna [[UK]]le ja ehk veel mõnele sarnaselt tundvale [[LR]]le, rääkis peamiselt sellest, mida kõike tuleb eelistatavalt teha [[LR]] tasandil. Ütlesin, et [[EE]] jaoks on kõige olulisem saada üldossa sisse geopoliitika tagasitulek kui üks peamistest väljakutsetest EL-ile lähiaastail. Väljakutsete nimekiri, mis algab tööpuuduse ja ebavõrdsuse kasvuga, kuid ei maini julgeolekukeskkonna muutust, ei saa olla ammendav.