24.01.2013

[[Coreper]]-is värskendaval kombel peamiselt välispoliitikateemad. Kõigepealt EL-Ukraina 25.02 toimuva tippkohtumise ettevalmistus. Ukraina assotsiatsioonileping, millel ka ulatuslik vabakaubandusosa, on läbirääkijate vahel parafeeritud, küsimus on selle allkirjastamises, mis võiks toimuda novembris, EL Idapartnerluse tippkohtumisel Vilniuses. 2012 detsembri [[FAC]] seadis Ukrainale selleks 3 tingimust – [[OSCE]] ettekirjutuste järgimine valimiste korraldamise kohta, valikulise õigusemõistmise (loe: peamiselt endise peaministri Timošenko ja endise siseministri Lutsenko kaasus) lõpetamine ja reformide jätkumine. Täna oli laua taga muidugi konsensus, et veebruaris tuleb Ukraina juhtidelt nõuda kõigi tingimuste täpset täitmist. Õige, aga tuleb ka otsast hakata edasi mõtlema, mis saab, kui Ukraina saavutab suurt edu 2 tingimusega, 3. osas aga suurt ei miskit, kuna riigi juhtkond võtab seda (jutt loomulikult Timošenkost) isiklikult ja emotsionaalselt. [[EE]] poolt rääkisin ka Ukraina rollist Dnestri-äärse tunnustamata vabariigi probleemi lahendamisel, kus nad (ukrainlased) praegu tänuväärselt pingutavad, osalt küll vast ka seetõttu, et on parajasti [[OSCE]] eesistujariik.

Hiina teemal pisut imestasin. Tavaliselt toimub selle riigiga tippkohtumiste ettevalmistamisel [[Coreper]]-is lauaring (s.t. kõik võtavad sõna), sest Hiina on nii tähtis partner. Nüüd oli meie endisest [[IE]] välisministeeriumi poliitikadirektorist eesistuja pannud Hiina päevakorda veidi vabamalt, rohkem nagu poliitika planeerimise või vabama mõttevahetuse vormis. Ja sõnavõtjad olid alla poole [[LR]]-dest. Muidugi, valmis eelnõu põhjal on lihtsam rääkida… Küllalt suur ühine arusaam on, et Hiinat on raske mõjutada, kuid ükski riik, ka Hiina mitte, ei saa ignoreerida maad või ühendust, kuhu läheb 20% tema ekspordist. Nagu suhtes mõne teisegi strateegilise partneriga aitaks EL-i ka siin, kui meil oleks vähem prioriteete ja esitaksime neid järjekindlamalt. Majanduse vallast oleksid need turulepääs, võrdsed võimalused EL firmadele, investeeringute kaitse, intellektuaalse omandi kaitse. Kaubanduses aitaks EL-i kindlasti vabakaubandusleppe läbirääkimiste algus USA-ga. See kaubandussuhe on nii suur, et seda reguleeriv lepe võiks luua-mõjutada globaalseid standardeid aastakümneteks. See annaks EL-ile koostöös ameeriklastega ka Hiina suunal mõju. Inimõigused ja õigusriik jäävad olulisteks ja loodetavasti näevad hiinlased üha enam, et see on ka nende ühiskonna tasakaalustatud arenguks kasulik. Piirkondlikust julgeolekust tuleks rääkida läbi majandusprisma – ebastabiilsus, hulemast rääkimata, mõjub halvasti kaubandusele, majandusele üldse. Ja muidugi peab EL (nagu kõik tõsised tegijad maailmas) hoidma üht silma peal ka Hiina ühiskonna ees seisvatel väljakutsetel keskkonnast-loodusvaradest linna ja maa arenguerinevusteni.