23.06.2014

[[FAC]] põhiteemaks taas Ukraina. Kohal, väga erandlikult, ka Ukraina uus välisminister Klimkin. Põhiliselt tutvustas ta president Porošenko rahuplaani, aga andis võimaluse kuulda-küsida, kuidas ukrainlased ise näevad vabakaubandusleppe esialgset jõustamist ja EL-Ukraina-Venemaa konsultatsioone selle leppe üle. Esimeses liiguvad ukrainlased plaani järgi, 01.11-ks, mil lõppeb praegu EL poolt antud soodus kaubandusrežiim, peab leppe ratifitseerimine Ukraina parlamendis tehtud olema. Teise asjaga on ukrainlased nüüd nõusse jäänud (ja ei maksa arvata, et ilma mõne suure EL [[LR]] surveta), aga need konsultatsioonid ei saa muidugi muuta leppe sisu ega ka esialgse kohaldamise tempot. Seda toetame ka meie, ja ega keegi ei saagi siin teha rohkem kui see, millega ukrainlased ise nõus on.

[[FAC]] otsustas vabakaubandusleppe allkirjastada, see toimub 27.06 [[ÜK]] äärel. Lisaks keelustati nende Krimmi kaupade import EL-i, mille kohta pole Ukraina valitsuse sertifikaati. Viisavabaduse tegevuskava esimene faas kuulutati edukalt lõppenuks ja kiideti heaks teise faasi käivitamine. Otsustati käivitada [[CSDP]] missioon Ukraina tsiviiljulgeolekusektori reformi toetuseks.

Järelduste poliitilise osa põhivaidlused käisid sanktsioonide üle. Lõpuks lepiti teksti mikroskoopilise muutmisega, öeldi, et [[COM]] ja [[EEAS]] on teinud tööd majandussanktsioonide üle (seni öeldud, et töö käib), nii et uusi piiravaid meetmeid saab rakendada, kui sündmused seda nõuavad. Kardan küll, et välisministrid ei andnud oma valitsusjuhtidele 27.06 aruteluks piisavat hinnangut, kas sanktsioone pigem raknedada või mitte. Aga pealike eest ei saagi nende tööd päriselt ära teha. Ka täna oli arutelul kaks leeri: ühed, kelle meelest on Venemaa siiski mingeid samme nagu teinud ja praegu tuleb anda Porošenko rahuplaani toetavaid ja Venet sellega siduma suunavaid sõnumeid, ning teine, kelle meelest venelastega suheldes on igati mõistlik näidata nii piitsa kui ka präänikut.  On ütlematagi selge, et [[EE]] kuulub teise leeri, ja et me tahaksime ka tulevase [[CSFP]] kõrge esindajana näha inimest, kes mõistab, et venelastega suheldes ongi selline lähenemine tulemuslikuim. Eurooplastega suheldes muidugi mitte ja oma enesekeskses vaates kipubki EL hindama teisi iseenda järgi.

Järeldustes sisalduvad ka muud olulised elemendid, peamisena rahuplaani toetus, nõue Venemaale, et see kasutaks oma mõju separatistide tagasitõmbamiseks, nõue piiri kontrollimiseks ja Föderatsiooninõukogu loa tagasivõtmine, mis lubab presidendil kasutada sõjaväge Ukraina territooriumil. Lisaks Krimmi annekteerimise mittetunnustamine. Hakkavad (järjekindla töö tulemusel) välja kujunema need EL poliitilise retoorika põhielemendid, mida sel teemal ikka ja jälle korratakse ja mida, kord sisse läinuid ja üle korratuid, on üha raskem edasistest tekstidest välja saada. Nii seda pika vinnaga protsessi tulebki ajada. Ah jaa, varasemates arutelufaasides püüdsid mõned [[LR]] sisse saada Vene Kiievi-saatkonna vastu toimepandud aktsioonide hukkamõistmist. Jäi siiski välja, Ukraina politsei ju lahendas olukorra, mis pealegi üheski faasis polnud kaugeltki nii massiivne kui 2007 [[EE]] Moskva saatkonna ahistamine.