23.04.2015

Erakorraline [[ÜK]] täitis oma eesmärgi selles mõttes, et Vahemere põgenikevoogude traagiline teema on tõesti EL teravaima tähelepanu all. Seda tõi pärast istungi lõppemist positiivselt välja mh [[IT]] peaminister Renzi, kelle riiki see koos [[MT]]ga enim puudutab. Muidugi näeme täna pressikajastusi ja analüüse, et eile tehtud otsused ei suuda probleemi päriselt lahendada. Kindlasti ei suudagi, aga ometi oli eilsel ka reaalseid tulemusi. [[UK]] ja [[DE]] muutsid oma varasemat seisukohta ja lubasid märkimisväärset lisapanust Vahemere operatsiooni, kokku otsustati sellele eraldatavaid ressursse koguni kolmekordistada. Suuremaid pingutusi tehakse koostööks migratsiooni lähteriikidega ja regionaalsete organisatsioonidega nagu Aafrika Liit. EL teab nüüd kaunis täpselt, mida saab teha [[CSDP]] raames, kui saadakse Liibüa valitsuse kutse või ÜRO mandaat. Plaanid inimkaubitsejate võrgustikega võitlemiseks on selgemad, mh tahetakse hakata nende aluseid hävitama. EL-sisese solidaarsuse küsimus, ehk enim [[LR]] vahelist umbusku tekitanud teema, sai lõpuks nii, et põgenike ümberpaigutamise pilootprojekt läheb käima, kuid vabatahtlikkuse alusel. Siiski lisati siia viide, et osalema peaksid kõik [[LR]]. See on kompromiss nende vahel, kes tahtsid kustutada sõna “vabatahtlikult” ja nende vahel, sh [[EE]], kelle meelest mehhaanilist ümberpaigutamist käsukorras ei saa teha juba juriidiliselt ega ole seda ajalugu, geograafiat ja ressursside erinevust arvestades ka arukas teha, vähemalt ilma põhjalike analüüside ja korralikult läbiarutatud jaotusvõtmeta.

[[ÜK]] eesistuja Tusk ütles oma istungijärgses avalduses ka kaks asja, mis on konteksti ja edasise mõttes üliolulised. Esiteks, et EL ei ole süüdi, ei pea tundma end kaitsepositsioonil selles, et need traagilsed õnnetused merel juhtuvad – aga me tegeleme sellega ometi, tunneme oma vastutust. Teiseks, et [[COM]] ja [[CFSP]] kõrge esindaja Mogherini töötavad eilsete otsuste ellurakendamisega kiirkorras ja juba juuni [[ÜK]] käsitleb seda teemat uuesti.

1 thought on “23.04.2015

  1. Eestis tuleks rõhutada, et tagades tugevat solidaarsust (vastastikust tuge) migratsiooni küsimuses, loob see head eeldused eriti lõunapoolsete riikide(Ita, Gre, Cy) solidaarsuseks Eestile olulises välispoliitilistes küsimustes.

Comments are closed.