23.03.2016

Tervepäevaseks kujunenud Coreper avaldas BEle kaastunnet nii leinaminutitega kui võttes ohates teadmiseks, et PRES otsustas homseks kokku kutsuda erakorralise JHA nii sise- kui justiitsministrite osalusel (selleks, et enamikust LRdest üks minister ikkagi tuleks). Päeva lõpupoole jagati juba homse avalduse esimest mustandit, kus kirjas kõik nüüd kiiremini ära teha tulevad asjad nagu reisijateinfo vahetuse direktiivi heakskiitmine EP poolt, võitlust radikaliseerumisega, Schengeni välispiiril EL kodanike süstemaatilise kontrollimise eelnõu jne. Aga ka uusi nagu viide COMlt nõutavale teatisele EL ja rahvusvaheliste sisejulgeoleku andmebaaside kasutamise ja ristkasutuse üle, pluss ootus, et 09.-10.06 JHAle esitataks juba konkreetseid ettepanekuid ses vallas – miski, mida me oleme juba aastaid nõudnud. Ettevalmistusse lubas NK sekretariaat kaasata ka eu-LISA agentuuri.

Peaaegu kobisemata kiitis Coreper heaks EL ühtsema piirivalve halduse ja korraldusega seotud sätted, hea. See on valdkond, kus potentsiaali pikkadeks piigimurdmiseks a la kes ikkagi halduskogule millise ettepaneku saab teha ja kes täpselt kinnitab ühe või teise otsuse jne. PRES loodab koguteksti 06.04 Coreperile esitada. Oleme graafikus, kui mõelda kohustust eelnõu juuni lõpuks EPga lõplikult kokku leppida.

ÜK järelmite punkti all on teinekord võimalus tugevdada mingit meile sobivat asja või taguda otsustatut, mille kohta kahtlus, et ei pruugi kinni jääda. 17.-18.03 ÜK puhul kiitsin ÜK eesistujat Tuski, avaldasin suurt rahulolu, et GR abistamise juhtimise ja koordineerimise protsess nüüd lõpuks kindlalt COM käes (kus on asutud tõesti äärmiselt operatiivselt tegutsema), ütlesin üle, et EE valmis enne nädala lõppu saatma 20 inimest appi ja avaldasin lootust, et ka 1:1 skeemi puhul jääb LRdele julgeolekukontrolliks 15 päeva, mitte nädal, nagu PRES esialgses ebapaberis.

Oma asi oli EEl ajada ka 30.03 toimuva EL-India tippkohtumise ettevalmistamise all. EEAS on läbirääkimiste Indiaga truuisti ajanud meie laevakaitsjate asja, ja meie kindlaks nõudeks on, et ühisavalduses märgitaks ära vajadus saavutada siin kiiresti lahendus. Viisimäärus võib muutuda, aga me ei saa olla nõus vaid India kohtu protsessidele viitamisega – selleks on see asi juba liiga kaua, 2,5 aastat, kestnud. Lisaks soovime koos rea LRdega Vene-Ukraina asjas tugevamat sõnustust. Nädal veel aega läbi rääkida.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga