22.02.2017

Leedus kohtumised vana [[Coreper]]i-kolleegi, nüüd kaitseministriks saanud Karoblise, asevälisministrite Skusevčiuse ja Zananavičiuse, Brexiti-koordinaatori Plepyte, president Grybauskaite EL-nõuniku Aleksiejunase ning parlamendi EL-asjade komiteega. Tutvustasin [[EE]] eesistumise prioriteete.

Olulisematest aktuaalsetest teemadest arutasime idapartnerluse tippkohtumisega seonduvat. Tippkohtumisel vaadatakse kõigepealt senitehtule otsa. Selleks ajaks on loodetavasti jõus assotsiatsioonilepe Ukrainaga, viisavabadus Gruusia ja Ukrainaga, ehk ollakse lõpusirgel Armeenia leppega, oleks arukas midagi pakkuda Valgevenele ja ka Bakuust on viimasel ajal kostunud vastuvõtlikke hääli edasise suhte üle EL-iga. Aga nagu alati, tuleb mõelda-pakkuda ka midagi uut, eriti assotsieerunud riikidele, kellega seks hetkeks – loodetavasti – inimestele väga oluline viisavabadus jõus. Kõik head mõtted on teretulnud ja Vilniuses mõnda edasimõtlemist väärivat ka kuulsime. Muidugi on kahju, et idapartnerite EL-liikmesusperspektiivi osas edasiminek ei ole realistlik. Seda olulisem on 24.11.2017 tippkohtumise muu poliitiline pool.

Vahetasime muljeid UK Brexiti-ministri Davise visiitidest (vt Gondori kroonika 20.02.2017) ja arutasime tulevaste läbirääkimiste üle. [[LT]]l elab UK-s ligi 200 00 kodanikku, seega omandatud õiguste küsimus nende jaoks veel teravamalt üleval kui meile. Rääkisime tulevasest [[MFF]]ist, seda mh ka Brexiti ehk suure netomaksja lahkumise valguses. [[EE]] jaoks on võimalik ka 75% piiri ületamine EL keskmisest, millega kukume, ei, tõuseme [[ÜKP]] plaanis välja vähimarenenud (kui kole sõna iseenesest) regiooni staatusest. Koos juurdekuuluva summade vähenemise ja samas uhkema seisusega. Igal kohtumisel muidugi kõne all ka EL tulevik, konkreetsema vaatega Rooma 25.03 tippkohtumisele.

Regiooni teemadest on suhteliselt kindel praegu olukord Rail Balticuga. Balti riikide Vene eletktrivõrgust lahtihaakimise üle käivad kõnelused [[PL]] ja [[COM]]ga. [[LT]] eriline mure, mida tuleb jagada ka teistel piirkonna riikidel, on Valgevenesse ehitatava Astravetsi tuumajaama ohutusega, keskkonnamõjudega. Mida täpsemini neist teame, seda paremini saame ka [[LT]]d toetada.