21.10.2014

Asendasin ministrit [[GAC]]il. Kaks lauaringi [[ÜK]] kliima-energia teemadel – üks omavahel, teine videosillal [[ÜK]] eesistuja Van Rompuyga. Aga tuleb tunnistada, et oldi üldiselt distsiplineeritud ega korratud päriselt oma teada-tuntud jutupunkte. Van Rompuy kuulas kõik oma tavalise lahke tõsidusega ära, naeratas ja lubas, et täna õhtul laiali saadetavas uues järelduste versioonis võetakse pea kõike ilusti arvesse. Saab siis näha. [[EE]]l on alust arvata, et meie erisoovid – põlevkivienergeetika arendamiseks vajaliku kütusekvaliteedi direktiivi kiire vastuvõtmise vajadus ja Balti elektrisüsteemide sünkroniseerimine Euroopa võrkudega on tekstis ilusti sees. Olen üpris kindel, et kokkulepe sel neljapäeval siiski sünnib.

Majanduse olukord on senisest teravamalt teemaks tõusnud. Koreograafia, teemade jaotus [[ÜK]]l arutatava ja kohe selle järel toimuval euroala tippkohtumisel arutava vahel pole mulle veel päris selge. Kõigi 28-ga antakse küllap [[COM]]le ülesandeks detsembri [[ÜK]]-ks koos Euroopa Investeerimispangaga “sisuga täita” juba oma elu elavat 300-miljardilist investeeringute paketti, mille uus [[COM]] president Juncker juulis välja lubas. Euroala tippkohtumisel peaks poliitilise tooni mõttes selgeks saama, kas [[COM]] lükkab tagasi [[FR]] eelarvekava, mis üheselt ei täida neile seotud eesmärki [[COM]] selleks aega 29.10-ni)  ja kui karm lähenemine majandusvalitsuse asjades võetakse, praegusel väikese majanduskasvu ja ohtlikult väikese inflatsiooni ajal. [[EKP]] presidendilt Draghilt nõutakse kindlasti rohkem (infot) keskpanga sammudest inflatsiooni tõstmiseks ja majanduse elavdamiseks ning eks siis saab ka näha, kui tugev on [[DE]] vastuseis nemdele sammudele.

Välispoliitikaküsimuste tugevaim sõnum peaks tulema ebola asjas. See on maailmas hetkel põletav teema ja Euroopa teeb õigesti, kui näitab, et hoolib sellest. Van Rompuyl polnud algselt plaanis võtta vastu järeldusi Ukraina kohta, aga õige mitme [[LR]], sealhulgas meie, ettepanekul need siiski tulevad. Vaevalt midagi (uute) sanktsioonide kohta, küll aga vajaduse kohta täita Minski leppeid, piiri kontrollimise ja valimiste kohta, sealhulgas separatistide kontrollitavatel aladel kavandatavate valimiste kohta. Lisaks mingi sõnum valimisteks valmistuva Moldova jaoks.

Üle aegade ka üks [[EE]] erimure institutsionaalses küsimuses, kus vajalik [[LR]] ühehäälne otsus. Nimelt tuleb seoses [[HR]] liitumisega vähendada teiste [[LR]] esindajate arvu kahes nõuandvas kogus, Euroopa regioonide komitees ning majandus- ja sotsiaalkomitees. Vähendada tuleb, sest komiteede maksimumsuurus on ette antud ja praegu on see muidugi täidetud. Liikmete miinimum regioonide komitees per [[LR]] on 5, nii praegu vaid [[MT]]l. Kuna rahvaarvu järgi on loomulikult väiksemad seal rohkem esindatud, tegigi [[COM]] ettepaneku võtta ära üks koht [[LU]]lt, [[CY]]lt ja [[EE]]lt. No aga ei käi need asjad päris niimoodi. Kui EL-is oleks pärs proportsionaalne esindatus, siis oleks meil kõiki kohti 60 korda vähem kui [[DE]]l, eks. Eriti karvaseks tegi meid 3 [[LR]] ka asjaolu, et [[PRES]] lõi kahe komitee vähendamise eelnõud eraldi, milles me näeme salaamilõikamise soovi (tõsi, regioonide komiteega on juriidilise tähtaja mõttes kiirem kui majandus-sotsiaalkomiteega, aga ikkagi võiks neid koos käsitelda). No eks siis täna [[LU]] kogenud välisminister Asselborn purskas tuld ja meie [[CY]]ga andsime tulele toetust. Keegi muu midagi ei öelnud, ka [[PRES]] tõdes lihtsalt, et tuleb siis uuesti arutada. Eks näis, eesistuja peab mingite kompromissettepanekutega välja tulema, arvame me. Või loodame. Ei välista, et kuskil, näiteks ühes komitees kahest tuleb siiski järele anda. Aga see pole tänane teema.