21.05.2014

Poolepäevane [[Coreper]]. Lühike ülevaade 27.05 [[ÜK]]st, täpsemalt riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikust õhtusöögist. Kuna selle teemadeks 25.05 [[EP]] valimiste järgne ja ka sama päeva Ukraina presidendivalimised, siis polnud täna suurt midagi ette rääkida. Selge on, et valimistulemustest sõltumata ei saa 27.05 juba kindlat [[COM]] presidendi kandidaati heaks kiita, eesistuja Van Rompuy räägib, kuidas ta kavatseb parlamendiga konsultatsioone pidada. Ja kindlasti üritavad peaministrid panna kokku mingit poliitikaplatvormi, nõudeid, mida tulevasele presidendikandidaadile parlamendikuulamisteks n.-ö kaasa pakkida. Ukraina arutelu sõltub valimiste läbiviimisest, täpsemalt Venemaa käitumisest nende suhtes. Vastavalt 12.05 [[FAC]] otsustele – kui valimisi tõsiselt häiritakse, ei pääse riigijuhid 27.05 nn 3. faasi sanktsioonide arutamisest.

05.-06.06 [[JHA]] päevakord väga pikk, täna arutati peamiselt sise- ja justiitsküsimuste nn Stokholmi programmi ehk pikemaajalise tegevuskava jätku. [[EE]] prioriteedid endised – innovatiivsed lahendused, e-piirid, elektroonilise viisa projekt, Tallinnas asuvale eu-LISA agentuurile täiendavate ülesannete saamine. Esinduse sise- ja justiitsala inimesed olid tänase koosoleku punktid väga hästi ettevalmistanud, nii on mul oma tööd teha peaaegu et lust. Teemaks tõuseb ka inimeste vaba liikumise kuritarvitused, aga siin sain koos mitme toetajaga olla väga klaar: EL tasandi aktsioone saab küsida vaid siis, kui sissejuhatuseks ütleme, et sotsiaaltoetuste väärkasutamise jm teemad on kõigepealt [[LR]] pädevusse kuuluvad küsimused. Pisut paradoksaalne on, et kõige kõvema häälega küsib praegu uniooni tegevust [[UK]], kes tavaliselt valvab kõige hoolikamalt, et Brüssel ei sekkuks [[LR]] pädevusse kuuluvasse.

Lõpuks muutus [[Coreper]] valitsustevaheliseks konverentsiks, kus kirjutasime alla riikidevahelise leppe [[SRM]] küsimustes, selle, mis määrusest üle või välja jäi. Tehtud, nüüd võib alata pangandusliidu teise samba ehk kriisihaldusmehhanismi järkjärguline elluviimine. Oleks keegi 2 aastat tagasi öelnud, et 2014 sealmaal oleme, et pangad on ühtse järelevalve all ja ka kriisihaldust suunatakse koos, poleks kuidagi uskunud. Sellel alal pole EL küll kriisi lasknud raisku minna.