12.11.2018

Tervepäeva[[GAC]]ile Brüsselis eelnes [[ÜKP]] sõprade õhtusöök, kohal 13 [[LR]] [[EE]]st [[PT]]ni. Valmistasime ette peaministrite kohtumist 29.11 Bratislavas, vastavalt juhib [[SK]] ka praegu professionaalselt ettevalmistust, sh ühisdeklaratsiooni sõnastamist. Mida suuremana see grupp püsib, seda paremad võimalused on meil [[MFF]] aruteludes oma eesmärke saavutada, seetõttu on avaldus kaunis lai, hõlmates ka muid [[MFF]] küsimusi kui vaid [[ÜKP]].

Istungipäev algas mitteametliku kohtumisega [[EP]] ja [[NK]] vahel parlamendi poolt [[HU]] suhtes algatatud artikli 7 menetlusega õigusriigi küsimuses. Mitteametlikuga, sest [[NK]] ei soovi parlamenti oma ametlikele istungitele lasta, ehkki ka [[EP]]l, nagu ka [[COM]]l või 1/3 [[LR]]dest on õigus artikkel 7 käivitada. [[HU]] on [[EP]] protseduuri juba ka Euroopa kohtus vaidlustanud, see komplitseerib praegust protsessi veelgi. Arutelu oli aga väga viisakas ja faktipõhine, [[MEP]]id Moraes ja Sargentini avaldasid soovi saada osaleda ka [[NK]] ametlikul istungil ja tutvustasid lühidalt oma ettepaneku sisu.

Istungil polnud [[PL]] õigusriigi küsimuses ei [[COM]]l ega [[PL]]l seni teadaolevale palju lisada. [[COM]] küsis järgmist kuulamist 11.12 [[GAC]]il. On aga selge, et Euroopa kohtu otsusega [[PL]] põhiseaduskohtunike pensionilesaatmise ebaseaduslikkuse kohta on sellest protsessist poliitilise asemel saanud õiguslik. Küsimus on nüüd EL õiguse, mitte EL väärtuste järgimises.

Lauaringiga valmistati ette 13.-14.12 [[ÜK]]. Päevakord on kaalukas, siseturg, [[MFF]], ränne, välissuhted, võimalik, et ka Brexit ja kavas on ka euroala tippkohtumine. Siseturu nn leaders agenda-stiilis vaba arutelu jääb detsembris ära, aga tahetakse vastu võtta järeldused siseturu kohta – ma pole päris kindel, kuidas see kokku klapib, aga igatahes (igaks juhuks) nõudsin julgeid tulevikkuvaatavaid järeldusi. Rände alt nagu ikka senitehtu ülevaade, ka ettevalmistused EL-Araabia Liiga tippkohtumiseks veebruaris 2019. Välissuhete alt mh EL võitlus desinformatsiooniga, mida me muidugi igati toetame. Oluline on seda teemat mitte liiga laiaks lasta, nagu mõni [[LR]] soovib (vihakõne jm).

[[MFF]] kohta oli arutelu kaamerate ees. [[AT]] on eesistujana tublisti edasi liikunud ja on üsna lähedal nn läbirääkimisraamistiku ehk poliitilist otsust vajavate küsimuste loetelu vormistamisele. Eilse põhjal on need eelarve üldmaht, [[ÜKP]] ja [[ÜPP]] üldmaht, [[ÜKP]] riigipoolse kaasrahastamise määr, [[ÜPP]] otsetoetuste konvergents (meile koos [[LV]] ja [[LT]]ga ülioluline, aga väga ebameeldivalt nõuavad mõned [[LR]] igasuguse edasise harmoneerimise viite kustutamist), õigusriigi olukorraga seotud tingimuslikkus ja tingimuslikkus laiemaltki, teaduspoliitikast Horizon kasusaamine kõigi [[LR]] jaoks (kust [[EE]] saab väga hästi, aga muu Kesk- ja Ida-Euroopa ei saa. Siiski olin nendega leebelt solidaarne), eraldi rahastu naabruspoliitikale ja, oehh, kas rääkida EL eelarve kontekstis õiglasest koormajagamisest või mitte. Selle viimase all palusin tõsiselt mitte rääkida EL-ist kui koormast, vaid kui asjadest, mida me üheskoos teeme. [[LR]] seisukohtades erilist liikumist polnud ja [[COM]] eelarvevolinik Oettinger nõudis meilt oma kokkuvõtvas emotsionaalses sõnavõtus rohkem tõsiseltvõetavust. Eelarve on igal juhul riigijuhtide tasandi otsus, eks nemad ka määravad, kes kuipalju ja kuhu liigub.

Iga-aastase õigusriigi dialoogi teema oli usaldus avalike institutsioonide vastu ja õigusriik. Kuna [[EE]] seisab ses asjas [[LR]] üldisel taustal üsna hästi, siis kiitsin meie interneti- ja meediavabadust kui vahendeid läbipaistvaks ja usaldustloovaks riigivalitsemiseks.

Artikli 50 [[GAC]]il andis pealäbirääkija Barnier ülevaate hetkeolukorrast. Olles tavalisest kidakeelsem, sest protsess on jõudnud otsustavasse faasi, iga detail ja leke võivad seda mõjutada. Põhiküsimus on teada, piirikontrollide vältimine [[IE]] ja Põhja-Iirimaa vahel. Seni lahti olnud geograafiliste indikaatorite asi on lahendatud. Kinnitasime oma ühtsust ja solidaarsust [[IE]]ga ja saatsime Barnier tagasi läbirääkimiste laua taha. On selge, et kokkuleppe saavutamise korral on suur küsimus lahkumisleppe kui detailse juriidilise dokumendi ja tulevikusuhete üsna üldsõnalise deklaratsiooni suhe. Kindlasti soovivad mitmedki [[LR]] viimases täpsemaid lubadusi, eriti kalanduse ja ühtse mänguvälja ehk UK tulevaste keskkonna-, sotsiaal- jne standardite kohta. Keeruline saab olema.