02.06.2017

Kohtusin täna Tallinnas UK diplomaatilise teenistuse ülema MacDonaldi ja kohe otsa EL27 Brexiti-läbirääkija Barnier´ga. MacDonaldiga peamiselt eelseisvatest valimistest UK-s, kuidas see ikka kõike ja kuidas mõjutab; ja mõtlesin endamisi, et Brexiti järel tuleb Briti sisepoliitikat igatahes vähem tunda kui praegu. Selge, et valitsuse moodustamine käib selles riigis tulemustest sõltumata kiiresti ja on eeldada, et läbirääkimised saavad alata plaanipäraselt ehk 19. või 20.06. Twitteri-diplomaatiast rääkisime ka, MacDonald on innukas säutsuja, ja tema kolleeg Fletcher on digiajastu diplomaatiast päris põneva raamatu kirjutanud, aga suurem osa diplomaatiast jääb ikkagi ka praegusel ajal avalikust ruumist väljapoole .

Barnier kohtus Tallinnas peaministri, Riigikogu väliskomisjoni ja ELAKi esindajatega ning sotsiaalpartneritega – tunned ära ülikogenud poliitiku, kes teab väga hästi, kelle toetust vajab ja teeb selle nimel kogu aeg tööd. Meie rääkisime Barnier´ meeskonna (millega on nüüdseks liitunud ka EE diplomaat Särekanno) ja eesistuja koostööst, pidevast otseühendusest, aruteludest GACil. Eesistujal on 16.12.2016 ÜK otsuse järgi kohustus enne ja pärast iga GACi istungit EPd informeerida ja Barnier´l oli mõnigi kasulik idee, kuidas seda parimal viisil teha. Saame mõlemad aru, et kõneluste II faasi, tulevikusuhte arutamise juurde liikumiseks tuleb riigipeade nõutud “piisavat edu” saavutada 3 põhiküsimuses, mitte vaid kodanike ja rahaküsimuste üle. Ja saavutada 2017 jooksul, muidu läheb pehmelt öeldes kole kiireks.

Ühes küsimuses olid MacDonald ja Barnier (ja muidugi ka mina) sama meelt: inimlik ja poliitiline vajadus anda kodanikele nende õiguste üle kindlust on nii põletav, et küllap teeme ikka kohe juulis tugeva katse sel alal edu saavutada.

31.05.2017

Minu jaoks meie eesistumise avalöök, asendasin MT kolleegi EP täiskogul. Tuli sõna võtta 4 teemal – uus EL arengukonsensus, võitlus antisemitismiga, vastupanuvõime ehk moodsa sõnaga kerksus EL välispoliitikas ja EL põhiõiguste agentuuri eelarve aastateks 2018-2022, kokku 5 tundi parlamendi ees. Kui sa oled eesistuja, siis abistab sind peale su oma tublide kaastöötajate ka NK sekretariaat ja hästi teenindab. Kõigi teemade kohta tulevad aegsasti tüsedad kaustad sõnavõtu, tausta, kaitsepunktide ja lõppsõnaga. Loomulikult on iga eesistuja vaba teksti endale suupärasemaks muutma, oma  aktsenti lisama, aga selle juures pead alati arvestama, et sa ei esinda seal tegelikult oma riiki, vaid NK ehk liikmesriikide kogu kui institutsiooni, kes on tavaliselt saavutanud hapra kompromissi pärast pikki arutelusid. Põhiõiguste agentuuri eelarve punktis näiteks oli LR vahel olnud väga tõsiseid eriarvamusi, seega pidin keele täitsa keset suud hoidma ja vaid nahkset juriidilist teksti maha lugema.

Materjalid tulevad reede õhtuks ette, esinemine teisi- ja kolmapäeviti. Vahepealse aja siis käid oma LR pilguga üle, esitad lisaküsimusi oma ekspertidele ja NK ametnikele ja harjutad. Minu jaoks on tegelikult harjumatu tekste maha lugeda, Coreperis tegin lõpuks ikka endale oma noka järgi märksõnad ja rääkisin poolvabalt (mis muidugi tähendab, et pead kogu asjast ka aru saama). Kui aga sellise tihedusega nagu täna, nii pikki ja kohati väga täpseid sõnavõtte pead tegema, siis ei jää muud üle, kui suuresti maha lugeda. Lõppsõnas saab vabamalt rääkida, reageerida ka MEPide poolt öeldule jne, see osa mekkis paremini. Lisaks, ka NK tublid ametnikud pööravad neid sõnavõtte kirjutades rohkem tähelepanu mõtte täpsusele kui lause hääldatavusele – ega nemad hingamispause loe! Vaatame, kas sellega saab edaspidi midagi teha.

Tänastest teemadest polnud ükski liiga vastuoluline, põhiõiguste agentiuuri eelarve puhul oli küll nii, et EP ja COM olid ühel meelel (agentuuri pädevuste laiendamise üle) ja NK muul, siis tuli kriiitikat mõlemalt poolt, aga mis seal ikka, väljendad vahepeal viisakusfraaside ja kehakeelega oma empaatiat ja jääd NK seisukoha juurde, teisiti ei saa. Äärmiselt huvitav käeproov ja hea harjutus igatahes. MEP saalis palju polnud, peaaegu tühi saal on pisut kummaline nähtus, aga eks tule sellegagi harjuda. Jääme järgmise korrani, siis.