30.06.2017

Viimane eesistumiseelne päev Tallinnas – kus mujal, sest [[UK]] eesistuja Tusk ja terve [[COM]] olid ju siia kohale sõitnud. Hommik algaski Tuski ja peaminister Ratase kohtumisega. 2017 II poolaastal on kole palju tippkohtumisi: 2 tavapärast [[ÜK]], meie oma digitippkohtumine 29.09, meile väga oluline idapartnerluse tippkohtumine 24.11, sotsiaaltippkohtumine Göteborgis 17.11, EL-Aafrika ja EL-Ladina-Ameerika tippkohtumine. Riigijuhid raskete valikute ees ja seda olulisem on digitippkohtumise sisuline pool. Oleme kõik päevauudiste mõju all, aga hetkel tundub küll, et ainuvõimalik algusteema on küberjulgeolek.

Sisuteemadest. Ränne jääb meie lauale ja kellelegi ei tundu õieti ideid olevat, et kuidas siis edasi. EL tuleviku arutelud: pigem Tuski poolt nõudlust ei ole, katsume siis kuidagi vajaliku miinimumiga hakkama saada (vt järgmine lõik).

Edasi kohtusime [[COM]] presidendi Junckeri meeskonnaga (Juncker ise pidas Ratasega neljasilmakohtumist). Tugev surve korraldada [[LR]] vahelisi arutelusid EL tuleviku üle [[COM]] esitatud Valge raamatu (rohkem küll järgnenud mõttepaberite) põhjal. Eriti tulevane rahastus, eile esitati paber. Rahastus on aga asi, mida on raske abstraktselt arutada, kohe tahad hakata järgmisest eelarvest rääkima ja sellest on omakorda raske rääkida ilma Brexiti eelarvemõju teadmata ja nii seisamegi praegu natuke nõutult.

[[COM]] visiidi juurde eesistujariiki kuulub alati ka klastrites nõupidamine eelnõude ja olukorra viimase seisu üle. Osalesin sotsiaal- ja rahandusklastris, need teemad on mulle nii [[GAC]]i kui [[EP]] pärast sel poolaastal palju lähedasemad kui välis- ja julgeoleku omad. Volinik Oettinger, kellega pidas dialoogi peamiselt meie eelarve-eriesindaja Kivine, lükkas samuti järgmise [[MFF]] kiire mitteametliku arutamise asja, aga tundub, et ehk leidsime üle võimaliku väljapääsu ka üles. Lähemalt lähenedes.

Lõunalaud oli kogu valitsele ja kogu [[COM]]le kaetud Kadrioru lossis ja klastrite juhid andsid oma tegevusest aru. Teemad Gondori kroonika lugejatele tuttavad, ja digimõõde igal pool. Ka Juncker kinnitas pressikonverentsil üle küberjulgeolekustrateegia ülevaatuse tähtsuse.

Ja nüüd ootame ilma igasuguse pidullikusega keskööd ja eesistumise päris algust. Küllap saame varsti teada, kas (pigem: et) Ike Eisenhoweri kuulsad sõnad: Plans are nothing, planning is everything ka meie eesistumise puhul paika peavad. Planeerinud (planeerimistegevusi teostanud, täpsustab ametnik, sest ametnikud neid ju suuresti teinud on) oleme igatahes 5 aastat.

29.06.2017

Hommikul kohtumine [[FR]] EL-ministri Loiseauga. Olime osa jutust juba eile peaministrite Ratase ja Philippe´ õhtusöögi lauas ära rääkinud, parimate [[FR]] diplomaatiliste traditsioonide vaimus, kus tähtsaimad asjad tõstetakse “pirni ja juustu vahel” ehk siis eesti mõistes umbes magustoidu ja kohvi ajal. Tutvustasin (täna, ametlikul kohtumisel) meie plaane [[GAC]]iks, nii tava- kui artikkel 50 formaadis. [[FR]] poolt täielik toetus küberkaitse strateegia järelduste vastuvõtmisele – hea, sest see pole täiesti loomulik, et just EL asjade ministrid selle teemaga tegelevad, võiks vabalt mõelda ka kaitse- või siseministritele. Kuna aga (eeldatavalt) käsitleb [[COM]] poolt esitatav strateegia teemat väga laialt, sõjalisest taristust asjade internetini, nii et [[GAC]] horisontaalse nõukoguna oleks täitsa sobilik kokkuvõtmise koht. Brexiti osas kiitmise mõlemad pealäbirääkija Barnier´d ja me koordineerime temaga tihedalt ka arutelusid-aruandmisi [[LR]]dele.

[[FR]] on mures kahe teema pärast, mis puudutavad Kesk- ja Ida-Euroopat. Õigusriigi olukord mõnes meie piirkonna [[LR]] ja EL sotsiaalsammas, eriti lähetatud töötajate direktiiv. Õigusriigi osas on jäme ots [[COM]] käes, hetkel ei saa [[NK]] kui institutsioon õieti midagi teha, ja institutsiooni me ju vähem kui 2 päeva pärast esindame. Sotsiaalsamba ja lähetatud töötajate üle vastasin omapoolsete selgitustega kompromissi keerukusest, konkurentsivõime hoidmise vajadusest ja pisut laiemast vaatest, tasakaalust siseturu süvendamise ja sotsiaalmõõtme vahel. Selge, et sotsiaalmõõde saab olema üks keerukamaid teemasid meie eesistumise ajal.

Pärastlõunal juhatasin [[COM]] Tallinna-esinduse korraldatud debatti EL tulevikust, paneelis president Kaljulaid ja [[COM]] asepresident Ansip. Mõlemad tunnevad EL-i väga põhjalikult, Ansipilt sajab kõike digitaalset nagu rahet ja Kaljulaid on palju mõelnud EL ülesehituse, kompetentside jaotuse ja muu sellise peale. Õpetussõnu jagus ka [[EE]] valitsusele, eriti 29.09 digitippkohtumise kohta. Ei taha pateetiliseks minna, sajandist ei räägi, aga selline võimalus, et EL tuleb tipptasemel meile kohale, kuulama ja sihte saama, juhtub Eestiga kord põlvkonna jooksul. See võimalus tuleb Eesti ja maailma parimate abil ära kasutada. Tänasest arutelus soovitati keskenduda e-valitsusele (inimesed on internetis, nüüd peaksid ka valitsused), küberkaitsele, 5G-le, oskuste suunamisele, valitsuste nn järelejõudmisele kodanikele, kes juba on globaalsed diginomaadid – nendega side, nende maksustamine jne.

Lõpetuseks olin päevauudiste valguses sunnitud üle kordama oma lootust, et meie poliitilisel eliidil on piisavalt vastutustunnet, et saada aru eesistumise prioriteetsusest omavahelise nätsimise ja kohalike valimiste ees. Alates 2012, meie ettevalmistuste algusest, oleme (ametnike vahel) aeg-ajalt ikka riske hinnanud… ja tõrjunud endast alati mõtet, et eesistumise ajal võiks Eestis valitsusega midagi juhtuda. Ennast siis ikkagi kuidagi mõnest teisest vastutustundlikumaks pidades. Vastutustunne oli tänase arutelu üks läbivaid mõisteid ja mõtteid.

Õhul meie eesistumise avakontsert Kultuurikatlas. Gondori kroonika lugejad pole harjunud nägema põhjapanevaid, paikapidavaid ja täppiminevaid kultuuriarvustusi, nii ka täna. Cool olemine on rahvusvahelises keskkonnas neetult keeruline. Aga täna vist tuli meil välja. Igatahes pingevabalt tegime seda küll ja pingevabalt endaks jäämine on pea alati väärtus. Kontserdist jäid küll ilma [[COM]] volinikud (peale president Junckeri ja asepresident Ansipi), lennuk (õnneks mitte meie tellitud või oma) läks katki, jõudsid kohale hiljem.

27.06.2017

Eesistumise viimased ettevalmistused. Korraldusmeeskonnal Tallinnas ülikibedad päevad Kultuurikatla kohandamisel, esindusel Brüsselis viimased kohtumised teiste [[LR]] ja EL institutsioonide esindajatega, lõplik kaardistus hetkeseisust, ootustest ja seisukohtadest. Ehkki [[MT]] teeb viimased kohtumised ja trilooogid [[EP]]ga veel 30.06. Kiiduväärt, meil see võimalus puudub, jõulude ja uue aasta vahel võid vaid iseendaga kohtumisi pidada, iseenesest intelligentses seltskonnas.

Minul kaks esinemist Brüsselis, esimene neist siinse mõttekoja European Policy Centre tavapärane hommikusöök järgmise eesistujariigi prioriteetidest. Olen seal varem korduvalt kuulajaks käinud, aga ise ees grillimisel olla on muidugi teine tubakas kui saalis istuda ja kolleegi higistamas näha. Rääkisin suuresti 06.06 Berliinis kõneldud teksti, püüdsin kombineerida üldpoliitilist pilti konkreetse eelnõudega – saalis on nimelt palju huvirühmade esindajaid, kes võivad küsida väga täpseid küsimusi. Mäletan näiteks, kuidas [[LV]] alaline esindaja sai küsimuse, mida nende eesistumine kavatseb loomade heaolu vallas ette võtta – lubas hiljem otse küsijale vastata. Oli mullegi paar sellist küsimust. Läksin vist eelnõude loetlemisega liialt hoogu, EUobserveri ajakirjanik küsis, et kui niipalju asju on prioriteedid, siis mis on päriselt prioriteedid. Ei hakanud vastuseks kalambuuritsema sellest, kuidas “kõigile küsimustele tuleb pöörata erilist tähelepanu”. Tähelepanuväärne oli, et rohkem kui tunni kestnud küsimuste-vastuste voorus ei maininud keegi Brexitit. Hea, järsku ei saa ikka tõeks mu kartus, et UK lahkumisläbirääkimised varjutavad kogu me eesistumise, vähemalt ingliskeelse meedia jaoks. Tore oli ka meie Brüsseli esinduse pressitiimi väga operatiivne ja sisukas säutsumine üritusest.

Lõunal ajal taustabriifing Brüsseli ajakirjanike valitud seltskonnale. Taustaks küll, aga ikka on särk pisut märg, kui su vastas istuvad inimesed väljaannetest nagu Economist, Financial Times, Le Monde – kel Brüsselis kõik uksed lahti ja on iga kell paremini informeeritud kui väikese [[LR]] diplomaadid siin. Aga eks eesistumine on üks periood, kus ka väikesel riigil on infot käes, mida siis targalt jagades end suuremaks saad mängida. Küsimusi ühtse asüülisüsteemi detailide kohta, järgmisest [[MFF]]ist, Brexitist siin siiski. Arutlusi president Macroni esimesest [[ÜK]]st ja sellest, kuidas praegu paistab konkreetsel tasandil rohkem välja nn kaitseagenda nii kaubanduse kui sotsiaalteemadel. Ja muidugi ka sellest, kuidas väike eesistujariik end suurte valmiste aastal tunneb. Mõtlemisainet küllaga, aga teatav positiivne enesekindluse tunne on ikka sees. Noh, 4 päeva veel alguseni minna ka.

22.-23.06.2017

Üle hulga aja toimus [[ÜK]] suhteliselt optimistlikus kontekstis, nagu eesistuja Tusk oma kutsekirjas ka märkis. Muu hulgas seepärast, et majandus on taas kasvama hakanud, [[EKP]] presidendi Draghi ettekanne oli tõesti positiivses toonis. See ei tähendanud, et arutelud nii mõneski muus küsimuses oleksid olnud kuidagi lihtsad või lühidad. Nagu praegusel globaliseerumise aeglustumise ajastul ikka, võttis suure aja enda alla kaubanduse osa. Järelduste tekst on habras tasakaal avatuse ja ettevaatlikkuse vahel, mis seekord väljendus eriti kolmandate riikide poolt strateegilistesse sektoritesse kavandatavate investeeringute analüüsimise (skriinimise) küsimuses. Ohud on ju selged, aga sõnumina kahtlane, jätab mulje, et EL nagu ei tahaks investeeringuid. Seda öeldi mitte ainult põhimõtteliselt liberaalsete [[LR]], vaid ka nende poolt, kel hiljuti tõsised majandusraskused olnud ja kes neist mh välisinvesteeringute abil välja tulnud. Samas ütles mõni meiega üsna sama julgeolekutunnetusega [[LR]], et ammu juba skriinime investeeringuid. Lõpuks jäi teksti, et [[COM]] uurib analüüsimise vajadust, nagu ka [[EE]] ettepanek oli. Millises seoses on ehk sobilik märkida, et esimest korda minu mäletamise ajal arvestati kõigi [[EE]] muudatusettepanekute-muredega (vt Gondori kroonika 20.06.2017) – kindlasti siin oma mõju ka sellel, et nädala pärast oleme tähtis eesistujariik.

Kaitseteemal liigutakse jõudsalt edasi, [[PESCO]] käivitamiseks vajalike [[LR]] siduvate kohustuste ja kriteeriumite nimekiri peab olema valmis kolme kuu jooksul. Lahingugruppide ühisrahastamise mehhanism tuleb [[EE]] eesistumise ajal kokku leppida (ehkki siin lõhestas [[ÜK]] õhku ühe netomaksjariigi juhi küsimus: aga kas teil raha on?). Terrorismivastase võitluse all meile muret teinud halb valgus otspunktkrüpteerimisele (milline ilus eestikeelne sõna end-to-end encryption asemel) läks lõpuks nii, et tunnustati siiski selle tehnoloogia olulisust digitaalses ühiskonnas ja vajadust säilitada eraelu puutumatus.

[[ÜK]] otsustas pikendada Venemaale kehtestatud majandussanktsioone. On selge, et kui peaksime loobuma sanktsioonide sidumisest Minski lepingute täitmisega Venemaa poolt, oleksime aktspeteerinud uut külmutatud konflikti Euroopas. See tehti [[ÜK]] laua taga mõnele kahtlejale ka jõuliselt selgeks.

Kuulati ära UK peaminister May kinnitus muutumatutest seisukohtadest Brexiti üle – lahkumine siseturult ja tolliliidust – ning lubadus pakkuda UK-s elavatele EL kodanikele suuremeelseid jäämistingimusi. 26.06 peaks Briti üksikasjaline positsioonipaber ka meieni jõudma, siis saab hakata võrdlema EL ja UK omi. On igatahes inimlik ja hea, et läbirääkimised algavad just sellest, inimestele kõige rohkem korda minevast küsimusest.

Rände teemal jäi arutelude toon rahulikumaks kui mõnel hiljutisel [[ÜK]]l. Ka solidaarusküsimuse kiiret jõulist lahendust soovivad [[LR]] on mõistnud, et hetkel kivist vett välja ei pigista, kviteeriti saavutatu, tõdeti vajadust edasi töötada (pall on niisiis meie kui järgmise eesistuja käes) ja keskenduti välismõõtmele, eriti Vahemere keskosa marsruudile ja Liibüale. Liibüa usaldusfondi peaksime meiegi panustama, eesistujariigi poolt on sellised žestid väga olulised.

Lõpus kõneles peaminister Ratas digiteemadel ja kutsus kõiki 29.09 Tallinna digitippkohtumisele. Aplaus. Selleks, et tippkohtumise enda eest aplausi ära teenida, peame aga koledal kombel ja väga targalt töötama. Võimalus, mis me kätte on antud, on [[EE]] ajaloos vist ainulaadne – EL riigipead-valitsusjuhid tulevad Tallinna, sest nad usuvad, et meil on digiteemadel neile uut öelda, näidata EL sihte praeguse, iga eluvaldkonda puudutava tehnoloogilise muutuse hoomamiseks, kasutamiseks ja kui oskame, ka suunamiseks. Seda suurem on ka meie vastutus.

[[ÜK]] kõrvalt kohtusin [[IT]] ja [[ES]] kolleegi Gozi ja Toledoga. Käisime läbi meie eesistumisaja [[GAC]]ide päevakorrad. Artikkel 50 [[GAC]]id samal päeval kui tava[[GAC]]id, praegu juulisse istungit ei planeeri. Ainus küsimus, millele mul veel vastust pole, on EL tuleviku arutamine [[GAC]]i formaadis, siin sõltub palju [[ÜK]] ja selle eesistuja Tuski kavadest – kui EL tulevik on 14.-15.12 [[ÜK]] päevakorras, siis on üks lähenemine [[GAC]]iga, kui ei, siis teine. Aega otsustamiseks veel pisut on.

 

 

21.06.2017

Kohtusin Brüsselis hommikul konservatiivsete erakondade ühenduse EPP presidendi Dauliga, tema kutsel. Äärmiselt meeldiv vestlus, lubas igakülgset abi [[EE]] eesistumisele ja teadagi, suurima [[EP]] erakonna abi kulub kõik ära. Rääkisime rändest. EPP-sse kuuluvad ju nii [[DE]] kui [[HU]] juhterakond kui [[ÜK]] eesistuja Tusk ja [[COM]] president Juncker. EPP-l on oma koordinatsioonigrupp nii Brexiti kui näiteks [[MFF]] jaoks, kuhu meid lubati kaasata, hea. 2021-2017 [[MFF]] ettepaneku esitamise suhtes alles 2018 juunis, nagu [[COM]] soov, oli Daul väga kahtleval seisukohal – eelmine kord läks [[LR]] vahel aasta ja 8 kuud pluss [[EP]] otsustusprotsess. Nüüd jääks kogu aruteluks poolteist aastat, mille keskel vahetub ka [[EP]] koosseis. Tõesti keeruline.

Pärastlõunal [[BG]] kolleeg Pavlova. Tutvustasin meie [[GAC]]i kavu ja jagasin (juba) meie kogemust eesistumise ettevalmistustest ning lubasin kaasata [[EP]]ga peetavatesse triloogidesse varases faasis. [[BG]] prioriteedid praeguse seisuga on ränne, [[ÜKP]] tulevik ja Lääne-Balkan. Sofias on uus valitsus ja senise eesistumismeeskonna baasil on moodustatud eraldi ministeerium, ministri ja kahe aseministriga, mis muidugi võimaldab Brüsselist tulevat poliitilist koormust paremini jagada. Panin ka tähele, et [[BG]] tegi täna juba esimese avaliku ürituse Brüsselis, vastuvõtu Regioonide komitees.

20.06.2017

Pikk päev Luksemburgis algas Põhja-Balti [[GAC]]i-eelse koordinatsioonikohtumisega. Tavapärasele nõukogu päevakorrale lisaks oli seekord laual ka 6 riigi ühispaber sotsiaalse Euroopa teemal. Põhjamaad polnud täna veel lõplikult valmis oma heakskiitu andma, aga tundub, et tuleb seegi. Ülitore, sest sotsiaalküsimustes, mis jagavad [[LR]] ida- ja läänepoolseteks, jõukateks ja vähemjõukateks, jaguneme me 3+3 ja kui need riigid suudavad ühisarusaama leida, siis peab see ka teistele eeskujuks olema.

Sealt tormasime poole pealt (jah, me oleme kohe eesistujad ja meil on väga palju kohtumisi, ütlesime kohmetult) eesistuja, [[NK]] sekretariaadi ja [[COM]] nõukogu-eelsele briifingule. Käidi läbi nii tava[[GAC]] kui art 50 [[GAC]] päevakorrad, selgitati mõne keerulisema olukorraga (antud küsimustes) [[LR]] positsioone ja nagu ikka, oli peasekretär Tranholm-Mikkelsen kõige paremini informeeritud – nagu ta ennustas, nii istungil laias laastus ka läks.

[[GAC]]il tutvustasin koos [[BG]] ja [[AT]] kolleegiga eelseisva trioeesistumise programmi. See programm on vajalik peamiselt selleks, et 3 [[LR]] inimesed ühise töö käigus parema sisemise sideme saaksid, programmil endal pole sisu poolest suuremat. Ent siiski – kuna [[ÜK]] poolt on seatud kõigi digituru strateegiate elluviimise tähtajaks just 2018 lõpp, on digimõõde programmi oluline osa ja sellest enamasti täna ka rääkisin.

Põhiteema oli 22.-23.06 [[ÜK]] ettevalmistus, töö järeldustega. Rände teemal põhirõhk välismõõtmele ja kehutus järgmisel eesistujal (ja-jah) ühtse asüülisüsteemiga tööd jätkata. Palusin asendada “eesistuja” sõnaga “Nõukogu”, et me seal päris üksi poleks. Kutsutakse [[COM]] üles kiiresti tulema välja konkreetsete ettepanekutega sisejulgeolekualaste andmebaaside koos- ja ristkasutuse võimaldamiseks. Kaitse alal rõõmustav areng EL lahingugruppide rahastamises, viiakse kõik EL rahastamise alla – just [[LR]] rahapuudus on seni olnud suurim takistus nende kasutamisele, või vähemalt on andnud selleks ettekäände. [[ÜK]] tõdeb [[PESCO]] asutamise vajadust, 3 kuu jooksul peavad [[LR]] esitama oma soovid ja panustamislubadused. [[EE]] osaleb protsessis aktiivselt. Kaubandus üle tavapärane naaklemine, siin polnud tasakaal veel paigas. Pidin sõna võtma kahes digiteemas, esiteks tuletama [[COM]]le meelde, et küberjulgeolekustrateegia uuendatud versiooniga väljatulemise tähtaeg on september (et meie jõuaksime oma eesistumise ajal [[GAC]]i järeldused vastu võtta) ja teiseks hoiatama, et terrorismivastase võitluse pesuveega ei tohi lapsukest ehk digiühiskonna üheks alustalaks olevat end-to-end krüpteerimist välja visata – sa ju ei kutsu üles autosid ära kaotama, kui saad aru, et kahjuks saab autode abil ka inimesi tappa!

Artikli 50 [[GAC]]il ehk 27-ses formaadis andis pealäbirääkija Barnier kõigepealt ülevaate eilsest läbirääkimiste avavoorust. Rahulikult ja asjalikult, nagu tal kombeks on. Läbirääkimiste protseduurika ja ka esmajärjekorra teemade üle on kokku lepitud – kodanikud, rahaasjad, Iirimaa. Ning [[COM]] sügavustes on alanud ka teise läbirääkimisetapi ehk EL-UK tulevikusuhte teemade ja ulatuse kaardistus. UK pealäbirääkija Davis kinnitas Barnier’le, et nende positsioon on endine – lahkumine nii siseturult kui tolliliidust.

Seejärel arutas [[GAC]] 2 Londonis paikneva EL agentuuri ümberpaigutamise metoodikat. On ainult 2 võimalust seda teha (ja need pole samad, mis Genialistide laulus Rutiinne) – kas [[NK]] sekretariaadi pakutud metoodika kriteeriumite ja hääletamisega, mille peab läbi viima [[GAC]] oktoobris; või siis [[ÜK]]l hommikutundideni maadejagamine – ja [[ÜK]]l kehtib konsensusenõue. Tänase põhjal julgen loota, et 22.-23.06 [[ÜK]] kiidab siiski heaks esimese variandi, väikese variatsiooniga, lubades ka poliitilist aruteluringi. Poliitikat on siin muidugi kõvasti – 2003, just enne suurt laienemist, otsustasid toonased 15, et 10 toona loodavat agentuuri lähevad kõik nende vahel jagamisele, aga uued (nagu Tallinnas asuv eu-LISA) lähevad kõik uutesse [[LR]]desse. Jah, praegu pole tegu uute asutamisega, aga ikkagi.

[[GAC]]i lõunal tutvustas [[COM]] eelarvevolinik Oettinger 29.06 avalikustatava [[MFF]]-mõttepaberi, viimase sarjast, sisu. [[COM]], nagu peabki, lähtub kõigepealt EL-poliitikate elluviimise vajadusest ja mitte kärpevajadusest (mis on UK lahkumisega vägagi esil). Vaatame, kuidas arutelud välja hakkavad nägema, eks netomaksjatel on ka siin jäme ots käes, aga näiteks [[DE]] ei kõlanud täna nii sammaldunult kui tavaliselt.

Lõunalt jooksin kohtuma [[COM]] esimese asepresidendi Timmermansiga, kes vastutab institutsioonidevaheliste suhete eest ja esindab [[COM]] [[GAC]]il. Tutvustasin meie plaane ja rääkisime ka õigusriigi teemadel, mis samuti Timmermansi portfellis. Õigusriigi dialoog ja [[COM]] dialoog [[PL]]ga jäävad lahku ka meie eesistumise ajal, see on selge. Mis ei tähenda, et viimane küsimus oluline oleks, aga [[NK]]l institutsioonina pole praegu siin rolli.

Tutvumiskohtumised [[GAC]] kõrvalt ka [[IE]] uue välisministri Coveney ja UK uue asebrexitiministri Anelayga.

Õhtul liitumiskonverentsid Montenegro ja Serbiaga. Esimesega suleti ajutiselt (kõik sulgemised on ajutised kuni kogu läbirääkimiste lõpetamiseni, sest EL seadus võib muutuda ja ka kandidaatriik võib kodus midagi muuta) välispoliitika peatükk ja avati kaupade vaba liikumise ja regionaalpoliitika peatükk. Loodame ka meie eesistumise ajal mõne peatüki avada, selle väljaütlemiseks kohal olingi. Serbiaga avati intellektuaalse omandi ja tolliliidu peatükk. Ka Serbiaga loodame 2 peatükki avada.

Kui eesistuja päevad sellised on, siis ma pole päris kindel, et just sellist eesistumist ma tahaksingi teha. Vähemalt mitte pikalt.

16.06.2017

Hommikul [[ELAK]]is 20.06 [[GAC]]i päevakorraga. Heidame esimese pilgu [[COM]] 2018 tööplaanile, lõunal kuulame [[COM]] eelarvevolinik Oettingeri, teemaks 29.06 planeeritav viimane mõttepaberite sarjast tulevase [[MFF]] kohta. Põhiteema on aga [[GAC]]il ikkagi 23.-24.06 [[ÜK]]. Mis praegustel andmetel kiidab jälle digiturgu ja mainib positiivselt 29.09 Tallinnas toimuvat EL tippkohtumist. Rände osas loetletakse üles kõik tehtu ja tegemise all olev ning kardetavasti kohustatakse eesistujat (see tähendab siis meid) ühtse asüülisüsteemi ehk Dublini määruse ehk ülivastuolulise solidaarsusteemaga edasi tegutsema. Eks siis siseministeeriumi juhtimisel peame selle palli üles korjama ja vaatama, mis temaga teha. Kaubanduse üle kestab naaklemine ehk isegi [[ÜK]]ni välja, see on praegusele globaliseerumise taandumisee ajale iseloomulik, eriarvamuste sisuks muidugi avatuse/vabakaubanduse toetuse määr. Kaitseteemal tervitatakse [[COM]] ettepanekut kaitsefondi loomiseks ja tõdetakse alalise tihendatud koostöö [[PESCO]] käivitamise vajadust (mitte ei käivitata).

Sama päeva pärastlõunal kohtub [[GAC]] ka artikkel 50 formaadis ehk 27-kesi. Küllap antakse sisukas ülevaade eelmisel päeval alanud läbirääkimistest või täpsemalt nende esimesest päevast. Aga põhiteemaks tundub praegu kujunevat 2 Londonis paikneva EL agentuuri asukohtade küsimus. Selle otsustamiseks on 2 võimalust: kas lepitakse kokku metoodika, nagu [[ÜK]] nõudnud (vt Gondori kroonika 29.04.2017) või vaieldakse [[ÜK]]l hiliste (või varaste) tundideni. Ma pole liiga optimistlik, et tuleb esimene variant.

Lõuna ajal tutvustasin Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee korraldatud konverentsil [[EE]] eesistumisprioriteete ja pisut ka meie digiedulugu. Vastuvõtt oli soe (eks ma olin eile komitee presidendi ja bürooga lõunasöögiga diplomaatiat juba alustanud). 06.07 esinen komitee täiskogu ees samuti meie prioriteetidest.

 

13.-14.06.2017

Kaks päeva [[EP]]s Strasbourgis. Põhiasi oli [[EE]] eesistumisprioriteetide tutvustus parlamendikomisjonide esimeeste konverentsi ehk CCC (Conference of Committee Chairs, küll [[EP]] armastab lühendeid, nagu kogu EL ja rahvusvaheline bürokraatia üldse) ees. Lisaks kohtumised põhiseaduskomisjoni AFCO võtmeliikmete Corbetti ja Giegoldiga, Brexiti juhtrühma liikmete Broki ja Gualtieriga, [[EP]] asepeasekretäri Winkleriga, söögikohtumised komisjoniesimeeste konverentsi eesistuja Wikströmiga ja AFCO esinaise Hübneriga.

Prioriteetide tutvustus näeb välja nii, et kõigepealt räägid 10-15 minutit, siis küsimused, ja sinu vastused. Kuna komisjonides toimub konkreetne töö konkreetsete eelnõudega, siis valisime lähenemise, kus loetlesingi eelnõusid mis jaksasin. Retoorilisest elegantsist oli asi küll kaugel, nahkne pigem, ja kuidas mulle ikka ei meeldi tekste paberilt maha lugeda. Aga harjutanud ma olin ja meie tubli parlamenditiim koos [[NK]] sekretariaadiga oli teinud väga hea töö nii komisjonidele kui esimeestele isiklikult südamelähedaste teemade kaardistamisel. [[NK]] sekretariaadi briifingumaterjal oli 378 lehekülge pikk, kõik töösolevad eelnõud koos jutupunktiettepanekutega. Muljetavaldav ja väga kasulik. Oluline oli öelda, mis faasis eelnõu on ja mis on järgmised sammud (ja muidugi lubada tihedat koostööd [[EP]]ga) ja mitte minna liiga sügavale eelnõu sisusse. Meetod täitsa toimis, mõni küsis küll, et jõuate ikka oma 184 päeva jooksul kõigega, aga ma püüdsin väga täpselt vaadata, et ei annaks lubadusi, mida [[NK]] poolel täita ei saa. Seda enam, et sügisel seisab ees vaheülevaade sama kogu ees ja siis võidakse küsida, et lubasite ju? Igatahes, tänati ja kiideti ja sooviti õudu ja edu, mida ongi meil väga tarvis.

Hübneri, Giegoldi, Corbetti ja Winkleriga keerulistest AFCO eelnõudest – [[EP]] uurimisõigus, EL ühtne läbipaistvusregister, [[EP]] valimisõigus, kohtade jaotus. Lisaks erinevad EL institutsioonidevahelise leppe täitmise asjad – delegeeritud ja rakendusaktid, parlamendi ligipääs EL välispoliitikadokumentidele, 2017 seadusloomekava täitmise seis. Meie esindajad nende teemadega tegelevas [[NK]] üldasjade töögrupis lõpetavad praegu [[LR]] seisukohtade kaardistamist ja siis mõtleme, kas ja mis on saavutatav. Ühegi eelnõu osas pole [[NK]] nõudleja rollis, mis andis seekord veel pisut võimalust tahapoole nõjatuda ja soove ära kuulata. Aga liigutama peab hakkama ikkagi, vähemalt välispoliitikadokumentide ligipääsu üle ähvardatakse parlamendi poolt varsti kohtusse minna. Ka [[EP]]s tunnistatakse, et eelnõud on poliitilised ülikeerulised, pea kõik neist nõuavad [[LR]] ühehäälsust. No vaatame, jäin kohtumistel truuks põhiliinile: luba vähem, aga teha püüa rohkem.

Gualtieri ja Brokiga suhetest [[EP]]ga Brexiti üle. Eesistujal on 16.12.2016 [[ÜK]] otsuse järgi kohustus enne ja pärast iga artikli 50 [[GAC]]i istungit [[EP]]d informeerida, aga selle konkreetsed viisid pole veel paika loksunud, toimunud on vaid 1 selle formaadi istung. Parlamendis on ka mitmemõõtmeline olukord, kus liberaalide kõikjalejõudev esimees Verhofstadt on määratud vastutavaks kontaktisikuks, aga lisaks on moodustatud ka juhtrühm ja pandud Brok ja Gualtieri samuti kontaktideks. Sama mudelit kasutas [[EP]] ka fiskaalleppe läbirääkimistel 2012 ja kuna nad esindavad 3 suurimat rühma 4-st, siis on garanteeritud esinduslikkus ja ehk siis teatav kindlus, et nende 3 poolt aktsepteeritavad asjad ka parlamendienamuse lootust evivad. [[GAC]] istungitele ega tegelikult ka lõunatele [[EP]] esindajaid kutsuda ei saa, aga [[šerpa]]de kohtumistele saab, seega küsisid nii Brok kui Gualtieri just viimase koostöövormi järele. Mina aga rääkisin [[GAC]]ist, mis artikkel 50 käivitamise järel on täiesti ametlik töövorm. Natuke nuputamist selle asjaga igatahes on. Pealäbirääkija Barnier on lubanud lausa 2 korda kuus [[EP]] juhtrühmaga kohtumas käia ja siis on nad sisulises mõttes kindlasti ülimalt hästi briifitud, aga kuhu jääb sellest [[NK]] institutsioonina?

08.06.2017

[[NK]] peasekretär Tranholm-Mikkelsen ja asepeadirektor Cloos Tallinnas viimasel eesistumiseelsel visiidil. Faas on juba selline, et rääkisime üpris konkreetsetest korralduslikest asjadest, minu erihuvi muidugi [[GAC]], kaasa arvatud artikli 50 ehk 27-ses formaadis toimuvad istungid. Kas juulis üks selline korraldada, vaatame lähipäevade arengute järgi UK-s – kui valitsus saab kiiresti paika ja läbirääkimised päriselt algavad, siis pigem jah. Aga juuni lõpus selge. Tava[[GAC]]ide plaan on meie eesistumisajaks paigas, koos esialgsete päevakordadega, siin on muret vähem. Lisaks tavapärasele agendale tahame kiita just selles [[NK]] formaadis, kus tegeldaksegi kõige laiemate (samas tihti vähekonkreetsete) teemadega, heaks järeldused uue EL küberjulgeoleku strateegia üle, mille [[COM]] on lubanud septembris esitada.

Pikemalt rändest, kõige põletavamast päevateemast. 22.-23.06 [[ÜK]] peab mingeid suuniseid andma ja kogu meie planeerimine saab alles siis alata. Tähendab, selle, mida me ühtse asüülisüsteemiga ette võtame. Kogu sisemiste asjatoimetuste käiku, atmosfääri mõjutab aga Kesk-Vahemere marsruudil toimuv ja nagu 2015ndast mäletame, olukord võib muutuda väga kiiresti ja mõjutada kogu EL tegevust. Kesk-Vahemere pärast muidugi meie eriline kohustus töötada väga tihedalt koos [[IT]]ga.

 

 

06.06.2017

Berliinis, kus kohtumine siseministeeriumi riigisekretäri Haberiga, esinemine Euroopa-liikumise seminaril [[EE]] eesistumise prioriteetidest, intervjuu Die Weltile (vaatame, mis välja tuleb) ja lõuna liidukantsleri EL-asjade nõuniku Corsepiusega.

Haberiga ainult rändest, kus ühtse asüülisüsteemi solidaarsuse osa jääb kardetavasti 22.-23.06 [[ÜK]]ks lahendamata. Meie tulevase eesistujana ootame [[ÜK]]lt mingit suunist, kuidas edasi minna, kuid on ka võimalik, et kviteeritakse vaid juba saavutatud kokkulepped, kus saavutatud, ja tõdetakse edasimineku vajadust ka solidaarsusega. Mis seni ei ole üldse liikunud. Sakslased muidugi lubavad kõigekülgset abi, loogiline, kuna rände peamise sihtriigina on nemad siin lahendusest väga huvitatud. Selge on, et kuni selles asjas otsust pole, jäävad [[DE]] (ja küllap ka muude) piiridel Schengeni-sisesed kontrollid kestma. Poliitiline reaalsus, millele leitakse ka juriidiline alus. Pikemalt ka rändealasest koostööst Türgiga, kokkulepe toimib.

Seminaril esitlesin eesistumise prioriteete ja ka pisut laiemat vaadet EL-ist nii, nagu ta praegu mulle tundub. Mingit “Euroopa kevadet” on õhus, ideid EL edasiviimise üle sajab… samas [[EE]]l eesistujana pole veel sugugi selge, kuidas hakkab välja nägema struktuursem aruteluprotsess ja mida enne aasta lõppu üldse teha saab. Muidugi rääkisin pikemalt digimõõtmest. Andmete liikumisega on [[DE]]s nii, et nii kui ütled sõna andmed, peab lisama ka andmekaitse ja enamasti nii hõlpsalt ikkagi ei pääse. Küsimusi ka kõigilt muudelt aladelt, parimate kohalike traditsioonide järgi.

Corsepiuselt, keda tunnen hästi ühiselt Brüsseli-ajalt, väärtuslikku infot, kah kohalike traditsioonide järgi üpris otsekoheselt. EL tuleviku suured arutelud ei pruugi selle aastanumbri sees üldse alata. Türgi üle murelikum kui Haber hommikul, aga teemadering liidukantsleri juures ka laiem kui siseministeeriumis. EL sotsiaalsambal ei tohi olla piiravat, tõrjuvat eesmärki (mitme jõukama [[LR]] muide on) ja edasiliikumine sel alal väga vaevaline. Kaitse üle [[DE]]-[[FR]] vaatenurkade erinevusi, mis Gondori kroonika lugejatel teada. Eks kaitse saab olema ka nende kahe riigi nn suure Euroopa-kokkuleppe osa, kui seda kokkulepet üldse tuleb ja vt lause EL tuleviku suurte arutelude kohta. Idapartnerluse üle katsusime mõlemad seina tugevust (peaga). Väga huvitav oli arutelu 29.09 Tallinna digitippkohtumise üle. Kui hakkame kõigepealt pabereid tegema-jagama (Tallinna deklaratsiooni oleks ju lahe näha, eks) siis võib üritus juba ette läbi kukkuda. Meie eesmärk peab olema teha riigijuhtidele puust ja punaseks, miks digivaldkond ja küberkaitse on tähtis, neid kaasates, eluliste näidetega. Päris korralik pähkel.