22.02.2017

Leedus kohtumised vana [[Coreper]]i-kolleegi, nüüd kaitseministriks saanud Karoblise, asevälisministrite Skusevčiuse ja Zananavičiuse, Brexiti-koordinaatori Plepyte, president Grybauskaite EL-nõuniku Aleksiejunase ning parlamendi EL-asjade komiteega. Tutvustasin [[EE]] eesistumise prioriteete.

Olulisematest aktuaalsetest teemadest arutasime idapartnerluse tippkohtumisega seonduvat. Tippkohtumisel vaadatakse kõigepealt senitehtule otsa. Selleks ajaks on loodetavasti jõus assotsiatsioonilepe Ukrainaga, viisavabadus Gruusia ja Ukrainaga, ehk ollakse lõpusirgel Armeenia leppega, oleks arukas midagi pakkuda Valgevenele ja ka Bakuust on viimasel ajal kostunud vastuvõtlikke hääli edasise suhte üle EL-iga. Aga nagu alati, tuleb mõelda-pakkuda ka midagi uut, eriti assotsieerunud riikidele, kellega seks hetkeks – loodetavasti – inimestele väga oluline viisavabadus jõus. Kõik head mõtted on teretulnud ja Vilniuses mõnda edasimõtlemist väärivat ka kuulsime. Muidugi on kahju, et idapartnerite EL-liikmesusperspektiivi osas edasiminek ei ole realistlik. Seda olulisem on 24.11.2017 tippkohtumise muu poliitiline pool.

Vahetasime muljeid UK Brexiti-ministri Davise visiitidest (vt Gondori kroonika 20.02.2017) ja arutasime tulevaste läbirääkimiste üle. [[LT]]l elab UK-s ligi 200 00 kodanikku, seega omandatud õiguste küsimus nende jaoks veel teravamalt üleval kui meile. Rääkisime tulevasest [[MFF]]ist, seda mh ka Brexiti ehk suure netomaksja lahkumise valguses. [[EE]] jaoks on võimalik ka 75% piiri ületamine EL keskmisest, millega kukume, ei, tõuseme [[ÜKP]] plaanis välja vähimarenenud (kui kole sõna iseenesest) regiooni staatusest. Koos juurdekuuluva summade vähenemise ja samas uhkema seisusega. Igal kohtumisel muidugi kõne all ka EL tulevik, konkreetsema vaatega Rooma 25.03 tippkohtumisele.

Regiooni teemadest on suhteliselt kindel praegu olukord Rail Balticuga. Balti riikide Vene eletktrivõrgust lahtihaakimise üle käivad kõnelused [[PL]] ja [[COM]]ga. [[LT]] eriline mure, mida tuleb jagada ka teistel piirkonna riikidel, on Valgevenesse ehitatava Astravetsi tuumajaama ohutusega, keskkonnamõjudega. Mida täpsemini neist teame, seda paremini saame ka [[LT]]d toetada.

20.02.2017

Käisin [[ELAK]]is, et tutvustada [[EE]] eesistumise prioriteete [[GAC]]i teemade alt. Seoses selle nõukogu formaadi eripäradega ei saa me seal kavandada seadusandlikke initsiatiive. Küll aga on [[GAC]]i roll kasvanud seoses [[ÜK]] ettevalmistamiste ja NB! [[ÜK]] otsuste elluviimise … kui mitte kontrollijana, siis vähemalt otsavaatajana. Teeme vajaliku ära ka õigusriigi dialoogi aruteludes (vt Gondori kroonika 06.02.2017), 2018nda aasta seadusandliku tegevuse kavaga institutsioonide vahel. Eraldi [[GAC]]i formaat on [[ÜKP]]-[[GAC]], mis meile teadagi raha mõttes ülioluline. Siin tuleb sisu rahandusministeeriumilt. Laienemisjäreldusi meie ajal ei tule, aga korra tahaks laienemisriikide ministritega ka [[GAC]]i lõuna raames maha istuda küll. Ja muidugi on [[GAC]]il 27-ses koosseisus samad ülesanded 27 [[LR]] vahel toimuva [[ÜK]] ettevalmistamisel (Brexiti teemadel, arusaadavalt) kui tava[[GAC]]i ja 28-se [[ÜK]] puhul.

[[ELAK]] kiitis heaks ka valitsuse seisukohad UK lahkumisläbirääkimistel. Need veel üsna üldised ja vajavad kindlasti täpsustamist läbirääkimiste käigus. Arusaadavalt ei avalda ega ennusta me enda ega teiste [[LR]] seisukohti läbiräämimiste eel ega ajal. Niipalju aga ütlevad kõik ka avalikult, et kokkulepe juba vastastikku elavate kodanike õiguste kohta tuleb saavutada nii kiiresti kui võimalik. Sama kinnitas UK pealäbirääkija, minister Davis, kellega täna Tallinnas kohtusin. Inimesed vajavad siin kindlust. Davis andis ülevaate asjade seisust UK-s, nii parlamentaarsete protsesside koha pealt (ei näe takistusi, et märtsi jooksul lahkumisavaldus üle anda), kui nende tulevikusuhte soovide üle (võimalikult lai ja sügav kaubanduslepe). Toetavad ka edaspidi tugevat EL-ile, soov tihedaks koostööks kaitse, julgeoleku, sh sise- teemadel. Avaldas, ka pressikonverentsil, et UK nn Brexiti-järgse sisserännupoliitika kujunemine võtab aega ja ei tähenda järske pöördeid. Targad idufirmade inimesed, nagu Transferwise omad, jäävad teretulnuks ja ka madalamapalgaliste ametikohtade brittidega täitmine võtab kaua. Kokkuvõttes: seisukohtade võrdlemise, mitte nende läbirääkimise, eesmärgiga tehtud sõbralik visiit.

14.-15.02.2017

Järjekordne kohtumistering [[EP]]s Strasbourgis. Alguseks traditsiooniline hommikusöök [[EE]] [[MEP]]idega, kodune nagu ikka. Seejärel [[EPP]] fraktsiooni esimees Weber, kellega rääkisime [[EE]] eesistumise prioriteetidest, Weber huvitus eraldi idapartnerlusest – mis ikkagi 24.11 tippkohtumisel-kohtumiseks saavutada saaks? Mure ka EL vastuvõetud otsuste elluviimise pärast (eriti rändeteemal), kus viipas tugevalt ja õigesti [[LR]] poole. Olen ka ise korduvalt tunnistanud, kuidas [[ÜK]] võtab otsuse vastu: tuleb teha! et siis 3 kuu pärast tõdeda, et meie rahandus- vm ministrid polegi veel ellu viinud. Selge, et siin eri põhjuseid nagu eelnõude detailide keerukus võrreldes [[ÜK]] poliitilise otsusega, koalitsioonivalitsused jne. Aga nõus, et nii sisu kui poliitilise sõnumi mõttes on see halb. [[ÜK]] eesistuja Tusk on hakanud paluma eesistujariigi peaministril teha ülevaade otsuste täideviimisest, see seisab ees ka meil.

Seejärel hakkasime ette võtma komiteede esimehi. Mul tuleb 13.06 Strasbourgis esitleda [[EE]] eesistumiskavu [[EP]]  komiteedeesimeeste konverentsil, vastata nende küsimustele ja seega on arukas nendega enne kontakt luua. Tutvustasin meie esialgseid prioriteete. Õiguskomisjoni esimehe Svobodaga rääkisime lisaks veel arengutest EL kaitse alal (tema koduriik [[CZ]] toetab tugevalt), rändest muidugi. Brexiti teemadest on õiguskomitee vastutusalas suhted Euroopa kohtuga (juriidilisi vaidlusi võib kogu Brexiti protsessi kohta veel palju tulla) ja EL institutsioonide personalieeskirjad – see puudutab kõiki 1800 EL institutsioonides töötavat ja 2000 endist, pensioni saavat [[UK]] kodanikku.

Kalanduskomitee esimehe Cadeciga samuti Brexitist, kus mõlemapoolsed huvid ülisuured. [[UK]] müüb enamuse oma kalatoodangust EL27-sse ja teiste [[LR]] kalurid püüavad massiliselt Briti vetes. Esitasin ka palve võimalikult saada triloogid kalanduseelnõude üle tehtud enne 2017 viimast 2 kuud, mil [[NK]] poolel peatähelepanu omavahelisele püügikvootide jagamisele. Kohtumisele minnes arvasin, et kalandusküsimustes pole [[EE]]l võimalik rakendada meie horisontaalset teemat, digimõõdet. Ent Cadec leidis kohe kalanduse andmete digitaliseerimise küsimuse. Iga kivi all on tänapäeval (ja eriti meie eesistumise ajal) midagi digitaalset peidus.

Kohtusime ka oma [[MT]] kolleegi Borgiga, kes praegu eesistuja [[EP]]-suhete eest vastutab ja tema meeskonnaga. Tunneb-tunnevad end praegu päris hästi, aga esimene kuu oli väga raske. Eile tegi Borg plenaaril istumise rekordi, 8 tundi järjest (Euroopa, mitte isikliku rekordi). Palju kasulikke näpunäiteid, eriti olukordade kohta, kuidas eesistujariigi ministreid püütakse [[MEP]]ide poolt igatsugu üritustele tõmmata, kus siis eesistujat tegelikult esindada ei saa ja muud võivad kadedaks minna ja ka ministrit nõudma hakata. Väga kasulik ka meie valitsusliikmetel silmas pidada.

 

09.02.2017

Kohtusin [[EEAS]]i direktori Gonzatoga, kes koordineerib ühtses välisteenistuses institutsioonidevahelisi suhteid. Minusse puutub see sedavõrd, kuivõrd tuleb meie eesistumise ajal [[EP]]s asendada [[CFSP]] kõrget esindajat Mogherinit. Õnneks on viimane kohusetundlik ja püüab alati plenaaristungil osaleda, mis ongi alati parlamendiga suheldes oluline – rahvaesindajad tahavad su kohalolekut, tarvilikku respekti. Aga muidugi juhtub välispoliitikas kogu aeg midagi ja kalender muutub kiiresti. [[EEAS]] valmistab loomulikult ka asendajale materjalid ja kuuldavasti on veel karmimad kui [[NK]] sekretariaat selles suhtes, kuipalju sa saad kuidagi eesistujariigi arvamust avaldada. Esindad ju seal tõesti [[NK]] kui institutsiooni ja ühtset välispoliitikat. Loodan siis ladusale koostööle ja sellele, et liiga palju ka asendada ei tule.

Tutvumiskohtumine [[EP]] mõjuvõimsa siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esinaise Fordiga. Hoolimata oma Briti kodakondsusest on Ford jätkuvalt pühendunud siseturu tugevdamisele, ja õigete põhjendustega: ka EL-välisele UK-le on kasulik tugev ühtsete reeglitega turg, millega kaubelda. Konkreetsematest meie eesistumise eelnõudest veel veidi vara rääkida, aga digiturule vandusime koos truudust. Pisut ka Brexiti-järgsest olukorrast, kus tulevase kaubandussuhte standardite ja regulatsioonide küsimus on potentsiaalselt üks põletavamaid. Lahkumishetkel on regulatiivne keskkond ja standardid täpselt samad ja probleeme ses suhtes nagu pole. Aga edaspidi hakkavad mõlemad pooled neid muutma ja siis tuleb vaja mehhanisme koordinatsiooniks ja ka vaidluste lahendamiseks.

08.02.2017

Tutvumiskohtumised [[EP]] fraktsioonijuhtidega. De Graaff, rahvaste ja vabaduste Euroopa fraktsiooni aseesimees (esimees Le Peni pole presidendikampaania ajal mõtet proovidagi) tahaks põhimõtteliselt EL laiali saata, aga jutuajamine kujunes ikkagi asjalikuks. On muide ka riike, mille parlamendis istub inimesi, kes seda riiki põhimõtteliselt ei tunnusta. Kuni ta EL-i pole likvideerinud, umbes nagu Suur kombinaator lubas monarhist Hvorobjovile nõukogude võimu kui tema halbade unenägude painaja likvideerida, ootavad ka tema valijad turvatunnet ja majanduskasu. Välispiiride sulgemist ja rändevoogude peatamist põhiliselt.

Euroopa konservatiivide ja reformistide esimees, Brexiti poolt hääletanud Kamall soovib UK rahumeelset lahkumist EL-ist ja jagas väga asjalikke mõtteid lähedasest tulevikusuhtest, UK jätkuvast panusest EL julgeolekusse, k.a. suheteste Venemaaga. Uuele, [[EPP]], liberaalide ja konservatiivide koalitsioonile liiga helget tulevikku ei ennustanud ja küllap on tal õigus. Olulistes EL sisuküsimustes on senine nn suur koalitsioon [[EPP]] ja [[PES]] vahel jätkuvalt sarnastel seisukohadel.

[[PES]] esimees Pitellaga rääkisime EL suurte tulevikuküsimuste üle, nende fraktsiooni nn väljakukkumist värskest võimujagamisest me ei rääkinud. Mitmekiiruseline Euroopa on pärast [[DE]] kantsleri Merkeli eelmise nädala väljaütlemisi taas laialt aruteluteemaks, aga kuidas ka ei vaata (või ei taha vaadata) – eurot kasutavate [[LR]] koostöö jääb igal juhul sügavamaks kui teistel ja selle tuumiku murenemist praegu karta pole.

Roheliste kaasesimehelt, tihedamat EL-koostööd tuliselt pooldavalt Lambertsilt kuulsime teravmeelset loengut EL puudustest nii kaubanduse, euroala valitsemise kui muudeski küsimustes. Mure EL tuleviku pärast on siiras ja [[EE]]-sugune integratsioonimeelne [[LR]] ju jagab seda, ka kui meie lahendused kõiges ei klapi.

Igal kohtumisel tutvustasime oma eesistumise esialgseid kavasid ja palusime meie nägemisega [[EP]]s nüüdsest lahkesti ära harjuda.

07.02.2017

Sündmustevaese [[GAC]]i põhiteemaks kujunes 09.-10.03 [[ÜK]] ettevalmistus. Kuna aga päevakorras veel vähe konkreetsust, siis kujunes lauaring peamiselt südameloleva loetlemiseks. Märtsi [[ÜK]]l alati majandusteemad, rõhutati siseturu ja digituru olulisust (ka [[EE]], ühendusi. Ülevaade edusammudest rändekriisi haldamisel, eriti Vahemere keskosas. Käeviibutusena eilsele mainiti ka õigusriigi dialoogi edasiarendamise vajadust. Kaitseteemal oodatakse [[CFSP]] kõrge esindaja Mogherini aruannet 15.12.2016 [[ÜK]] järelduste elluviimisest, rõhutati mh EL-NATO koostööd, aga kaitse üle on suuremat arutelu oodata 22.-23.06 [[ÜK]]l. Küsiti 25.03 Rooma tippkohtumise deklaratsiooni, täpsemalt selle ettevalmistuste protsessi kohta. Esimesed [[LR]] visioonipaberid selleks on hakanud laekuma, Beneluxi oma siin, vt altpoolt.

Õhtupoole [[NK]] asepeadirektori Cloosi juures, et planeerida [[GAC]]i istungeid meie eesistumise ajal. Lahti on UK lahkumisläbirääkimiste üle 27-ses formaadis toimuv, me ei tea veel, kuidas [[LR]] soovivad ministrite tasandil seda käsitleda, kui tihti, kas ainult [[ÜK]] ettevalmistuste käigus või iga kuu. Me oleme igatahes planeerinud iga kuu ühe istungi (v.a. august). Muidu, 28-ses formaadis tavalised teemad – [[ÜK]] ettevalmistus ja järelmid, kokkulepe [[COM]] ja [[EP]]ga järgmise aasta seadusloome kava üle, õigusriigi dialoog (vt eilset Gondori kroonikat) jne. Detsembris tahame teha ka mitteametliku lõuna laienemisriikide välisministritega – laienemispaketti ega -järeldusi meie ajal ei tule, aga laienemissõbraliku [[LR]]na tahame mingi arutelu selle poliitika üle siiski teha.

06.02.2017

Tulevase eesistuja rõõmud – osalesin [[EP]]s õhtusöögil õigusriigi dialoogi teemal koos 13 muu [[LR]] ja rea [[MEP]]idega. Koosseis oli kuvav – olime [[MT]] asepeaministri Grechiga ainsad 2004nda aastal liitunud [[LR]] esindajad. Õigusriigi dialoog on 4 vanema [[LR]] poolt 2014 ellu kutsutud mehhanism ja ka täna oli vanade-uute (või kas peaks ütlema: Ida-Euroopa ja muude?) vahe tunda. Tõsi, mitmed sõnavõtnud, eriti [[IE]], [[SE]] ja [[DK]] rõhutasid vajadust kaasata rohkem [[LR]]. Loomulikult ütlevad kõik, et õigusriigi dialoog pole konkreetsete [[LR]] ega konkreetse regiooni vastu suunatud, aga kui öeldakse asju a la Meie riigis ei too valimised kunagi kaasa kogu riigi fundamentaalset muutust või Mõne [[LR]] jaoks tähendab EL vaid siseturgu, meie jaoks aga mõõtmatult rohkem, siis pole tähendust raske mõista. Miks rahandusküsimustes on [[Euroopa semester]], aga kui mõni [[LR]] ei järgi EL põhiväärtusi, siis ei saa nagu midagi teha? Kutsuti üles [[COM]] (polnud esindatud) tulema välja tugevama mehhanismiga, et [[LR]] liistule tõmmata ja ka 07.03 [[GAC]]il arutama [[PL]] suhtes [[COM]] poolt algatatud õigusriigi menetlust.

Kuna olin ise [[NK]]s läbi teinud mehhanismi läbirääkimise protsessi ja ka kaks esimest dialoogi, siis kinnitasin [[EE]] kui tulevase eesistuja poolt, et teame, kuidas sügisese eesistujana dialoog [[NK]]s läbi viia. Teame, et see ei saa olla nähtud mõne konkreetse [[LR]] vastu suunatuna ega karistusaktsioonina, seega peame otsima teemasid ja viise, mis oleksid horisontaalsed, läheksid korda kõigile ja annaksid võimaluse oma kogemust jagada. Me ei ole veel otsustanud konkreetset teemat, kuid otsime seda digitaalsest mõõtmest, õigustest küberruumis vms. Ette valmistades kaasame [[EP]], EL põhiõiguste agentuuri, mittetulundusühinguid ja täidame oma eesistujakohustused ära.

03.02.2017

EL riigijuhtide mitteametlik tippkohtumine Maltal läks erilise dramaatikata. Peateemaks oli kavandatud ja kujunenud rändevoogude vähendamine Vahemere keskosas. Kui Balkani marsruut õnnestus märtsis 2016 nn Türgi leppega enam-vähem kinni saada (leppe elluviimine on muidugi pidev pingutus), siis peamiselt Liibüast [[IT]]sse kulgev marsruut on lahti. Põhjuseks Liibüa olukord, kus üht valitsust pole, rannik pole kontrolli all ja sedakaudu toimubki inimtransiit (liibüalasi endid tuleb vähe, seal ka vaid u 6,2 miljonit elanikku). EL välistegevust ollakse just rändekriisi pärast pidanud kõvasti keskendama ja konsolideerima,    Malta tippkohtumisel sai see väljenduse samanimelise deklaratsiooni näol, kus Vahemere keskosa marsruudi kinnipanemise ja Liibüaga koostöö elemendid kirjas. Elluviimine on hulka keerulisem kui Türgi puhul, sest valitsust, partnerit ei taha nagu olla. [[IT]] kui enim puudutatud [[LR]] sõlmis Liibüa rahvusvaheliselt tunnustatud valitsusega ka kahepoolse koostööleppe, mida riigijuhid Maltal ka tervitasid. Muidugi räägiti ka Türgi leppest ja vajadusest sõlmida sedalaadi kokkuleppeid veel teistegi riikidega. Malta deklaratsiooni elluviimise kohta annab eesistujariik aru nii 09.-10.03 kui ka 22.-23.06 [[ÜK]]l.

Lõunal lihtsalt tuli rääkida transatlantiliste suhete hetkeseisust. USA uue presidendi Trumpiga kohtunud või rääkinud riigijuhid jagasid muljeid. [[LR]] hulgas on muidugi toonierinevusi, või isegi rohkem, Trumpi mõne konkreetse sammu üle. Läbiv meeleolu aga on praegu, et suhet USA-ga soovitakse loomulikult jätkata ja tugevdada, samas  tuleb oma väärtusi välja tuua ja kaitsta. Pole midagi (teha), kui liitlaste vahel teinekord ka mõni kriitikanool lendab. Koostööks USA-ga Trumpi eriti huvitava terrorismivastase võitluse alal on EL muidugi valmis. Samal ajal hakkab EL valmistuma suurema vastutuse võtmiseks mitmel alal, eelkõige kaitse, kus on väga oluline osa ka [[EE]]le äärmiselt südamelähedane kaitsekulude tõstmine, teema, millega ka oma eesistumise ajal tahame kõvasti tegelda. Kaitse on samuti nii märtsi kui juuni [[ÜK]] päevakorras. Edasi naabrus, eriti olukord Balkanil, mida mitmed riigijuhid murega mainisid. Ala, kus uus olukord ehk EL-ile ka võimalusi pakub, on kaubandus. Kõlas mitmeid üleskutseid kiiresti lõpetada vabakaubandusleppe läbirääkimised Jaapaniga, alustada Mehhikoga jne. [[COM]] kaubandusvolinik Malmströmi hiljutine visiit oli edukas.

Pärastlõunase põhiteema oli – nüüd juba 27-kesi – EL tulevik, täpsemalt, valmistumine EL-ile aluse pannud Rooma lepingu 60ndaks aastapäevaks 25.03. Vastu tuleb võtta deklaratsioon EL tuleviku üle, 50nda aastapäeva Berliini deklaratsiooni eeskujul. Rooma deklaratsiooni sisu ja detailsusastme üle on aga väga erinevaid arvamusi. Nagu alati, on neid, kes tahaksid kirja panna kõik kodanikele olulised teemad (sel juhul tuleks deklaratsioon vähemalt 10-leheküljeline) ja ka neid, kes soovivad keskenduda vaid olulisimale. On neid, kes tahavad 10-aastast perspektiivi, on neid, kelle ainus mure käesoleva kriisiaasta üleelamine ega näe, kuidas saaks praegu mingit pikemat visiooni hakata kirja panema. Arutelus kõlas ka hääli hästi unustatud vana asja, mitmekiiruselise Euroopa meeldetuletuseks, seda just kontekstis, et euroala pikema perspektiivi stabiilsuseks on vaja rohkem koostööd; ning ka selles toonis, et need, kes 13 aastaga (kõigil 2004 liitunuil on kohustus euro üle võtta) pole eurotsooni suunas õieti sammugi teinud, tahavad vist mingit vähema integratsiooniastmega uniooni. Jälgime huvi ja hoolega seda debatti, mis lähipäevil-nädalail tõenäoliselt tugevneb, kuna küsimusi esitasid Maltal ka suurimate [[LR]] juhid. Vahapeal, märtsi keskel, tuleb oma EL tuleviku valge raamatuga välja ka [[COM]]. Rooma deklaratsiooniga saavad [[ÜK]] eesistuja Tusk ja ta meeskond koos [[šerpa]]dega kõvasti tööd teha.

Lõpetuseks Tuskist endast. Tema ametiaeg lõppeb mai lõpus ja seda saab ühe korra veel pikendada. Eesistujariigi [[MT]] peaminister Muscat on pidanud [[LR]]dega konsultatsioone ja nende tulemus on Tuskile piisavalt julgustav selleks, et ta ütles nii [[ÜK]] laua taga kui ka pressikonverentsil välja öelda, et soovib uut ametiaega. Vahepealsed jutud sotsiaaldemokraatide soovist koht enda kätte saada, pärast [[EP]] presidendi koha kaotust, on vaibunud, aga NB! vaid kuni Tusk on kandidaadiks. Kui Tusk ei peaks saama, võib oodata [[PES]] nõuet koht endale saada. Tuski saamise üle on niisiis kõige kriitilisem ta enda koduriigi, [[PL]], valitsuse seisukoht. Arvatakse, et oma riigi valitsuse otsese “ei” korral on raske kandidaati üles seada (juriidiliselt küll vajalik vaid kvalifitseeritud häälteenamus). Aga diplomaatias on suur vahe “ei toeta” või “ei ütle, et toetan” vahel. [[EE]] tugev seisukoht on muidugi, et Tusk on sellele kohale jätkuvalt parim valik.