21.07.2016

Homme loodan saada sõita puhkusele ja sealt siis augustis uuele ametikohale Tallinnas. 4 aastat selle blogi pidamist on olnud väga õpetlik aeg, mitmes mõttes. Esiteks olen õppinud enda kohta seda, et mulle sobib võtta õhtul 15 minutit selleks, et päeva olulisem läbi mõelda; ja ka seda, et kirjutamine aitab mõtteid korrastada. Ilma selleta oleks 2 nädala järel sule kõrvale visanud. Teiseks, mingi vajadus emakeelse pideva (ehkki ebakorrapärase, väga isikliku prisma läbise ja vaid üht komiteed katva) EL-info järele on kuidagi ikkagi olemas. Ja kuna väikeses ühiskonnas on inimestel teinekord rohkem rolle kui vaid ametijuhendis sisalduv, siis miks ei peaks-võiks üks diplomaat seda infovoogu ka vaikselt lükata. Kolmandaks, tagasiside lugejatelt on olnud üldiselt julgustav, sihtgrupp on üsna sama, mis ma alguses arvasin (vt blogi avalehelt Miks ja kuidas-selgitust). Miskit pidi kuidagi ka kohustab sind teadmine, et iga päev, ka siis, kui ma kirjutanud pole, on keegi blogi vaadanud. Ka esimesel suvel, mil blogi oli alla aasta vana ja ma ei kirjutanud terve augusti mitte ridagi, siis polnud ikkagi päeva, mil vähemalt 3 inimest poleks sel leheküljel käinud. See tähendab mu jaoks rohkem kui lugejad vast ise oskavad arvata.

Mõni teist on küsinud (punastab), kas ma jätkan Gondori kroonikat sügisest, Tallinnast. Ei tea veel. Brüsselist voogu Tallinna poole suunata (pisut üle 50% lugejaid on stabiilselt olnud Eestist, u 30% Belgiast ja muud mujalt) on üks asi, Tallinnast … kuhu siis? pisut teine. Mõtlen. Igatahes aga kirjutan mingi hetk mingi tagasivaate oma 5 aastale Brüsselis, niipalju veel ikka. Aitäh ja ilusat suve!

20.07.2016

Hommikul käisin NK peaekretäri Tranholm-Mikkelseni juures lahkumisvisiidil. Andsin üle peaministri kirja oma tulevaste volituste kohta, kuulasin natuke maad UK lahkumisläbirääkimiste kavandamise üle. Põhiasi aga eesistumine. UK uus peaminister May ütles eile ÜK esimehele Tuskile ja täna avalikult, et nemad eesistumist ei tee. Tranholm-Mikkelsen ja Tusk olid nädala jooksul siiralt püüdnud saada UK asemel BEd (vastavalt ka meie soovile), aga hiljemalt HU eilne avaldus tegi selgeks, et kui tahame vältida teema edasist avalikku politiseerimist, siis tuleb kiiresti pöörduda kõige institutsioonilisema lahenduse poole ehk et kõik 5 järgmist eesistujat nihkuvad 6 kuud ettepoole. Kuna olime algusest peale põhimõtteliselt öelnud, et kui väga vaja, siis tuleb teha, siis ei olnud mul Tallinnast juhiste saamisega ka raskusi.

Hooaja viimane Coreper kuulas kõigepealt ära PRES ettekande triloogidest viisavabaduse uue peatamisklausli üle. Nagu oli karta, ei ole EPl siin kiiret, on hakatud rahulikult oma volituste asja ajama. Selle taga aga seisab Gruusia (ja edasi Ukraina) viisavabadus. Kuna diplomaatias ei ole Kas-ma-ei-öelnud-teile-sõnavõttudega suurt pihta hakata, siis küsisin hoopis, kas ei oleks praegu arukas kohe NK poolt esitada ära ka Gruusia vabastamise eelnõu, et näidata parlamendile, et meil on selle kogu teemaga tõsi taga ja et avaldada ka väikest ajasurvet.

Edasi kviteerisime rahulolevalt eelarvekomitee hea töö ehk 2017. aasta EL eelarve NK-poolse positsiooni. Ja siis eesistumiste järjekord. Kõigile peale AT, kel uude perioodi jääksid parlamendivalimised, ettepanek sobis, kellegi poolt ei tulnud enam uusi lennukaid ideid. Suure tõenäosusega vormistatakse otsus lähinädalatel, aga sisuliselt on nüüd nii. Kõik avaldasid EEle muidugi suurt kaasaelamist ja pakkusid abi. Ütlesin, et meie esimene eelistus see varasemaks toomine muidugi polnud, aga kui EL-il vaja, siis tuleb teha ja et hinnaalandust ei küsi, aga meil läheb tarvis kogu abi ja toetust, mis saada on. Mitmed, eriti UK, pakuvad inimesi appi – kindlasti kedagi võtame. Tallinnas on projektijuht Lillevälja eestvedamisel selle kalendrimuutuse järelduste planeerimine juba alanud, küllap koguneb kiiresti ka eesistumiskomisjon. Vähem kui aasta pärast me eesistumine juba käib.

Lõpus LU, SI kolleegi ja minu lahkumiskõned. Nagu ikka, kuulevad lahkujad hulganisti ilusaid sõnu ja ütlevad ka vastu. Vähemalt LU kolleegiga ühendas meid see, et võtsime mõlemad oma tööd ja Euroopa Liitu isiklikult. Sel teadagi nii plussid kui koormapool.

18.07.2016

FAC eel oli CFSP kõrge esindaja Mogherini loobunud Brexitile pühendatud õhtusöögi korraldamisest (vt Gondori kroonika 13.07.2016). Selle asemel sõi uue UK välisministri Johnsoniga, mis ongi normaalne. Selge, et Johnsoni vastu täna eriline huvi, aga kinnitan, et ei midagi pikantset ega ekstravagantset. Ütles koguni, et UK ei kavatse Euroopast lahkuda. Muide, rääkis läbivalt Britain selmet Ühendkuningriik. Küllap juhivad ta diplomaadid tähelepanu.

Ministrid sõid hommikust USA riigisekretäri Kerryga, põhiteemaks Türgi sündmused. TTIP, kus paljudel hirm, et nüüd, UK lahkumise perspektiivi juures pole lootustki  seda kokkulepet saada. Seega mitmed, ka tavaliselt vabakaubanduse suhtes leigemad LR kinnitasid oma pühendumust – küll kaubandusinimeste vahel selgitame, kes siin siiras on.

Seoses kõrge külalise visiidi ja põletavate rahvusvahelise elu sündmustega lendas istungi päevaplaan muidugi vastu taevast. Lõunani jõuti vaid avaldada kaastunnet FRle Nizza kohutava terroriakti pärast ja kinnitada täit pühendumust terrorismivastasele võitlusele. Lõunal võtsid ministrid läbi Türgi, mille kohta ka järeldused. Kus tähelepanuväärne nii selgelt väljendatud ootus, et putšijärgne puhastus oleks kooskõlas demokraatlike tavadega kui eriti tugev viide, et surmanuhtluse taastamise puhul oleks selle riigi EL-teega ühel pool.

Pärastlõunal EL Hiina-strateegia, mille kohta samuti järeldused. Nende üle on töögrupis ja PSCs vaieldud päevi, et mitte öelda kauem. Ja ei saadud ka ministrite vahel kokkuleppele selge täpse sõnastuse üle ÜRO vahekohtu otsuse suhtes Lõuna-Hiina mere kohta. Mõnel LRl oma merepiirivaidlused nii suured, et ei saa rahvusvahelise õiguse ja korra ühest toetust sisse panna. Väga ohtlik sellisele ühendusele nagu EL. Lõpuks lahendati nii, et järelduste vastav punkt (nr 16, kui kedagi huvitab) asendati EL eelmise nädala avaldusega. Tähelepanuväärne, ja mitte positiivses mõttes, oli seejuures, et (väikeste) LRde naaklusse ei sekkunud korralekutsuva köhatusega ükski suurem.

Kas tasubki lisada, et põhiteemaks kavandatud Ladina-Ameerika kohta võtsid kiiruga sõna vaid 3 kõige otsesemalt piirkonnaga seotud LR?

13.07.2016

Lühike Coreper alustas tuuride ülesvõtmisega 18.07 FAC teemal. Seal päevakorras Ladina-Ameerika, Hiina, ränne, globaalstrateegia. Hiina-suhete üle ja eilse ÜRO alalise vahekohtu otsuse üle pole töögrupp ega PSC veel kokkulepele jõudnud. Eriti viimane on kahetsusväärne, kuna EL-il kui rahvusvahelist õigust ülimaks pidaval ühendusel tuleks praegu kindlasti midagi ÜRO-d toetavat öelda. Mõni küsis, et kui Coreperil on täna lühike päevakord, siis miks me ise seda protsessi üle ei võta? FAC eel on CFSP kõrge esindaja kokku kutsunud ka 28 LR välisministri mitteametliku õhtusöögi, et arutada, mis CFSPst ilma UKta saab. Selle kohta küsimusi, et kuidas on võimalik, et ministri takistatud olemisel ei saa keegi teda asendada – tähendab, LR jääb esindamata?!

Samal teemal jätkasime lõunalauas. Ütlemist oli kõvasti. Esiteks, 29.06 ütlesid riigijuhid, et kogu nn Brexiti-protsess on nende kontrolli all. Teiseks, samad ütlesid samas, et mingeid läbirääkimisi enne lahkumisprotsessi käivitava Lissaboni leppe paragrahv 50 jõustamiseni ei alustata – UK senine välisminister Hammond ütles aga, et 17.07 võib jõuda kokkuleppele praegu riigis viibivate teiste EL LR kodanike staatuse üle?! Kolmandaks, väga täpselt tuleb jälgida, et arutelud UK lahkumise ja EL27 tuleviku üle oleksid lahus – Brexitijärgse CFSP arutamine aga sulataks protsessid ühte, nagu sõidaks rong jaama. Neljandaks, keerulisel ajal on muidugi ka kompassi ehk suunataju vaja, aga ankrut ehk reegleid tasub ka silmas pidada (kahjuks ei ole ma neid ilusaid võrdlusi ise välja mõelnud, tulevad ÜK eelmise eesistuja kõnekirjutaja Van Middelaari sulest).

Juhtisin ka tähelepanu sellele, et igasuguseid aruteluformaate ja -foorumeid EL tuleviku üle tekib praegu metsikult palju ja väga erinevates variatsioonides, mis on arusaadav. Aga inimlikult on ka nii, et mida suuremad ja vanemad on LRd, kes osalevad, seda kahtlustavamalt vaatavad kõrvalt need, kes kutset ei saanud. Noblesse oblige.

12.07.2016

Poolepäevane ECOFIN vormistas eilse eurorühma seisukoha ES ja PT ülemäärase eelarvepuudujäägi kohta. Esimest korda uue majandusvalitsuse järgi kehtestataksegi nüüd kahele LR trahvid eelarve-eesmärkide täitmatajätmise pärast, COM peab välja tulema ettepanekutega. Peatatakse mingis osas teatavate EL fondide maksed ja määratakse ka trahv, 0-0,2% SKT-st. Ühest küljest on reeglid täitmiseks, jah. Teisest küljest, kas EL näitab end praegu, suure turbulentsi ajal, õigest küljest, vaid reegleid näiliselt armutult täites. Kolmandaks, kui trahv on 0%, nagu osad ennustavad, siis … ka siis, kui ma saan hästi aru, kuidas lambad ja hundid siin terved on, mine kodanikele seletama, kuidas 0 ikkagi on number, kui selle võrra raha taskust välja käid. Aga tegelikult, kui jätta karmkandiline vaade kõrvale, siis uhkete suveräänsete riikide jaoks on ka selline protsess, kus kõik avalikult räägivad sinu nõrkusest, üpris piinlik ja seda soovitakse vältida. Ilma kordagi trahve tegemata on euroala LR eelarvepuudujääk 5 aastaga (2011-2015) langenud 4,1-le 2,4%-ni. Mis on täitsa saavutus.

Ajastule omaselt arutati ka rahapesuvastaseid ja maksude vältimise vastaseid meetmeid.

07.07.2016

Poolepäevane Coreper, esimene SK eesistumise ajal. Väga märkimisväärne oli NK sekretariaadi poolt koostatud paber 28.-29.06 ÜK otsuste elluviimiseks vajalike konkreetsete sammude kohta, koos aruteluformaatide ja tähtaegadega. Tuleb imestada, miks seda varem pole tehtud, aga hea, et nüüd selline olemas, palju lihtsam järge ajada. Meid eriti huvitava digitaalse siseturu üle ka kõik ilusti kirjas.

Kolm Aasia teemat: EL-Hiina tippkohtumine, Hiina-suhete järeldused ja Aasia-Euroopa tippkohtumine. Hiina puhul on nagu ikka keeruline küsimus Lõuna-Hiina merel toimuv, kus tippkohtumise päeval, 12.07, on oodata Haagi arbitraaži otsust Filipiinide kaebuse üle. Lisaks LR gruppide erisuhted Hiinaga. Meil siin otseselt midagi ojas ei olnud.

COM tutvustas oma üleeilset otsust esitada kaubanduslepe Kanadaga segaleppena, mitte vaid EL pädevuses oleva lepinguna. Kaubandus on EL ainupädevus ja varasematel aegadel oleks ka Kanada leping igal juhul ka nii esitatud. Aga kõik (vaba)kaubandusse puutuv on praegu LRdes erilise tähelepanu all – kaubandus sümboliseerib globaliseerumist, mille vastu on tõusmas tugev populistlik laine. Nüüd peavad siis Kanada lepingu ratifitseerima kõigi 28 LR parlamendid, mõnes, nagu BE, lausa mitu parlamenti, mis kestab aastaid, ilma garantiita lõpptulemuse üle. COM tegi ent siiski kavala (ja täiesti mõistetava) käigu, esitades, et kogu lepingut hakataks siis kohe allkirjastamise järel ajutiselt kohaldama. Kaubandusega tegelevatel kolleegidel seisavad ees keerulised arutelud.

30.06.2016

Lühike Coreper andis lõpliku heakskiidu ühtse piirivalve eelnõule ja õigusabi direktiivile. 18.07 FACil on peale Ladina-Ameerika päevakorras mingil kujul ka globaalstrateegia; ja ma oleksin imestunud, kui UK lahkumisest tingitavad muutused kuidagi mingit kõneainet ei tekita. 24.06 GACi tulemusel on valminud NK kui institutsiooni soovidepaber COM 2017nda aasta tööplaani üle. EE (peamiselt) digituruga seotud asjad seal kõik sees. COM on muidugi sõltumatu, aga küllap võtab enamust soovidest arvesse.

28.-29.06 ÜK järelmite alt kordasime oma usu kinnituseks põhipunktid üle, 4 vabadust koos, ei mingeid läbirääkimisi enne avaldust. Loodetavasti suudame nüüd pausi välja pidada. Mis aga puutub EL tuleviku debatti, “Teed Bratislavasse (ja sealt edasi”, siis selle protsessi peale pole veel mõeldud. Tuleb aga kähku mõelda, sest kui pole protsessi, siis on ainult põhjapanevad ideed, nagu selles kahe välisministri paberis, millele liiga kõrget lendu nagu ei ennustaks.