06.03.2016

Pühapäevapärastlõunane Coreper valmistas ette homset erakorralist ÜK. Türgi peaministri Davutogluga kohtumise järel teevad tema ja ÜK eesistuja Tusk eraldi pressiavalduse, meile tutvustati Tuski oma elemente: peamine on igal juhul Türgi lubadus võtta kohe GRst tagasi kõik irregulaarsed migrandid peale süürlaste. Lisaks lubadus võtta vastu NATO operatsiooni (mis saab tänu täna saavutatud kokkuleppele nüüd loodetavasti alata) käigus päästetud inimesed ning tõhustada võitlust inimkaubitsejate vastu. Lisaks liitumisläbirääkimiste, viisavabaduse, 3-miljardilise rahastu asju. Türklased pressivad kindlasti eriti viisavabadust ja liitumiskõnelusi. Mitu LR küsis, kuidas EL ikkagi oma väärtuste (ja ajakirjanike kiuslike küsimuste) foonil suhtub suure ajalehetoimetuse ülevõtmisse Türgi võimude poolt – Tuski meeskond lubas, et teema tõstetakse. Siin ongi nüüd väärtuspõhise (välis)poliitika igavene dilemma – tahaks asju ajada ja veel enam, tulemusigi saavutada vaid laitmatute demokraatidega. Aga enamasti ei saa.

Edasi arutasime 28 LR juhi kohtumise järgse ühisavalduse projekti. Algne tekst oli ehk natuke liiga võidukas, ka pärast arutelu saadetud uues versioonis kuulutab EL Lääne-Balkani marsruudi nüüd irregulaarsetele migrantidele suletuks – risk, aga loodame, et nii on ja jääb. Ja eks sedalaadi sõnumid võimenduvad ka ise ja avaldavad oma mõju potentsiaalsetele tulijatelegi ja nende pealt teenijatele. Edasi keskendub tekst arusaadavalt GR abistamisele, keda see sulgemine kõige enam mõjutab. EE ettepanekul, mis muidugi polnud midagi originaalset, lihtsalt juhtusin esimesena seda välja ütlema, lisati uude versiooni ka koostöö Lääne-Balkani mitteEL riikidega. Nad on praegu väga koostööaltid ja miks mitte nende poole tunnustavalt noogutada? Lisaks tervitatakse (meile jälle väga sobivalt) NATO operatsiooni. Mitte nii meie ampluaast nõutakse ümberpaigutamise kiirendmist GRst. Lõpuks vaadatakse julgustavalt 17.-18.03 ÜK poole, mis rändeteemaga süvitsi ja detailsemalt edasi tegeleb. Muidugi. Aga 07.03 põhisisu on Türgi ning selle riigiga saavutatud kokkulepete positiivne mõju rändekriisile.

04.03.2016

Reedeõhtune Coreper valmistas ette 07.03 erakorralist ÜK. Asja tähtsust rõhutades olid kohal nii NK kui COM peasekretär.  Esimene andis ülevaate ÜK eesistuja Tuski visiidist Lääne-Balkani marsruudi riikidesse, kõige olulisem neist Türgi, kus Tusk kohtus nii peaministri kui presidendiga.Tusk on pärast visiiti opitmistlik, nimetades seda ka oma kutsekirjas 07.03-ks – näeb esimest korda võimalusi EL konsensuse tekkimiseks rändekriisi lahendamiseks. Selle osadeks on Türgi tegevuskava täitmine mõlemalt poolt, välispiiri kontrolli alla saamine selle abil, GR abistamine ja senitehtud otsuste elluviimine. Türgis kinnitati Tuskile valmidust hakata GRst tagasi võtma ebaseaduslikke migrante – see oleks ülisuur samm, mida usun alles siis, kui näen. NATO missioon, kinnitasid türklased, saab kohe-kohe tegutsema hakata. Neile omakorda on EL poolt kõige tähtsam asi kiire edasiliikumine viisavabaduse protsessiga. Selle kohta rõhutas täna mitu LR, et siin on (ka) tehnilised nõuded, mis tuleb ikkagi täita.  Positiivne on ka see, et COM kiitis heaks esimese projekti Türgi jaoks loodud 3-miljardilisest rahastust. Samal ajal on GR nüüd liigutama hakanud ka registreerimiskeskustega.

COM tutvustas oma tänast teejuhti Back to Schengen, mis viiks kõigi sisepiiride kontrollide kaotamiseni 2016 lõpuks. Mitu LR nõudsid täna, et 07.03 ÜK ja 10.03 JHA teataksid, et võtame selle kindlalt EL edasise tegevuse aluseks. Arvan, et siin on ka tähelepanu kõrvalejuhtimist GR suhtes käivalt Schengeni reeglite menetluselt.

Lisaks tutvustati COM esitatud GRle humanitaarabi andmise skeemi, mida saaks kunagi kasutada ka mujal. See tekitas täna küsimusi, tahetakse, et oleks vad selle konkreetse kaasuse puhuks tehtud. Samas, miks välistada, et sarnane olukord võib ka kunagi muudes oludes mõnes muus LRs ette tulla ja kuidas EL peab saama abi andma? Lisaks oli küsimusi peamiselt selle kohta, kust ja kuidas EL eelarvest ikkagi raha tuleb? Kokkuvõtteks nentis PRES siiski tugevat toetust. Järgmisel nädalal tegelevad selle eelnõuga meie tublid nõunikud ja 09.03 Coreper peab heaks kiitma. Kui ei, siis peame niikaua istungeid, kuni tehtud saab, sest 17.-18.03 ÜKks see lihtsalt peab tehtud olema.

Pühapäeval tuleme 07.03 ÜK täpsemaks ettevalmistamiseks uuesti kokku.

03.02.2016

TervepäevaCoreper võttis kõigepealt tulirelvade direktiivi. EEl on siin mure peamiselt jahimeeste poolt laialt kasutatavate poolautomaatrelvade tsiviilkäibes keelamise kavaga. Lähtusin väikese LR lähtekohast, et kui sul on mure, pead sa seda ka sisuliselt selgitama, ei saa eeldada, et sind (pool)automaatselt toetatakse või mõistetakse. Tegin siis pikema sõnavõtu. See punkt on problemaatiline paljudele LRdele, loodetavasti muudetakse seda siis. Järgmine “peatus” on 10.-11.03 JHA arutelu.

17.-18.03 ÜK ettevalmistamine toimus tavapärasest napimate alusmaterjalide põhjal, kuna enne veel ju 07.03 erakorraline ÜK (täpne olles, riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumine, mitte ametlikult ÜK). Kavas ränne ja Euroopa semester. Kuna oli alust arvata, et ÜK eesistujal Tuskil poleks midagi ka energiajulgeoleku käsitlemise vastu, eriti COM värskelt esitatud eneriga talvepaketi järel, siis tegingi sellise ettepaneku. Mitu LR toetas, NK sekretariaat lubas mõelda. Juba selleks ÜKks lubas PRES läbi viia COM täna esitatud humanitaarabi ettepaneku heakskiitmise. On nimelt nii, et kogu oma rohkem kui 60-aastase ajaloo jooksul pole EL pidanud oma LRdele humanitaarabi andma ja selleks polnud mehhanismigi. Nüüd on vajadus olemas (GR rändekriisi pärast). Sellele kavandab COM 2016 300 miljonit ja 2017 ning 2018 kummalgi 200 miljonit eurot. Lubades küll eelarveridade lagesid mitte muuta. Vaatame, kuidas see õnnestub, raha allikat veel avaldatud pole. Minus kõneleb – nagu alati, kui kuskile lisaraha vaja- ÜKP-riigi esindaja ettevaatus. Sest ÜKP rida on esimene suur pott, millele kindlasti pilgud pööratakse.

Pikemalt rääkisime 07.03 ÜKst ja koguneme seda ette valmistama veel reede õhtul ning pühapäeva päeval. Muidugi, kuna kohal (ÜKl, mitte ettevalmistustel, siiski) on Türgi peaminister Davutoglu, siis kuulutas mitu LR täna Türgi tegevuskava tõehetke. Vast ongi nii, ja siis saab 17.-18.03 ÜKni jääva aja jooksul vajadusel ehk juba alternatiivseid plaane hakata koostama. Samas on Lääne-Balkani marsruut sulgumas, järeldusi sellest arutatakse kindlasti ka. Üks on muide see, et on (jälle) keda ümber paigutada, kuna põgenikud ei saa GRst enam edasi.

Ilma vastuväideteta läksid 6-kuulisele pikendamisele sissesõidukeeldude ja varade külmutamise nn Ukraina nimekirjad. Pole siin midagi.

01.03.2016

Hommikusöök EE MEPidega, kohal 5. Teema põhiliselt üks, rändekriis, kus ka EP pool üpris must meeleolu. Parimatest kavatsustest kantud hüüded, et välispiiri agentuur Frontex või mingisugune “Euroopa armee” peab GR-Türgi piiri valvamise üle võtma, reaalses elus kaalu ei evi. Isegi liigutakse ühtsema piirivalve eelnõuga NK poolel edasi Brüsselis mõistes ülehelikiirusega. Nii et ka täna tõdesime, et Gondori kroonikas 28.02.2016 refereeritud kaks põhivarianti tunduvad loogilised – Türgi tegevuskava hakkab reaalseid tulemusi andma (tulijate arv väheneb) või GR praktikas äralõikamine. Tagumisest variandist muidugi rohkem kui koridorides ja väga teoreetiliselt ei räägita. Puudutasime ka eesistumise lähenemisega seotud EE poliitilise (ministri) tasandi vajadust suurema nähtavuse, kontaktide järele EPs (ja tegelikult, EL-institutsioonides üleüldse). Tõdesime, et tuleb Tallinnas sedasama rääkida.

Lõuna ja sellele eelnenud kahepoolne kohtumine UK arengukoostöö abiministri Vermaga. Meie trioeesistumise aeg läheneb, sügisel peame juba kaunis täpsete töökavadega välja tulema. Hetkel pole aga ka arengukoostöö suurriigil veel midagi liiga konkreetset. Meie eesistumisaega jääb kindlasti Aafrika, Kariibi ja Vaikse ookeani riikidega koostööd reguleerivat Cotonou lepingut asendava leppe läbirääkimine. Lõunal UK pluss Kesk- ja Ida-Euroopa LR, seega arengukoostöö mõttes noored riigid – päris õpetlik oli kuulda, kuidas neil (meil) see täiesti uus asi alanud on.

Pärastlõunal käis Serbia kolleeg. Liitumisläbirääkimiste osas üpris optimistlik, vähemalt 2 peatükki peaks NL eesistumise ajal avatud saama. Rändekriisis on Serbia toiminud hästi ja ka osavalt, lubades näiteks täitsa vabatahtlikult osaleda EL ümberpaigutamise skeemis.

Päeva lõpetuseks andsin õhtusöögi oma IT kolleegi Sannino lahkumise puhul. Endine peaministri ja COM presidendi Prodi välisnõunik, COM laienemise peadirektor ja väga muljetavaldav diplomaat. Kes tõestab, et seda tööd saab edukalt teha, olles samal ajal ka siiralt kena inimene. Julgustav teadmine.