03.02.2016

Tervepäeva[[Coreper]] leppis lõpuks kokku Türgi 3-miljardilise rahastu loomises. [[IT]] lisas deklaratsiooni, milles tervitas sissemakstava raha mahaarvamist [[SGP]] arvestusest ja avaldas (ebarealistlikku) lootust, et sama tehakse kõigi piiri valvamiseks kuluvate summadega. Kõik teised olid juba enne nõus ja see otsus ongi jõus. Lisaks suutsid eelarvenõunikud leppida ka rahastu sissemaksmise ja haldamisega seotud üksikasjades. Aega läks siis kokku oktoobrist veebruari alguseni. Millal väljamaksed alata saavad, veel ei tea. Aga karta on, et see 3 miljardit kasvab veel kõvasti. Mitte ehk otse Türgile, kuid rändekriisi tarvis igatahes.

[[COM]] esitatud Schengeni hindamisraporti ja soovituste üle [[GR]]le läks aga pikemaks vaidluseks. Rühm [[LR]], kes ütlesid, et tuleb ikka aru saada ka [[GR]]st ja see pole karistus/väljaviskamisaktsioon jne, oli piisavalt suur, et [[PRES]] oli sunnitud soovitused veel ühele ekspertide töögrupi ringile saatma. Olen siingi kirjutanud (Gondori kroonika 27.01.2016), et ilmselt kindlate kuupäevade ja ka sõnastustega on see raport küll, nii et soovijad võisid öelda, et on ühese eesmärgiga kirjutatud. Nüüd ongi karta, et “tõsised puudujäägid” ja “ilmselt lohakile jäetud” võivad hakata lahjenema. [[PRES]] kava järgi saaks 12.02 [[ECOFIN]] soovitused heaks kiita (üht [[NK]] formaati on vaja) ja siis, sealt on täpselt 3 kuud [[DE]] piirikontrollide tähtajani.

Vahepeal hüppasin läbi videosillalt Tallinnaga, kus asjaomased ministeeriumid asekantsleri tasemel arutasid meie suhtumist [[ÜK]] eesistuja Tuski eilsetesse ettepanekutesse [[UK]] küsimuse lahendamiseks. Selgust on rohkem vaja, saatan on peidus üksikasjades, ja praegusel juhul võib see olla terminoloogias. Pärast [[Coreper]]i tagasi, kus [[NK]] peaksekretär Tranholm-Mikkelsen kinnitas mu küsimise peale, et küllap möödub suur osa 05.02 [[šerpa]]de koosolekust just sisu, terminite ühtmoodi mõistmise saavutamise peale. 18.02 [[ÜK]] teise teema, rände, kohta saime teada, et [[COM]] esitab oma raporti senitehtust 10.02 ja [[PRES]] omapoolse (kus küll ka ettevaatav osa) nii, et arvesse saab minnna kuni 12.02-ni tehtu. See meilegi hea teada oma sammude planeerimiseks.

 

02.02.2016

President Ilves [[EP]]s Strasbourgis, tema teine esinemine presidendina parlamendi plenaaristungil. Kõne käsitles EL kriise, rännet, Ukrainat ja digiteemat. Põhisõnum oli, et EL-il tuleb end kokku võtta ja üheskoos probleemid lahendada. Seda enam, et näiteks II Maailmasõja järgse põgenikelainega võrreldes pole praegused rändenumbrid siiski nii hullud. Aga EL on tranformatsioonikriisis, kus solidaarsus pole enesestmõistetav, täpsemalt, mingid senised kokkulepped pole enam kindlad – teatav hulk ühtlustamist ja  raha suveräänsuse ühendamise eest. Rändeteema on lihtsalt niipalju mitmetahulisem ja keerulisem. [[EP]]d kui tihedama integratsiooni kõva tuuma pole vaja selles muidugi veenda. Mõni leidlik leid ja mõni hea isiklik näide mõjusid [[MEP]]idele igatahes hästi, ja EL-ülese digiretsepti nõudmine köhaga maadlevalt kõnelejalt oli muidugi ekstra usutav.

Mitmetest vestlustest [[EP]] juhtidega sai (veelkord) selgeks, et solidaarsus on löögi all, seda ka EL tõukefondide mõttes. Mitte et keegi saaks hakata praegu kelleltki raha ära võtma, aga parlamendi poolelt oodatakse [[COM]]lt sisulist [[MFF]]-muudatusettepanekut, mis sätiks ümber ka mõne senise prioriteedi (loe: rändele rohkem raha – aga mille arvelt?). Sellele loogikale vastu vaielda oleks mitte ainult piinlik, vaid ka lootusetu, eriti kui maadleme ka ise usutavuse piiril ümberpaigutamiskava täitmisega. On selge, et alanud aasta eelarvearuteludeks tuleb põhjalikult valmistuda ja neid pidada kogu mänguvälja silmas pidades.

Muudest [[EP]]d erutavatest teemadest muidugi [[UK]] küsimus, kus [[ÜK]] eesistuja Tuski ettepanekud väljas. Kohe äratas [[MEP]]ide halvasti varjatud umbusku just euroala ja euroalaväliste [[LR]] suhe – kui eurorühma otsuseid saab nn edasi kaevata [[ÜK]]le, kus otsused sünnivad konsensusega, kas tähendab see siis vetoõigust ükskõik millisele [[LR]]le? Meid eriti huvitav inimeste vaba liikumise teema alustuseks nii palju tähelepanu ei pälvinud, aga Tuski tekstide korraliku läbilugemise järel tõuseb ka see kindlasti. Juba 05.02 kohtuvad nende tekstide arutamiseks kõik 28 [[šerpa]]t ja alalised esindajad.