03.02.2016

TervepäevaCoreper leppis lõpuks kokku Türgi 3-miljardilise rahastu loomises. IT lisas deklaratsiooni, milles tervitas sissemakstava raha mahaarvamist SGP arvestusest ja avaldas (ebarealistlikku) lootust, et sama tehakse kõigi piiri valvamiseks kuluvate summadega. Kõik teised olid juba enne nõus ja see otsus ongi jõus. Lisaks suutsid eelarvenõunikud leppida ka rahastu sissemaksmise ja haldamisega seotud üksikasjades. Aega läks siis kokku oktoobrist veebruari alguseni. Millal väljamaksed alata saavad, veel ei tea. Aga karta on, et see 3 miljardit kasvab veel kõvasti. Mitte ehk otse Türgile, kuid rändekriisi tarvis igatahes.

COM esitatud Schengeni hindamisraporti ja soovituste üle GRle läks aga pikemaks vaidluseks. Rühm LR, kes ütlesid, et tuleb ikka aru saada ka GRst ja see pole karistus/väljaviskamisaktsioon jne, oli piisavalt suur, et PRES oli sunnitud soovitused veel ühele ekspertide töögrupi ringile saatma. Olen siingi kirjutanud (Gondori kroonika 27.01.2016), et ilmselt kindlate kuupäevade ja ka sõnastustega on see raport küll, nii et soovijad võisid öelda, et on ühese eesmärgiga kirjutatud. Nüüd ongi karta, et “tõsised puudujäägid” ja “ilmselt lohakile jäetud” võivad hakata lahjenema. PRES kava järgi saaks 12.02 ECOFIN soovitused heaks kiita (üht NK formaati on vaja) ja siis, sealt on täpselt 3 kuud DE piirikontrollide tähtajani.

Vahepeal hüppasin läbi videosillalt Tallinnaga, kus asjaomased ministeeriumid asekantsleri tasemel arutasid meie suhtumist ÜK eesistuja Tuski eilsetesse ettepanekutesse UK küsimuse lahendamiseks. Selgust on rohkem vaja, saatan on peidus üksikasjades, ja praegusel juhul võib see olla terminoloogias. Pärast Coreperi tagasi, kus NK peaksekretär Tranholm-Mikkelsen kinnitas mu küsimise peale, et küllap möödub suur osa 05.02 šerpade koosolekust just sisu, terminite ühtmoodi mõistmise saavutamise peale. 18.02 ÜK teise teema, rände, kohta saime teada, et COM esitab oma raporti senitehtust 10.02 ja PRES omapoolse (kus küll ka ettevaatav osa) nii, et arvesse saab minnna kuni 12.02-ni tehtu. See meilegi hea teada oma sammude planeerimiseks.

 

02.02.2016

President Ilves EPs Strasbourgis, tema teine esinemine presidendina parlamendi plenaaristungil. Kõne käsitles EL kriise, rännet, Ukrainat ja digiteemat. Põhisõnum oli, et EL-il tuleb end kokku võtta ja üheskoos probleemid lahendada. Seda enam, et näiteks II Maailmasõja järgse põgenikelainega võrreldes pole praegused rändenumbrid siiski nii hullud. Aga EL on tranformatsioonikriisis, kus solidaarsus pole enesestmõistetav, täpsemalt, mingid senised kokkulepped pole enam kindlad – teatav hulk ühtlustamist ja  raha suveräänsuse ühendamise eest. Rändeteema on lihtsalt niipalju mitmetahulisem ja keerulisem. EPd kui tihedama integratsiooni kõva tuuma pole vaja selles muidugi veenda. Mõni leidlik leid ja mõni hea isiklik näide mõjusid MEPidele igatahes hästi, ja EL-ülese digiretsepti nõudmine köhaga maadlevalt kõnelejalt oli muidugi ekstra usutav.

Mitmetest vestlustest EP juhtidega sai (veelkord) selgeks, et solidaarsus on löögi all, seda ka EL tõukefondide mõttes. Mitte et keegi saaks hakata praegu kelleltki raha ära võtma, aga parlamendi poolelt oodatakse COMlt sisulist MFF-muudatusettepanekut, mis sätiks ümber ka mõne senise prioriteedi (loe: rändele rohkem raha – aga mille arvelt?). Sellele loogikale vastu vaielda oleks mitte ainult piinlik, vaid ka lootusetu, eriti kui maadleme ka ise usutavuse piiril ümberpaigutamiskava täitmisega. On selge, et alanud aasta eelarvearuteludeks tuleb põhjalikult valmistuda ja neid pidada kogu mänguvälja silmas pidades.

Muudest EPd erutavatest teemadest muidugi UK küsimus, kus ÜK eesistuja Tuski ettepanekud väljas. Kohe äratas MEPide halvasti varjatud umbusku just euroala ja euroalaväliste LR suhe – kui eurorühma otsuseid saab nn edasi kaevata ÜKle, kus otsused sünnivad konsensusega, kas tähendab see siis vetoõigust ükskõik millisele LRle? Meid eriti huvitav inimeste vaba liikumise teema alustuseks nii palju tähelepanu ei pälvinud, aga Tuski tekstide korraliku läbilugemise järel tõuseb ka see kindlasti. Juba 05.02 kohtuvad nende tekstide arutamiseks kõik 28 šerpat ja alalised esindajad.