31.08.2015

Poolaastakohtumised jätkusid rahandusministeeriumiga. [[GR]] sai oma kolmanda abipaketi ja kuni seda ei hakata kreeklaste poolt tagasi pöörama, on sel rindel rahulikum, vaatame muidugi, mis erakorralised parlamendivalimised 20.09 toovad. On ka lootust, et [[IMF]] sügisel programmiga liitub, see on oluline nii rahalise panuse kui ka programmi teatava kvaliteedimärgi mõttes.

Kui [[GR]] euroalasse püsima jääb, pole oodata ka jõulist edasiminekut [[EMU]] reformiga nn 5 presidendi raporti põhjal. Selge, et pealiiniks jääb nii [[EE]]le kui paljudele [[LR]]dele juba tehtud otsuste elluviimise asi. Kaardistasime siiski ka mõned nn ründehuvid, asjad, mida me heameelega tahaksime, kui muutmiseks läheb – pangandusliidu 3. sammas ehk ühtne hoiusekindlustuse süsteem, Euroopa semestri tugevdamine, kapitaliturgude liit jne. Hea, sest pole mõtet ka ainult siili mängida, järgida ainult neid asju, mida me ei taha, olla kaitsepositsioonis. Samasuguse kaardistuse tegime tõusva maksudebati-paketi kohta ja kavandasime ka mõned omapoolsed eelsammud enne kui [[COM]] konkreetsemate asjadega välja tuleb.

[[ELS]]iga võtsime nagu ikka, kõigi ministeeriumite kohtumised kokku. Ränne on (pea) igal pool ja selge on, et seda ülikeerulist temaatikat ei halda ka riigi sees ära ilma valitsus- ja miks mitte ka parlamendierakondade juhtide arutelude-lepeteta. Juba 02.09, sügishooaja esimeses [[Coreper]]is annab [[PRES]] ülevaate teema edasisest käsitlemisest, erakorraline siseministrite [[JHA]] on 14.09-ks juba kokku kutsutud.

Käisin ka kõigi “oma” ministeeriumite kantsleritega läbi hetkeseisu meie eesistumise ettevalmistustest. Pilt majati erinev, aga töö käib ja prioriseerimine ametnike tasandil tundub toimivat.

28.08.2015

Poolaastakonsultatsioonid jätkusid siseministeeriumis. Pole vist vaja öelda, et ainus sisuline teema oli ränne.  Kaks sõna rääkisime ka meie eesistumisest ning reisijateinfo vahetamise direktiivist, mille [[EP]] nüüd tõsiselt käsile on võtnud. Kahju, et juuli  [[JHA]] ei saanud ümberpaigutamise 40 000 kokku, see annab nüüd soovijatele võimaluse öelda, et näe, see teie vabatahtlik süsteem ikkagi ei tööta. Ehkki küllap oleks ränne teravalt esil ikkagi, tulijate arv kasvab kiiresti ja dramaatilised pildid Balkanilt on Vahemere omadele lisaks tulnud. See on sügishooaja põhiteema kindlasti ja meilt nõuab suurt tarkust, et [[EE]] mõistlikku mainet ja EL ühtsust hoida. Esimese osas peaksime julgemalt rääkima sellest, et EL ühisoperatsioonidesse panustamisel oleme SKT järgi 6. kohal. Kindlasti on rännet vaja arutada valitsuse erakondade juhtide vahel, muidu ei saa seda asja riigi seas aetud.

Välisministeeriumi poliitikaosakonnaga EL-Vene suhted [[CFSP]] kõrge esindaja Mogherini esmaspäevase visiidi valguses (kust saadud signaalid meile üpriski soodsad), idapartnerlus, kus Ukraina presidendi Porošenko eilsel Brüsseli-visiidil saadi nii temalt kui [[COM]] presidendilt Junckerilt taas tugev kinnitus, et assotsiatsioonileppe kaubandusosa jõustub ettenähtult 01.01.2016. Ja ka siin ränne, mis välispoliitika mõttes viib EL tähelepanu üha enam idasuunalt lõunasse, millega ka meie peame arvestama. 11.-12.11 toimuval EL ja Aafrika tippkohtumisel peab EL olema aafriklaste suhtes väga mõistev, kuna just see on rände algpõhjustega tegelemine.

Euroopa- ja atlandiüleste suhete osakonnaga sügishooaja [[GAC]] agenda, kus [[COM]] 2016. aasta tööplaani esmakordne arutamine, institutsioonidevaheline kokkulepe ja esmakordne õigusriigi (EL [[LR]]de kontekstis) arutelu. Lisaks laienemine, kus meie ambitsioon on rong liikumas hoida, ja kui seda kuidagi kiirendada saab, siis kindlasti aidata. Viimased dramaatilised rändeteated Serbiast ja ametlikult pika nimega Makedooniast (ja ka Türgist), näitavad taas, kui tihedalt me nende riikidega seotud oleme. Väliskaubanduses teha kõik meist olenev – mida pole küll palju – et [[TTIP]] edeneks.

Vahepeal rääkisin presidendi mõttekojas rändest EL kontekstis. Teised ettekanded puudutasid [[EE]] olukorda ja läbiv mure oli kommunikatsioon. Kui raske on kus tahes immigratsioonist asjalikult rääkida, selle kohta soovitan lugeda Oxfordi professori Collieri esseed.

Päeva lõpetas kohtumine kaitseministeeriumis. Mõtlesime, mida ja kuidas tahame EL uuest julgeolekustrateegiast ja kuidas hübriidsõja teemaga saaks EL ja NATO koostööd pisutki tihendada. Lisaks EL sõjalised operatsioonid ja [[EE]] osalemine neis.

27.08.2015

August mööduski pisut üllatavalt rahulikult, vähemalt meie komitee töö mõttes. Rahandusministeeriumid ja parlamendid samal ajal tegid ära [[GR]] kolmanda abipaketi ja rändeteema kogub vaid tuure juurde. Mõlemad nimetatud jäävad sügishooaja megateemadeks, [[GR]] erakorraliste valimiste ja pagulaste jätkuva tulva pärast. Kokkuvõtlik sünge lühiülevaade algavast hooajast näiteks siin.

Poolaastakohtumised algasid täna justiitsministeeriumiga, kus juunis [[NK]]s heaks kiidetud andmekaitsemääruse kohta tõdesime, et triloogidel tahab [[EP]] kindlasti muuta ka [[EE]]le olulisi asju, seega vaja valvsust ja ka meiepoolset tööd parlamendiga. [[LU]] eesistumise muudest teemadest meile tähtsamad edasiliikumine Euroopa prokuratuuriga, esimene õigusriigi arutelu [[GAC]]is ja ühtse müügiõiguse asemele tulema pidav e-kaubanduse eelnõu. Kuna ka [[EE]]s nüüd aktuaalne vähema õigusloome teema, siis astume meiegi sisse Brüsselile (ja paljudele [[LR]]dele) olulisest parema õigusloome pärani avatud uksest. Loodetavasti pisut sisukamalt kui lihtsalt vähem eelnõusid!-hüüdega.

Toimus [[EE]] eesistumist ettevalmistava komisjoni istung. Pika päevakorraga, millest enamus konsensuslikult ja kobisemata heaks kiideti. [[LV]] eesistumise ülevaates ka meile olulisi punkte, nii sisu kui vormi kohta. Justiitsministeerium andis ülevaate eesistumisega seotud muutmisplaanidest avaliku teenistuse seaduse ja välisministeerium sama välisteenistuse seaduse osas. Eriti esimese puhul (olen selle puudustest kunagi ka kirjutanud) tuleb reaalse elu sunnil lõdvendada mitut ülekitsendatud sätet. Eesistumise teemajuhi kirjeldus kinnitati – need on valdkonda ühes ministeeriumis sisuliselt vedavad asekantslerid või osakonnajuhatajad. Seminaride standard, [[EP]] visiitide standard ning eesistumiskalendri koostamise kalender ja põhimõtted kuuluvad rubriiki Plans are nothing, planning is everything. Eriarvamustele, ja üsna tõsistele, jäime aga eesistumiseks Brüsseli esindusse saadetavate lisainimeste palga küsimuses. Juba praegu on selline ebameeldiv olukord, et ministeeriumid maksavad oma esindusse lähetatud ja üpris sama tööd tegevatele inimestele kuni kahekordselt erinevat palka. Kui nüüd veel hakkaksid laekuma enamusest suurema palgaga lisainimesed (kes kohati tuleksid neist madalama palgaga töötajate abideks-asendajateks), ei ole see lihtsalt õige. Muidugi on see suuresti eri ministeeriumite erineva palgapoliitika tulemus, aga ehk õnnestub eesistumist kasutades ka seda natuke mõistlikumaks korraldada. Jätkame järgmisel istungil 24.09.

Pärastlõunal rääkisime – riigisekretär Loot, eesistumistiimi juht Lilleväli ja mina – valitsuse kabinetinõupidamisel eesistumise ettevalmistamisest. Toon ja arutelu olid hulka asjalikumad kui eelmisel korral mõni aasta tagasi (ehkki lipsud tekitasid elevust ka nüüd). Ministritele pandi peaministri poolt tõsiselt südamele see asi oma ministeeriumites prioriteediks võtta. Ega ta enne päriselt minema ei hakkagi, kui ministrid seda ajama ei hakka, ametnike komitee nii suurt asja ära ei tee.