01.07.2015

LU esimene Coreper tomus kohe eesistumise esimese päeva hommikul. Kõigepealt 20.07 FAC ettevalmistus. Päevakorras kliimamuutused käesoleva aasta kolme tippkohtumise – Addis Abeba, New York ja Pariis – valguses. Lähis-Ida rahuprotsess. Kindlasti viimased arengud Iraani tuumaprogrammi läbirääkimistel. Tõenäoliselt ka Tuneesia eelmise nädala kohutavate sündmuste järel. Energiadiplomaatia järeldused. Mitu LR arvas, et kuna rändeteemalise Valletta tippkohtumiseni 11.-12.11 on vähe aega, siis peaks ka välisministrid juba juulis ettevalmistusi arutama. Kuna ränne on praeguse aja megateema, siis arvan, et küllap mingi arutelu FACil ka tuleb.

Edasi tutvustas LU oma plaane, kuidas rände(mega)teemaga pärast 25.-26.06 ÜK edasi minna. Mitme asjaga on natuke rohkem aega, ja kindlasti arutab 08.-09.10 JHA neid horisontaalselt. Tulikiire on aga Valletta ettevalmistamisega ning ümberpaigutamise ja ümberasustamise 40 000 ja 20 000 kokkusaamisega juulikuu jooksul, nagu ÜK nõudis. LU on eile-täna pidanud kahepoolseid kohtumisi kõigi LRdega ja ootab 03.07-ks kõigilt konkreetseid panustamisnumbreid, misjärel korraldab 06.07 erakorralise Coreperi. Täna hoiti oma kaarte üldiselt veel vastu rinda, kõik ei võtnudki sõna. Mõni rõhutas kõikehõlmava lähenemise vajadust, mõni noris Valletta ettevalmistuste üle. Mina sain EE senist liini järgides teatada, et kui nüüd peaks minema LU juhtimisel selles suunas, et panustamisel arvestatakse LR SKT ja rahvaarvu suurusega, siis oleme meie valmis proportsionaalselt panustama ja otsime ka muidu abivalmilt lahendusi. Lisaks tuletasin meelde EE ettepanekul ÜK järeldustesse läinud nõuet, et kõik LR kannaksid tagasisaatmisotsuseid Schengeni infosüsteemi ja toetasin MT selles, et kui aafriklased hakkavad kindlasti Vallettas koostöö eest poliitilist ja rahalist hinda nõudma, oleks EL-il tark seda mõistlikkuse piires avatud pilguga vaadata, kuna Vallettas tegeldakse tõesti just rände algpõhjustega.